Kommunalsjef helse og omsorg

Kongsvinger kommune
Søknadsfrist
27. januar 2019

Kongsvinger kommune ligger i Norges grønne hjerte med småbyens kvaliteter. Vi har et rikt idretts- og kulturliv og jobber for å videreutvikle et levende og urbant sentrum og et næringsliv i vekst. Mangfold, inkludering og livsmestring er også viktige elementer i vår strategi for å være en attraktiv kommune.

 

Kongsvinger har som mål å tilby velferdstjenester og fellesgoder på en effektiv måte og står overfor viktige utviklingsoppgaver. I løpet av de neste årene skal det innovative arbeidet styrkes med digitalisering og smarte løsninger for våre innbyggere. 

Kommunalsjef helse og omsorg har ansvar for strategisk ledelse av helse-, rehabiliterings- og omsorgstjenester. Kommunalområdet har i 2019 et budsjett på i underkant av 400 millioner kroner og 470 årsverk. Vi søker en dyktig og engasjert leder med høy arbeidskapasitet og motivasjon for å være en tydelig leder for et kommunalområde i endring. Kommunalsjefen rapporterer til rådmannen og er en del av rådmannens ledergruppe i et faglig og utviklende fellesskap.
Gruppen består av tre kommunalsjefer, økonomisjef og assisterende rådmann.

Overordnet prinsipp for alt lederskap i Kongsvinger kommune er at brukerens beste legges til grunn for vurderinger, beslutninger og handlinger. Ledere skal i alt arbeid vektlegge dialogbasert ledelse og styring. Målet er innovativt og mestringsorientert lederskap på alle nivåer.

 

Arbeidsoppgaver

  • Lede arbeidet med etablering og implementering av strategiplaner for kommunalområdet, herunder  satsing på velferdsteknologi og digitalisering av tjenestene
  • Følge opp og gjennomføre politiske vedtak innenfor vedtatte rammer 
  • Være en aktiv pådriver for kompetanseutvikling og utvikling av tjenestene
  • Motivere og utvikle dyktige medarbeidere
  • Sikre økonomistyring med kontinuerlig oppmerksomhet på effektivisering
  • Bidra til en god dialog mellom administrasjon og politisk nivå 
  • Bidra til utvikling av Kongsvinger som en attraktiv kommune med godt omdømme

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som er en utviklingsorientert, trygg og tydelig leder med relevant helsefaglig utdanning. Du har lederutdanning og -erfaring. Du evner å ta beslutninger, tenker helhet, samarbeid og har god økonomiforståelse med dokumenterte resultater. Du trives i en hektisk og utfordrende arbeidshverdag sammen med dyktige kolleger i et hyggelig arbeidsmiljø. Erfaring med endrings- og omstillingsarbeid vektlegges. 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

En jobb med store muligheter for personlig utvikling i et utviklingsorientert miljø og motiverte medarbeidere Konkurransedyktig lønn etter avtale og gode pensjonsvilkår 

Annet

Kongsvinger kommune mottar alle søknader elektronisk. Kommunen ønsker å gjenspeile befolkningen og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn og etnisitet oppfordres til å søke. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Interesserte kan ta en konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i Habberstad.

 

Kontaktinformasjon:

Marit Mellem, Rådgiver Habberstad, 905 46 532

Senait Haile, Rådgiver Habberstad, 468 58 107

Gry Sjødin Neander, Rådmann, 926 23 423, Gry.Sjodin.Neander@kongsvinger.kommune.no

 

Søk her

 

 

 

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Balsfjord
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst og velferd/konstituert rådmann i Balsfjord
Begynner i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Ny stilling
Rådmann i Farsund
Stilling i dag
Rådmann i Lund
Begynner i stillingen
Lørdag, 1 september, 2018
Ny stilling
Rådmann i Evenes
Stilling i dag
Driver eget konsulentselskap samt innehar verv som styreleder i Vesterålen Næringslivssamarbeid og jobber med eiendomsutvikling
Begynner i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Ny stilling
Rådmann i Hustadvika
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Kristiansund
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Ny stilling
Prosjektleiar/rådmann i Ullensvang
Stilling i dag
Rådmann i Odda
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Narvik
Stilling i dag
Daglig leder av Narvikgården AS
Begynner i stillingen
Tirsdag, 5 juni, 2018
Ny stilling
Rådmann i Selje
Stilling i dag
Plan- og utviklingssjef i Eid og prosjektkoordinator for kommunesamanslåinga mellom Eid og Selje
Begynner i stillingen
Mandag, 12 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Finnøy
Stilling i dag
Utviklingssjef i Gjesdal
Begynner i stillingen
Tirsdag, 2 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kvinesdal
Stilling i dag
Rådmann i Evje og Hornnes
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Lesja
Stilling i dag
Utbyggingssjef i Rauma kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 13 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Svelvik
Stilling i dag
Assisterende fylkesmann i Buskerud
Begynner i stillingen
Mandag, 20 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Indre Østfold
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Buskerud
Begynner i stillingen
Torsdag, 24 mai, 2018
Ny stilling
Rådmann i Nittedal
Stilling i dag
Generalsekretær for norsk rådmannsforum
Begynner i stillingen
Fredag, 1 juni, 2018
Ny stilling
Rådmann i Austevoll
Stilling i dag
Advokat i Advokatpartner ANS
Begynner i stillingen
Søndag, 1 april, 2018
Ny stilling
Rådmann i Time
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst i Time kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 1 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Målselv
Stilling i dag
Rektor ved Elverum videregående skole
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kristiansand
Stilling i dag
Rådmann i Kvinesdal
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017