Kommunedirektør

Drangedal kommune
Søknadsfrist
27. januar 2020

Drangedal kommune har i underkant av 4100 innbyggere og ligger i nedre Telemark. Kommunen er brukerorientert og opptatt av å levere gode tjenester til kommunens innbyggere og næringslivet. Dette innebærer blant annet å ta i bruk elektroniske løsninger. Det er fullt utbygd fibernett i hele kommunen. Drangedal er en del av Grenlandssamarbeidet med nærhet til byene i Grenland og har sentral beliggenhet med stopp langs Sørlandsbanen.

Drangedal har nærhet til kysten med skjærgården, til skog og hei og til fjellet med Gautefall skisenter og biathlonanlegg med helårsdrift. Tokevannet med sine 365 øyer har rike muligheter for friluftsliv og rekreasjon. Stedsutviklingsprosjektet Toke Brygge har skapt ny aktivitet og attraktivitet i sentrum. Drangedal har et rikt kultur- og foreningsliv der den flotte kultur- og kinosalen Tokestua står sentralt som møteplass for ulike aktivitetstilbud.   

Vi søker en relasjonssterk og tydelig kommunedirektør til å lede en utviklingsorientert organisasjon med god tjenesteyting. Som kommunedirektør jobber du langsiktig og helhetlig til det beste for innbyggerne. Sammen med politisk ledelse skal kommunedirektøren være pådriver og tilrettelegger i arbeidet med lokalsamfunns- og næringsutvikling.  Du har god rolleforståelse og evne til samhandling med politisk ledelse.  


Arbeidsoppgaver

 • Lede en effektiv, tverrfaglig og faglig kompetent organisasjon med klare føringer og forventninger
 • Videreutvikle og tilpasse kommunens tjenester til gitte økonomiske rammer
 • Sørge for god økonomistyring og rapportering
 • Sørge for mål- og resultatstyring, gode styringssystemer og planverk for bærekraftig utvikling
 • Bidra til å utvikle organisasjonen basert på en framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk
 • Markedsføre og representere kommunen på en god måte
 • Være pådriver og tilrettelegger for lokalsamfunns- og næringsutvikling i aktivt samspill med politisk nivå og eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra til at kommunen skal være et attraktivt og godt sted å etablere bedrift, bosette seg og besøke
 • Bidra til godt og effektivt interkommunalt og regionalt samarbeid

 
Kvalifikasjoner

 • Høgskole-/universitetsutdannelse – med mindre særskilt erfaring kompenserer for dette
 • God økonomiforståelse
 • Kunnskap om offentlig forvaltning, lover og avtaler
 • Relevant ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet med dokumenterte, gode resultater
 • Evne til strategisk ledelse med tydelige mål og tverrsektoriell tenking der medarbeiderne opplever tillit til å bruke sin kompetanse og skjønn for å løse oppgavene på best mulig måte for å nå målene

Personlige egenskaper

 • Målrettet og strukturert
 • Ser muligheter, er offensiv og positiv.
 • Tydelig og handlekraftig med evne til gjennomføring
 • Utadvendt, lyttende, tillitsskapende og motiverende
 • Omgjengelig og har omsorg for andre
 • Godt humør

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende topplederstilling 
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige og dedikerte kollegaer
 • Gode lønns- og pensjonsvilkår
 • Åremålstilsetting av 6 års varighet, med mulighet for forlengelse  

Spørsmål om stillingen kan rettes til ordfører Tor Peder Lohne, tlf. 415 16 054, eller våre rådgivere i Skagerak Consulting Jan Sebjørnsen Storstein, tlf. 950 09 444, Arnfinn Dahl, tlf. 902 08 694
Fram til søknadsfristen går ut vil alle henvendelser bli behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Deretter vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne dette i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om unntak fra offentliggjøring ikke blir tatt til følge. Vi gjør oppmerksom på at unntak fra offentliggjøring kan omgjøres i en eventuell klagesak.
 
Kontaktinformasjon
Tor Peder Lohne Ordfører, tlf 415 16 054
Jan Sebjørnsen Storstein Seniorrådgiver, tlf  950 09 444
Arnfinn Dahl seniorrådgiver, tlf 902 08 694

 
 

