Kommunedirektør

Østre Toten kommune
Søknadsfrist
30. mars 2020

Østre Toten kommune er en av i alt 46 kommuner i det nye Innlandet fylke, med sine ca 15.000 innbyggere. Østre Toten er beliggende i vakre omgivelser ved Mjøsas vestbredd, noe som bygger opp under kommunens visjon «Livskvalitet ved Mjøsa». Det er relativt korte avstander til Mjøsbyene Gjøvik, Lillehammer og Hamar, og bare en times kjøretur til Gardermoen. Av dette har slagordet «Tett nok ved og langt nok unna» blitt til. Østre Toten er en av landets fremste jordbrukskommuner og er størst i landet på grønnsaksproduksjon. I tillegg er det også et vitalt næringsliv med mange SMB-bedrifter, bl.a. innenfor næringsmiddelindustri. Av nasjonale miljøer nevnes Sivilforsvarets skole og Norsk hestesenter, begge beliggende på Starum samt at vi har nærhet til NTNU på Gjøvik.

Det er store naturkvaliteter i Østre Toten, med nærhet til Mjøsa, til utmarksområdet Totenåsen og med et rikt kulturlandskap i mellom. Mer om oss på www.ostre-toten.no

 

Vi søker en tydelig og samlende leder. Du må kunne bygge tillit og etablere god samhandling overfor politisk ledelse, den øvrige ledelse og, de ansattes organisasjoner og ansatte samt eksterne aktører og regionale samarbeidspartnere.

Gode faglige vurderinger, solid og faktabasert saksbehandling og videreutvikling av kommunens kompetanse i bredden vil være viktig for å lykkes i stillingen, i tillegg til trygg og god økonomistyring.

Kreativitet, løsningsorientering, handlekraft og fokus på smarte, effektive og digitale løsninger vil også være en suksessformel.

Stillingens kravprofil

Bakgrunn/ erfaring.

 • Betydelig ledererfaring fra større organisasjon. Erfaring fra både privat og offentlig sektor vil være en fordel.
 • God kjennskap til og helst erfaring fra offentlig/ kommunal forvaltning.
 • Kunne forstå og operere i tråd med politiske prosesser.
 • Erfaring med ledelse av prosesser innen effektivisering/ endring/ omstilling og omorganisering med dokumenterte resultater.
 • Erfaring i arbeid med og overfor de ansattes organisasjoner.
 • Bakgrunn fra relasjonsbygging, mediekontakt og arbeid i «det offentlige rom».
 • Høyere relevant utdanning.
 • Gjennom utdanning/erfaringsbakgrunn ha tilegnet seg nødvendig kompetanse for å inneha ansvar for overordnet økonomistyring.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Lederstil/ personlige relasjoner.

 • Trygg, tydelig og synlig som leder.
 • Analytisk, strukturert og med et strategisk perspektiv.
 • Engasjert, kontaktskapende og god relasjonsbygger.
 • Løsnings-, handlingsorientert og gjennomføringssterk.
 • Gode samarbeidsevner, men må også kunne opptre selvstendig og ta nødvendige avgjørelser.
 • Ha integritet og tåle motstand
 • Entusiastisk og uformell. Kunne skape motivasjon og engasjement rundt seg.
 • God omdømmebygger. Representere Østre Toten kommune på en troverdig måte.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne ordfører Bror Helgestad, tlf. 90122811, eller vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682. Søknad med CV sendes snarest og senest 30. mars.

Søk her

 

