Kommunalsjef - Miljø og byutvikling

Porsgrunn kommune
Søknadsfrist
22. april 2019

Porsgrunn kommune er en god kommune å bo og jobbe i, synes vi. Vi kan tilby spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver i en kommune som er i utvikling. Kommunen vår er passe stor til at akkurat du har påvirkningskraft, samtidig som du lærer mye nytt. Vi har ca. 36.000 innbyggere og er ca. 3.500 ansatte, noe som gjør oss til en av Telemarks største arbeidsplasser. Oppdraget vårt er å levere gode tjenester, være en god samfunnsutvikler og arbeide for videre vekst og utvikling i kommunen. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidere løser vi dette viktige samfunnsoppdraget. Vi gir deg utfordringene, vi gir deg mulighet til mestring og stolthet. Vi tror at du vil sette spor etter deg hos oss. Vil du være med?

 

Har du lyst til å bli kommunalsjef for Miljø og byutvikling i Porsgrunn kommune?

 

Du vil få en nøkkelrolle i en av Telemarks største arbeidsplasser og bli en del av rådmannens ledergruppe. Denne ledergruppa består i dag av rådmannen, kommunalsjef for Helse og omsorg, kommunalsjef for Oppvekst, kommunalsjef for Administrasjon og støtte i tillegg til kommunalsjef for Miljø og byutvikling.

Stillingen som kommunalsjef for Miljø og byutvikling er en rolle som bærer preg av mange spennende utviklingsoppgaver. Du får lede styringsgrupper og være prosjekteier for flere store utviklingsprosjekter i kommunen, samt delta i den strategiske ledelsen av Porsgrunn kommune. Her vil du få høy grad av kontakt og samarbeid med det politiske miljøet. Kort sagt - en viktig topplederstilling som skal være med på å ta Porsgrunn kommune inn i framtida.

Som kommunalsjef for Miljø og byutvikling vil du ha direkte personalansvar for fem virksomhetsledere og det overordnede ansvaret for ca. 340 medarbeidere, fordelt på Byutvikling, Kommunalteknikk, Bygg- og eiendomsdrift, Kultur og Brann- og feiervesenet.

Du vil ha stor påvirkningskraft innenfor viktige fagområder med stor oppmerksomhet, og få mulighet til å påvirke Porsgrunn kommunes videre utvikling.

Om deg

Du har høyere utdannelse og kompetanse innen strategi, ledelse og samfunnsutvikling. En utviklings- og endringsorientert leder med fokus på gjennomføring og fremdrift. Du har god innsikt i kommunal forvaltning og politiske prosesser. Du manøvrerer godt og er konstruktiv i grensesnittet administrasjon og politikk. Det er ønskelig at du har erfaring fra tilsvarende rolle i en offentlig virksomhet, og gjerne innen samfunns- eller byutvikling. Vi forventer at du har et helhetsblikk og gode resultater fra ledelse. Du fremmer et godt og effektivt samarbeid innad i kommunen og med eksterne aktører.

Du er utviklingsorientert og handlekraftig, med god evne til å skape entusiasme og få andre til å trives. Du mestrer rollen som initiativtaker, iverksetter og gjennomfører. Du kommuniserer godt med alle nivåer i organisasjonen, og er trygg i mediehåndtering

Stillingens hovedansvarsområder

 • Delta i den strategiske ledelsen av Porsgrunn kommune
 • Lede styringsgrupper
 • Lede virksomhetslederne i Miljø- og byutvikling
 • Prosjekteier for flere store og spennende prosjekter
 • Sørge for at pågående prosjekter blir gjennomført etter økonomi- og strategiplan
 • Budsjett og økonomikontroll

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning
 • Relevant ledererfaring, gjerne fra tilsvarende rolle i en offentlig virksomhet
 • God innsikt i kommunal forvaltning
 • Meget god forståelse for politiske prosesser
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra tilsvarende stilling og gjerne innen samfunns- og byutvikling
 • Du kan vise til gode resultater
 • Erfaring fra mediehåndtering

Stillingen passer deg hvis du:

 • kan kommunisere godt med alle nivåer i organisasjonen
 • har evnen til å skape entusiasme og få andre til å trives
 • har evnen til å jobbe strategisk
 • mestrer rollen som initiativtaker, iverksetter og gjennomfører
 • utviklingsorientert og handlekraftig
 • trives med å jobbe selvstendig og i team
 • har stor arbeidskapasitet og er trygg i lederrollen
 • personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • kompetente medarbeidere og et inkluderende arbeidsmiljø
 • mulighet til å videreutvikle vår bedriftskultur
 • lønn og øvrige vilkår etter avtale
 • god pensjonsordning
 • Porsgrunn kommune er en IA-virksomhet

Andre opplysninger:

 • Porsgrunn kommune ønsker å være representativ for mangfoldet i befolkningen, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemning, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
 • Iflg. offentlighetslovens § 25 plikter arbeidsgiver å gjøre søkere oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Porsgrunn kommune vil varsle søkere som har bedt om unntakelse fra offentlighet hvis dette ønsket ikke kan imøtekommes.

