Kommunalsjef digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte

Nye Tønsberg kommune
Søknadsfrist
1. desember 2018

 

 

Kystbyen Tønsberg og den landlige nabokommunen Re slår seg sammen fra 1. januar 2020, og arbeidet med å utvikle nye Tønsberg kommune er godt i gang. Nye Tønsberg vil ha over 55.000 innbyggere, og den nye kommunen vil ha omlag 4.500 ansatte fordelt på 3.500 årsverk.

Nye Tønsberg kommune ligger sentralt plassert på Østlandet, med gode buss- og togforbindelser, omgitt av en av Norges vakreste skjærgårder og med noen av landets flotteste strender innenfor kommunegrensa. Tønsberg kan by på et yrende kulturliv, flere festivaler, utallige spisesteder, og gode og varierte botilbud. Nye Tønsberg blir en av landets viktigste matkommuner, med utstrakt landbruksvirksomhet og tung næringsmiddelindustri.

Kommunen vil vektlegge å være en attraktiv arbeidsgiver, og ønsker å være en utviklingsorientert kommune som setter innbyggernes beste i sentrum. Mer om oss på www.nyetonsberg.no

 

Kommunalsjef digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte - Nye Tønsberg kommune

Stillingen er ansvarlig for områdene digitalisering/ IKT, kommunikasjon, servicetorg, politisk sekretariat og dokumentsenter/ arkiv. Kommunalsjefen vil få en sentral posisjon både i rådmannens ledergruppe og i utviklingen av nye Tønsberg kommune. Den som ansettes blir også viktig i utviklingen av en kultur for digitalisering, innovasjon og effektivisering av tjenestene i nært samarbeid med tjenesteområdene.  

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder  

Alle medlemmer av ledergruppen i nye Tønsberg har ansvar både for eget fagområde og for helheten i kommunen.  

Fram til 1. januar 2020 skal den som ansettes lede prosjektarbeidet med sammenslåing av kommunene innenfor eget ansvarsområde. Kompetanse og erfaring fra prosjektledelse og omstillingsarbeid vil derfor bli vektlagt. Etter 1. januar 2020 blir stillingen permanent i nye Tønsberg kommune.  

I prosjektperioden fram til 1. januar 2020  

 • Lede sammenslåingen på eget fagområde. Herunder organisering, ev. innplassering av ledere, utvikling av tjenestene o.a.  
 • Sørge for åpenhet, involvering og framdrift i sammenslåingsarbeidet.  
 • Delta aktivt i prosjektledelsen for etablering nye Tønsberg sammen med prosjektleder/rådmann og øvrige kommunalsjefer.  
 • Overordnet ansvar for overgang til nye Tønsberg innenfor digitalisering/IKT.  
 • Overordnet ansvar for utvikling av strategi og virkemidler for kommunikasjon i nye Tønsberg  

Fra 1. januar 2020  

 • Lede eget kommunalsjefsområde.  
 • Bidra til helhetlig ledelse av nye Tønsberg gjennom aktiv deltagelse i rådmannens ledergruppe.  
 • Sikre effektive tjenester med god kvalitet på eget fagområde. Herunder blant annet:  
  • Leder og pådriver for digitalisering i hele organisasjonen  
  • Ledelse og koordinering av utviklingsprosjekter ved innføring av ny teknologi  
  • Sørge for åpen og profesjonell kommunikasjon, internt og eksternt  
  • Sørge for godt fungerende dokumentbehandling og arkiv  
  • Tilrettelegge for gode arbeidsforhold og profesjonell sekretariatsfunksjon for politiske organer  
  • Utvikle effektive interne servicefunksjoner  
 • Være pådriver for brukerinvolvering og nytenking ved utvikling av tjenestene.  
 • Sørge for at saker til politisk behandling innenfor eget fagområde blir godt utredet og at politiske vedtak gjennomføres.  
 • Bidra til utvikling av en felles organisasjonskultur i nye Tønsberg kommune.  
 • Utøve god personalledelse innenfor eget kommunalsjefsområde.  
 • Sørge for god økonomistyring på eget fagområde.  

Kvalifikasjonskriterier  

 • Relevant ledererfaring  
 • Dokumenterte resultater fra lederstillinger  
 • Erfaring fra ledelse av omstillings- og utviklingsarbeid med dokumenterte resultater  
 • Erfaring fra det fagområdene man skal lede med særlig vekt på digitalisering  
 • Kjennskap til kommunesektoren vil være en fordel  
 • God rolleforståelse i forholdet mellom administrasjon og politikk  
 • Erfaring fra samarbeid med ansattes fagorganisasjoner  
 • God økonomiforståelse og forståelse for rammebetingelser  
 • Erfaring fra innovasjon og effektivisering  
 • Høyere relevant utdanning  

Lederstil/personlige egenskaper  

 • Faglig og personlig tillitvekkende og trygg  
 • Åpen, samlende og involverende  
 • God evne til nytenking  
 • Evne til å ta beslutninger og gjennomføre dem  
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig  
 • Strategiske og analytiske ferdigheter  

Vi kan tilby en særlig utfordrende stilling i en utviklingsorientert og ambisiøs organisasjon.  

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne prosjektrådmann Egil Johansen, tlf.90589935, eller vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 1. desember.

Søk her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Balsfjord
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst og velferd/konstituert rådmann i Balsfjord
Begynner i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Ny stilling
Rådmann i Farsund
Stilling i dag
Rådmann i Lund
Begynner i stillingen
Lørdag, 1 september, 2018
Ny stilling
Rådmann i Evenes
Stilling i dag
Driver eget konsulentselskap samt innehar verv som styreleder i Vesterålen Næringslivssamarbeid og jobber med eiendomsutvikling
Begynner i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Ny stilling
Rådmann i Hustadvika
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Kristiansund
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Ny stilling
Prosjektleiar/rådmann i Ullensvang
Stilling i dag
Rådmann i Odda
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Narvik
Stilling i dag
Daglig leder av Narvikgården AS
Begynner i stillingen
Tirsdag, 5 juni, 2018
Ny stilling
Rådmann i Selje
Stilling i dag
Plan- og utviklingssjef i Eid og prosjektkoordinator for kommunesamanslåinga mellom Eid og Selje
Begynner i stillingen
Mandag, 12 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Finnøy
Stilling i dag
Utviklingssjef i Gjesdal
Begynner i stillingen
Tirsdag, 2 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kvinesdal
Stilling i dag
Rådmann i Evje og Hornnes
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Lesja
Stilling i dag
Utbyggingssjef i Rauma kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 13 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Svelvik
Stilling i dag
Assisterende fylkesmann i Buskerud
Begynner i stillingen
Mandag, 20 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Indre Østfold
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Buskerud
Begynner i stillingen
Torsdag, 24 mai, 2018
Ny stilling
Rådmann i Nittedal
Stilling i dag
Generalsekretær for norsk rådmannsforum
Begynner i stillingen
Fredag, 1 juni, 2018
Ny stilling
Rådmann i Austevoll
Stilling i dag
Advokat i Advokatpartner ANS
Begynner i stillingen
Søndag, 1 april, 2018
Ny stilling
Rådmann i Time
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst i Time kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 1 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Målselv
Stilling i dag
Rektor ved Elverum videregående skole
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kristiansand
Stilling i dag
Rådmann i Kvinesdal
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017