Jobbytter i kommunene

Tidligere jobberfaring
Campussjef hos Norges arktiske studentsamskipnad, Campus Harstad, rådmann i Lødingen, fylkespersonalsjef i Finnmark, prosjektleder hos Fylkesmannen i Finnmark
Ny stilling
Kommunedirektør i Lødingen
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 januar, 2020
Tidligere jobberfaring
Kompanisjef, stabssjef, prosessleder i Brig N, sjef utdanningsseksjon i hærstaben, og siste tre år sjef organisasjonskontoret i hærstaben.
Ny stilling
Rådmann i Salangen
Begynte i stillingen
Mandag, 2 september, 2019
Tidligere jobberfaring
seniorrådgiver i NVEs seksjon for fjellskred, daglig leder av Åksnes/Tafjord beredskap IKS, prosjektleder for Åknes-Tafjord prosjektet, gårdbruker, rådmann i Skjåk, forsvaret
Ny stilling
Rådmann i Marker
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 oktober, 2019
Tidligere jobberfaring
siste 7 år som rådmann i Sel kommune, for øvrig topplederstillinger fra offentlig sektor 
Ny stilling
Rådmann i Stange
Begynte i stillingen
Søndag, 1 september, 2019
Tidligere jobberfaring
Banksjef i Sparebank 1 Nord-Norge, avdelingsleder økonomi i Førde kommune, økonomisjef i Lurøy kommune, direktør i privat firma
Ny stilling
Rådmann i Leirfjord
Begynte i stillingen
Torsdag, 1 august, 2019
Tidligere jobberfaring
ass. helse- og omsorgssjef i Indre Fosen, ass. rådmann i Leksvik, helse- og omsorgssjef Leksvik, pleie- og omsorgsleder Rissa, institusjonssjef i Orkdal, helse- og sosialsjef i Mosvik.
Ny stilling
Rådmann i Grong
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 januar, 2020
Tidligere jobberfaring
topplederstillinger i sykehus, statlig barnevern, Universitetet i Bergen, bedriftsrådgiver i Deloitte Consulting i både Norge og USA, rådmann i Vaksdal og Lindås.
Ny stilling
Rådmann i Vik
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 oktober, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobben som kommunalsjef i Nittedal
Ny stilling
Rådmann i Jevnaker
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 januar, 2020
Tidligere jobberfaring
Rådmann, Nav-leder, trygdesjef
Ny stilling
Administrasjonssjef i Gratangen
Begynte i stillingen
Mandag, 5 august, 2019
Tidligere jobberfaring
Offsettrykker, prosjektutvikler, kommunikasjonssjef, spesialrådgiver
Ny stilling
Rådmann i Aremark
Begynte i stillingen
Søndag, 11 august, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobben som rådmann i Fet
Ny stilling
Rådmann i Kongsvinger
Begynte i stillingen
Mandag, 23 september, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobben som rådmann i Alvdal
Ny stilling
Rådmann i Tynset
Begynte i stillingen
Torsdag, 19 september, 2019
Tidligere jobberfaring
Har jobba i Forsvaret
Ny stilling
Rådmann i Vang
Begynte i stillingen
Torsdag, 1 august, 2019
Tidligere jobberfaring
Har tidligere hatt lederjobber i både privat og offentlig sektor
Ny stilling
Kommunedirektør i Hamar
Begynte i stillingen
Søndag, 1 september, 2019
Tidligere jobberfaring
Sjef for Luftforsvarets stasjon Sørreisa
Ny stilling
Rådmann i Sørreisa
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 oktober, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobben som assisterende rådmann i Kongsvinger
Ny stilling
Rådmann i Grue
Begynte i stillingen
Mandag, 12 august, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobben som rådmann i Eide
Ny stilling
Kommunedirektør i Oppdal
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 oktober, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobben som direktør konsept og plan hos Bane NOR eiendom
Ny stilling
Rådmann i Giske
Begynte i stillingen
Fredag, 15 februar, 2019
Tidligere jobberfaring
Kjem frå jobben som partnar i Panor Public Affairs
Ny stilling
Rådmann i Fedje
Begynte i stillingen
Søndag, 1 september, 2019
Tidligere jobberfaring
Prosjektleder Bussveien (Rogaland fylkeskommune/Statens vegvesen) og kommunalsjef i Finnøy kommune
Ny stilling
Rådmann i Kvitsøy
Begynte i stillingen
Mandag, 12 august, 2019
Tidligere jobberfaring
Avdelingsdirektør, leiar i Vest politidistrikt, administrasjonssjef i Hordaland politidistrikt, administrasjonssjef i Sogn og Fj. politidistrikt, lensmann i Sogn
Ny stilling
Rådmann i Sande i Møre og Romsdal
Begynte i stillingen
Mandag, 18 mars, 2019
Tidligere jobberfaring
Direktør for Museum Vest, avdelingsdirektør i Husbanken, rådmann i Eidfjord, daglig leder i Norges Røde Kors Hordaland, kultursjef i Vågan
Ny stilling
Rådmann i Årdal
Begynte i stillingen
Søndag, 1 september, 2019
Tidligere jobberfaring
Næringssjef i Hammerfest
Ny stilling
Rådmann i Måsøy
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 mai, 2019
Tidligere jobberfaring
Leder for helsetjenesten i Bykle og Valle, leder regnskapskontor, økonomisk rådgiver
Ny stilling
Rådmann i Bykle
Begynte i stillingen
Lørdag, 1 juni, 2019