For ytterligere informasjon om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Badenoch & Clark ved Wenche Kristiansen tlf. 922 83 756, Rolv Brudal tlf. 473 51 393 eller med Rådmann i Porsgrunn kommune. Per Wold tlf. 951 11 446

Vi ber om at søknad på ovennevnte stilling sendes elektronisk. Se annonse og søknadsskjema på www.porsgrunn.kommune.no, ”Ledige stillinger”.

Attester, vitnemål og referanser tas med til eventuelt intervju.

Kontaktinfo: Wenche Kristiansen, Manager Executive Search, 922 83 756

Søk her

Jobbytter i kommunene

Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobbene som kommunalsjef og næringssjef i Leirfjord kommune
Ny stilling
Rådmann i Grane
Begynte i stillingen
Mandag, 1 april, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobben som rådmann i Roan
Ny stilling
Rådmann i Snåsa
Begynte i stillingen
Fredag, 1 mars, 2019
Tidligere jobberfaring
Har vært assisterende rådmann og kommunalsjef i Røros
Ny stilling
Rådmann i Røros
Begynte i stillingen
Torsdag, 21 mars, 2019
Tidligere jobberfaring
Er tidligere lærer og rektor, kommer fra jobben som rådmann i Gaular
Ny stilling
Rådmann i Vaksdal
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 mai, 2019
Tidligere jobberfaring
Dagleg leiar i Aski AS
Ny stilling
Kommunedirektør i Kvinnherad
Begynte i stillingen
Fredag, 1 mars, 2019
Tidligere jobberfaring
Partner og konsulent i Agenda Kaupang
Ny stilling
Rådmann i Aurskog-Høland
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Konstituert rådmann i Lærdal
Ny stilling
Rådmann i Lærdal
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobben som rådmann i Måsøy.
Ny stilling
Rådmann i Nesna
Begynte i stillingen
Torsdag, 3 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra stillingen som assisterende rådmann
Ny stilling
Rådmann i Værøy
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Assisterende rådmann i Vardø siden 2010
Ny stilling
Rådmann i Vardø
Begynte i stillingen
Torsdag, 6 desember, 2018
Tidligere jobberfaring
Kommunalsjef
Ny stilling
Rådmann i Smøla
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Assisterende rådmann i Averøy
Ny stilling
Rådmann i Averøy
Begynte i stillingen
Mandag, 5 november, 2018
Tidligere jobberfaring
Avdelingsdirektør i Husbanken
Ny stilling
Rådmann i Meløy
Begynte i stillingen
Torsdag, 1 november, 2018
Tidligere jobberfaring
Kommunalsjef for oppvekst og velferd/konstituert rådmann i Balsfjord
Ny stilling
Rådmann i Balsfjord
Begynte i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Lund
Ny stilling
Rådmann i Farsund
Begynte i stillingen
Lørdag, 1 september, 2018
Tidligere jobberfaring
Eget konsulentselskap
Ny stilling
Rådmann i Evenes
Begynte i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Tidligere jobberfaring
Assisterende rådmann i Kristiansund
Ny stilling
Rådmann i Hustadvika
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Odda
Ny stilling
Prosjektleiar/rådmann i Ullensvang
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Tidligere jobberfaring
Daglig leder av Narvikgården AS
Ny stilling
Rådmann i Narvik
Begynte i stillingen
Tirsdag, 5 juni, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Selje
Ny stilling
Plan- og utviklingssjef i Eid og prosjektkoordinator for kommunesamanslåinga mellom Eid og Selje
Begynte i stillingen
Mandag, 12 februar, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Finnøy
Ny stilling
Utviklingssjef i Gjesdal
Begynte i stillingen
Tirsdag, 2 januar, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Kvinesdal
Ny stilling
Rådmann i Evje og Hornnes
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Lesja
Ny stilling
Utbyggingssjef i Rauma kommune
Begynte i stillingen
Mandag, 13 august, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Svelvik
Ny stilling
Assisterende fylkesmann i Buskerud
Begynte i stillingen
Mandag, 20 august, 2018