Medarbeider klimatilpasning og overvann

Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist
21. oktober 2018

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er nasjonalt kompetansesenter innenfor bolig- og byggkvalitet. Direktoratet er sentral myndighet for det bygningstekniske regelverket, fører tilsyn med byggevarer og driver ordningen for sentral godkjenning. DiBK skal være en pådriver for å fremme god byggkvalitet. Direktoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Vi er 90 ansatte og har kontor i Oslo og Gjøvik.

Direktoratet for byggkvalitet søker etter medarbeider innen overvannshåndtering og klimatilpasning.

Arbeidsoppgaver

 • Din hovedarbeidsoppgave vil være å utvikle vårt arbeid innen klimatilpasning
 • Være med å utvikle forskriftskrav, veiledningsmateriell og andre virkemidler som ivaretar de utfordringer klimaendringene gir for blant annet overvannshåndtering
 • Delta i arbeid med å utvikle brukerrettede verktøy og informasjon som ivaretar de utfordringene klimaendringer gir for bygg og bygde omgivelser
 • Samarbeide med andre statlige myndigheter, kommuner, forskningsmiljøer og byggenæringen
 • Veilede kommuner og byggenæring om regelverket

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå innen naturvitenskap, arealplanlegging, landskapsarkitektur eller ingeniørfag eller utdanning på bachelornivå med lang erfaring med tilsvarende oppgaver
 • God kunnskap om overvannshåndtering
 • Gode formidlingsevner på norsk, både skriftlig og muntlig

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter deg som i tillegg til å være faglig dyktig også er selvstendig, utadvendt og flink til å sette deg inn i nye problemstillinger
 • Du vil samarbeide på tvers av fagområder og det er derfor viktig at du er en løsningsorientert relasjonsskaper som liker å ta initiativ
 • For å lykkes i stillingen må du ha evne til å tenke strategisk og se utviklingsmuligheter
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Direktoratet følger statens arbeidstidsordninger og har en god personalpolitikk
 • Stilling som rådgiver/overingeniør med årslønn tilsvarende kr 500 000 – 600 000 eller seniorrådgiver/senioringeniør med årslønn tilsvarende kr 580 000 - 700 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Stillingen gir medlemskap i Statens Pensjonskasse med en god tjenestepensjonsordning, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring og mulighet for boliglån.
 • Moderne lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Vi er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet.
 • Direktoratet er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister.

Kontaktinfo: Christine Molland Karlsen, Avdelingsdirektør, tlf 951 67 814

Søk på stillingen

 

 

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Balsfjord
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst og velferd/konstituert rådmann i Balsfjord
Begynner i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Ny stilling
Rådmann i Farsund
Stilling i dag
Rådmann i Lund
Begynner i stillingen
Lørdag, 1 september, 2018
Ny stilling
Rådmann i Evenes
Stilling i dag
Driver eget konsulentselskap samt innehar verv som styreleder i Vesterålen Næringslivssamarbeid og jobber med eiendomsutvikling
Begynner i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Ny stilling
Rådmann i Hustadvika
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Kristiansund
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Ny stilling
Prosjektleiar/rådmann i Ullensvang
Stilling i dag
Rådmann i Odda
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Narvik
Stilling i dag
Daglig leder av Narvikgården AS
Begynner i stillingen
Tirsdag, 5 juni, 2018
Ny stilling
Rådmann i Selje
Stilling i dag
Plan- og utviklingssjef i Eid og prosjektkoordinator for kommunesamanslåinga mellom Eid og Selje
Begynner i stillingen
Mandag, 12 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Finnøy
Stilling i dag
Utviklingssjef i Gjesdal
Begynner i stillingen
Tirsdag, 2 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kvinesdal
Stilling i dag
Rådmann i Evje og Hornnes
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Lesja
Stilling i dag
Utbyggingssjef i Rauma kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 13 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Svelvik
Stilling i dag
Assisterende fylkesmann i Buskerud
Begynner i stillingen
Mandag, 20 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Indre Østfold
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Buskerud
Begynner i stillingen
Torsdag, 24 mai, 2018
Ny stilling
Rådmann i Nittedal
Stilling i dag
Generalsekretær for norsk rådmannsforum
Begynner i stillingen
Fredag, 1 juni, 2018
Ny stilling
Rådmann i Austevoll
Stilling i dag
Advokat i Advokatpartner ANS
Begynner i stillingen
Søndag, 1 april, 2018
Ny stilling
Rådmann i Time
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst i Time kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 1 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Målselv
Stilling i dag
Rektor ved Elverum videregående skole
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kristiansand
Stilling i dag
Rådmann i Kvinesdal
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017