Leiar HR-løn

Hordaland fylkeskommune
Søknadsfrist
25. februar 2018

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

 

Vi søkjer ein trygg og fagleg sterk leiar som kombinerer strategiske evner med ein operativ arbeidsstil og som blir motivert av det totale leiaransvaret i stillinga. Vår nye leiar vil ta utgangspunkt i fylkeskommunens samfunnsoppdrag og sikre ein godt fungerande og profesjonell lønsfunksjon for ca. 5000 tilsette.

Som Leiar HR-løn vil du leie ei eining med 12 medarbeidarar og ha overordna ansvar for styring og utvikling av fagområdet. Du vil vere ein pådrivar i kontinuerleg forbetringsarbeid og nytenking innan lønsområdet.

Andre ansvarsområde:

  • Fagleg ressurs innan løn, refusjon, rekneskap for leiarar og andre tilsette
  • Oppretthalde og vidareutvikle samhandling med eksterne leverandørar, revisorar og styresmakter
  • Avstemming og rapportering
  • Utarbeiding av termin- og årsoppgåver
  • Oppsett av datafangst/dataleveringar og andre integrasjonar

Leiar HR-løn vil handle i samsvar med strategien til Hordaland fylkeskommune og sikre ei handlekraftig, truverdig og einskapleg eining. Sentrale leiarkrav vil vere å utvikle engasjerte medarbeidarar og team, samt legge til rette for kunnskapsdeling, samhandling og effektiv kommunikasjon.

Kandidatane vi søker må ha høgare økonomisk utdanning og relevant erfaring frå tilsvarande rolle, fortrinnsvis frå offentleg sektor. Generell rekneskapsforståing, og kjennskap til overeinskomstar og tariffavtaler vil vere viktig. Vidare ser vi etter ein leiar som kommuniserer godt og som er god til å samhandle. Leiaren vil ha ei viktig rolle i framtidig digitalisering, automatisering og robotisering. Forståing for teknologi vil derfor vektleggast.

Vi ser for oss at du gjennom tydeleg leiarskap skaper retning, har fokus på utvikling, bygger solide relasjonar og bidrar til samlande lagånd. Du motiverer, løfter og inspirerer dine medarbeidarar ved å vere open for idear og legge til rette for kontinuerlig endring og forbetring.

Kompetent, offensiv og i dialog er dei grunnleggande verdiane i Hordaland fylkeskommune, og desse skal danne basis for all leiing. Hordaland fylkeskommune satsar mykje på leiarane, og har leiarprogram som skal utvikle og stimulere både nye og meir erfarne leiarar.

Ta gjerne kontakt med Mercuri Urval v/Gro Reinertsen tlf. 975 59 058 eller Johanne Sognefest-Haaland tlf. 975 59 051 om du har spørsmål. Alle førespurnadar til Mercuri Urval behandlast konfidensielt, om ønskeleg og for oppdragsgivar. Du kan vise interesse for stillinga ved å laste opp din CV og søknad på Jobbnorge.

Søknadsfrist: snarast og seinast 25. februar. Søk her

 

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Time
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst i Time kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 1 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Målselv
Stilling i dag
Rektor ved Elverum videregående skole
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kristiansand
Stilling i dag
Rådmann i Kvinesdal
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017