Kommunaldirektør for næring og plan

Indre Østfold kommune
Søknadsfrist
25. august 2018

Indre Østfold kommune skal etableres fra 1/1 2020. Kommunen, som vil få ca. 3500 ansatte og 45 000 innbyggere, er en sammenslåing av kommunene Eidsberg, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad og Askim. Indre Østfold blir en av landets 25 største kommuner, og er den eneste kommunefusjonen på Østlandet som består av så mye som 5 kommuner. Indre Østfold blir landets største landbrukskommune, ligger nær Oslo og både E18 og jernbanen går gjennom kommunen. Prosjektrådmann er ansatt, og nå skal ledergruppen i Indre Østfold kompletteres med fem utfordrende lederstillinger. Mer om oss på www.io.kommune.no

 

Den som ansettes skal lede vårt arbeid i forhold til næringsliv, arealplaner og byggesaksbehandling. 

Kommunen har store arealer som kan videreutvikles. Du skal sørge for at kommunens potensiale blir utnyttet på en god og bærekraftig måte fremover. 

Sammen med dyktige medarbeidere skal du: 

 • Tilrettelegge for at Indre Østfold blir attraktivt for næringslivet gjennom å tilrettelegge for vekst i dagens næringsliv og etablering av nye bedrifter.  
 • Utvikle gode arealplaner som gir utviklingsmuligheter både for gode boområder og for arbeidsplasser. 
 • Sørge for en rask og effektiv byggesaksbehandling 
 • Koble næringsliv og kommune opp mot høyskole- og universitetsmiljøer, samt nasjonale og internasjonale  støtteordninger og utviklingsprogram. 

Du vil jobbe tett sammen med de øvrige direktørene for å sørge for at vår arealplanlegging underbygger alle samfunnsområder. Kommunen er under etablering og stillingenes innhold vil fortløpende kunne endres.  

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Universitet/høyskoleutdanning. Lang og bred arbeids- og ledererfaring kan erstatte dette.  
 • Bred lederfaring med dokumenterbart oppnådde resultater, helst også fra privat næringsliv. 
 • God kjennskap til næringslivets dynamikk og utviklingsmuligheter. 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, også på engelsk 
 • Det er en fordel med kjennskap til: 
 • Offentlige beslutningsprosesser og planprosesser. 
 • Nasjonale og internasjonale støtteordninger og programmer for næringsutvikling. 
 • Kjennskap til relevante trender innen samfunnsplanlegging som f.eks. Smart City, areal og transportplanlegging, det grønne skiftet o.l. 
 • Samferdsel og mobilitet 

Ønskede egenskaper              

 • Evne til å bygge relasjoner og nettverk 
 • Evne til å lede prestasjonsteam 
 • Evne til å sette seg inn i store og komplekse problemstillinger 
 • Evne til å motivere og inspirere medarbeidere 
 • Gode samarbeidsevner  
 • Evne til strategisk tenkning kombinert med evne til å få omsatt strategi i praksis 
 • Evne til å sette seg inn i samfunnstrender og forskning. 
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne 

Personlig egnethet vil tillegges avgjørende vekt. Det skal settes sammen et team og det vil også legges avgjørende vekt på at teamet total sett har et mangfold av persontyper og egenskaper. 

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne prosjektrådmann Georg Smedhus, tlf. 97063808, eller våre rådgivere Per Inge Hjertaker/ Jan Tveit hos Headvisor tlf. 91729682/97539990. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 25. august.

Søk her

 

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Balsfjord
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst og velferd/konstituert rådmann i Balsfjord
Begynner i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Ny stilling
Rådmann i Farsund
Stilling i dag
Rådmann i Lund
Begynner i stillingen
Lørdag, 1 september, 2018
Ny stilling
Rådmann i Evenes
Stilling i dag
Driver eget konsulentselskap samt innehar verv som styreleder i Vesterålen Næringslivssamarbeid og jobber med eiendomsutvikling
Begynner i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Ny stilling
Rådmann i Hustadvika
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Kristiansund
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Ny stilling
Prosjektleiar/rådmann i Ullensvang
Stilling i dag
Rådmann i Odda
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Narvik
Stilling i dag
Daglig leder av Narvikgården AS
Begynner i stillingen
Tirsdag, 5 juni, 2018
Ny stilling
Rådmann i Selje
Stilling i dag
Plan- og utviklingssjef i Eid og prosjektkoordinator for kommunesamanslåinga mellom Eid og Selje
Begynner i stillingen
Mandag, 12 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Finnøy
Stilling i dag
Utviklingssjef i Gjesdal
Begynner i stillingen
Tirsdag, 2 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kvinesdal
Stilling i dag
Rådmann i Evje og Hornnes
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Rauma
Stilling i dag
Utbyggingssjef i Rauma kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 13 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Svelvik
Stilling i dag
Assisterende fylkesmann i Buskerud
Begynner i stillingen
Mandag, 20 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Indre Østfold
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Buskerud
Begynner i stillingen
Torsdag, 24 mai, 2018
Ny stilling
Rådmann i Nittedal
Stilling i dag
Generalsekretær for norsk rådmannsforum
Begynner i stillingen
Fredag, 1 juni, 2018
Ny stilling
Rådmann i Austevoll
Stilling i dag
Advokat i Advokatpartner ANS
Begynner i stillingen
Søndag, 1 april, 2018
Ny stilling
Rådmann i Time
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst i Time kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 1 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Målselv
Stilling i dag
Rektor ved Elverum videregående skole
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kristiansand
Stilling i dag
Rådmann i Kvinesdal
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017