Jobbytter i kommunene

Tidligere jobberfaring
Campussjef hos Norges arktiske studentsamskipnad, Campus Harstad, rådmann i Lødingen, fylkespersonalsjef i Finnmark, prosjektleder hos Fylkesmannen i Finnmark
Ny stilling
Kommunedirektør i Lødingen
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 januar, 2020
Tidligere jobberfaring
Kompanisjef, stabssjef, prosessleder i Brig N, sjef utdanningsseksjon i hærstaben, og siste tre år sjef organisasjonskontoret i hærstaben.
Ny stilling
Rådmann i Salangen
Begynte i stillingen
Mandag, 2 september, 2019
Tidligere jobberfaring
seniorrådgiver i NVEs seksjon for fjellskred, daglig leder av Åksnes/Tafjord beredskap IKS, prosjektleder for Åknes-Tafjord prosjektet, gårdbruker, rådmann i Skjåk, forsvaret
Ny stilling
Rådmann i Marker
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 oktober, 2019
Tidligere jobberfaring
siste 7 år som rådmann i Sel kommune, for øvrig topplederstillinger fra offentlig sektor 
Ny stilling
Rådmann i Stange
Begynte i stillingen
Søndag, 1 september, 2019
Tidligere jobberfaring
Banksjef i Sparebank 1 Nord-Norge, avdelingsleder økonomi i Førde kommune, økonomisjef i Lurøy kommune, direktør i privat firma
Ny stilling
Rådmann i Leirfjord
Begynte i stillingen
Torsdag, 1 august, 2019
Tidligere jobberfaring
ass. helse- og omsorgssjef i Indre Fosen, ass. rådmann i Leksvik, helse- og omsorgssjef Leksvik, pleie- og omsorgsleder Rissa, institusjonssjef i Orkdal, helse- og sosialsjef i Mosvik.
Ny stilling
Rådmann i Grong
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 januar, 2020
Tidligere jobberfaring
topplederstillinger i sykehus, statlig barnevern, Universitetet i Bergen, bedriftsrådgiver i Deloitte Consulting i både Norge og USA, rådmann i Vaksdal og Lindås.
Ny stilling
Rådmann i Vik
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 oktober, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobben som kommunalsjef i Nittedal
Ny stilling
Rådmann i Jevnaker
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 januar, 2020
Tidligere jobberfaring
Rådmann, Nav-leder, trygdesjef
Ny stilling
Administrasjonssjef i Gratangen
Begynte i stillingen
Mandag, 5 august, 2019
Tidligere jobberfaring
Offsettrykker, prosjektutvikler, kommunikasjonssjef, spesialrådgiver
Ny stilling
Rådmann i Aremark
Begynte i stillingen
Søndag, 11 august, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobben som rådmann i Fet
Ny stilling
Rådmann i Kongsvinger
Begynte i stillingen
Mandag, 23 september, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobben som rådmann i Alvdal
Ny stilling
Rådmann i Tynset
Begynte i stillingen
Torsdag, 19 september, 2019
Tidligere jobberfaring
Har jobba i Forsvaret
Ny stilling
Rådmann i Vang
Begynte i stillingen
Torsdag, 1 august, 2019
Tidligere jobberfaring
Har tidligere hatt lederjobber i både privat og offentlig sektor
Ny stilling
Kommunedirektør i Hamar
Begynte i stillingen
Søndag, 1 september, 2019
Tidligere jobberfaring
Sjef for Luftforsvarets stasjon Sørreisa
Ny stilling
Rådmann i Sørreisa
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 oktober, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobben som assisterende rådmann i Kongsvinger
Ny stilling
Rådmann i Grue
Begynte i stillingen
Mandag, 12 august, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobben som rådmann i Eide
Ny stilling
Kommunedirektør i Oppdal
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 oktober, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobben som direktør konsept og plan hos Bane NOR eiendom
Ny stilling
Rådmann i Giske
Begynte i stillingen
Fredag, 15 februar, 2019
Tidligere jobberfaring
Kjem frå jobben som partnar i Panor Public Affairs
Ny stilling
Rådmann i Fedje
Begynte i stillingen
Søndag, 1 september, 2019
Tidligere jobberfaring
Prosjektleder Bussveien (Rogaland fylkeskommune/Statens vegvesen) og kommunalsjef i Finnøy kommune
Ny stilling
Rådmann i Kvitsøy
Begynte i stillingen
Mandag, 12 august, 2019
Tidligere jobberfaring
Avdelingsdirektør, leiar i Vest politidistrikt, administrasjonssjef i Hordaland politidistrikt, administrasjonssjef i Sogn og Fj. politidistrikt, lensmann i Sogn
Ny stilling
Rådmann i Sande i Møre og Romsdal
Begynte i stillingen
Mandag, 18 mars, 2019
Tidligere jobberfaring
Direktør for Museum Vest, avdelingsdirektør i Husbanken, rådmann i Eidfjord, daglig leder i Norges Røde Kors Hordaland, kultursjef i Vågan
Ny stilling
Rådmann i Årdal
Begynte i stillingen
Søndag, 1 september, 2019
Tidligere jobberfaring
Næringssjef i Hammerfest
Ny stilling
Rådmann i Måsøy
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 mai, 2019
Tidligere jobberfaring
Leder for helsetjenesten i Bykle og Valle, leder regnskapskontor, økonomisk rådgiver
Ny stilling
Rådmann i Bykle
Begynte i stillingen
Lørdag, 1 juni, 2019