Prosjektkoordinator

Karasjok kommune
Søknadsfrist
28. april 2019

Vil du bygge «Fremtidens Karasjok»?

 

Kárášjoga gielda Karasjok kommune er en samisk kommune som grenser mot Finland. Kárášjoga gielda Karasjok kommune er Norges nest største kommune i areal og har ca. 2700 innbyggere hvorav 80 % av befolkningen er samisktalende. Kommunen har ca. 320 medarbeidere i organisasjonen. I kommunen har vi mange sentrale samiske institusjoner.

Kommunen har et aktivt kulturliv med tilbud innen idretts- og friluftsliv, kultur og historie, barne- og ungdomsaktiviteter, kunst, musikk m.v. Karasjok kan også tilby et unikt friluftsliv; Norges beste lakseelv, rype/elgjakt, isfiske og en rik flora og fauna med rike naturressurser.

Prosjektkoordinator - en spennende stilling i en av Norges mest eksotiske kommuner.

Prosjektet «Fremtidens Karasjok» skal sette Karasjok kommune bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag på vegne av befolkningen. Vi skal jobbe målrettet arbeid med endring og utvikling av kommuneorganisasjonen. Vi setter betydelige ressurser inn for å utvikle og omstille kommunen. Vi skal gjennomføre en rekke større og mindre tiltak og prosjekter som skal øke kvaliteten og effektiviteten på tjenestene og utvikle organisasjonen.

«Fremtidens Karasjok» er et endringsprosjekt som gjennomføres i samarbeid mellom Karasjok kommune, Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi søker nå etter en dyktig prosjektkoordinator til å holde i tømmene. Du får en nøkkelrolle for å skape endringstrykk og motivasjon slik at prosjektet blir omsatt i konkret tiltak og aktiviteter til nytte for befolkningen. Du skal være bindeleddet mellom prosjektet og kommunen, og du skal være garantisten for vellykket implementering av prosjektets resultater.

Du har relevant utdanning fra høyskole og/eller universitet. Du har ledererfaring fra driftsorganisasjoner og/eller prosjektstyring/ledelse. Du har god kjennskap til kommunal forvaltning, økonomi og tjenesteyting.

Personlig egenskaper som åpen, tillitsskapende og lyttende er grunnleggende. Du må ha svært gode kommunikasjonsevner og være trygg og tydelig i egen rolle. Du må kunne skape endringstrykk og være motivator for ansatte og ledere i både i driftslinjen og de ulike prosjektene som etableres. Videre vil du ha en avgjørende rolle som kontaktpunkt og pådriver for samhandlingen mellom ulike deler av organisasjonen, ressursmiljøer og andre som blir involvert i satsningen. Du håndterer fleksibilitet og systematikk i de prosessene som skal gjennomføres, uten å miste visjon og målsettinger av syne.

Vi kan tilby deg utfordrende oppgaver i en organisasjon hvor utvikling står sentralt i årene framover. Du inngår også i prosjektgruppen til forstudie for et forskningsprosjektet som skal etableres parallelt med prosjektet. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, lønn etter avtale og mulighet for boligordning. Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Under ellers like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både norsk og samisk språk.

Se www.karasjok.kommune.no for å lese mer og stillingen. For mer informasjon om stillingen kontakt rådmann Kurt Maurstad på tlf. 92 02 68 73 eller rådgiver i KS-konsulent Olve Molvik på tlf. 90 02 93 64. Søknad sendes til olve.molvik@ks.no innen 28. april.

 

Jobbytter i kommunene

Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobbene som kommunalsjef og næringssjef i Leirfjord kommune
Ny stilling
Rådmann i Grane
Begynte i stillingen
Mandag, 1 april, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobben som rådmann i Roan
Ny stilling
Rådmann i Snåsa
Begynte i stillingen
Fredag, 1 mars, 2019
Tidligere jobberfaring
Har vært assisterende rådmann og kommunalsjef i Røros
Ny stilling
Rådmann i Røros
Begynte i stillingen
Torsdag, 21 mars, 2019
Tidligere jobberfaring
Er tidligere lærer og rektor, kommer fra jobben som rådmann i Gaular
Ny stilling
Rådmann i Vaksdal
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 mai, 2019
Tidligere jobberfaring
Dagleg leiar i Aski AS
Ny stilling
Kommunedirektør i Kvinnherad
Begynte i stillingen
Fredag, 1 mars, 2019
Tidligere jobberfaring
Partner og konsulent i Agenda Kaupang
Ny stilling
Rådmann i Aurskog-Høland
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Konstituert rådmann i Lærdal
Ny stilling
Rådmann i Lærdal
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobben som rådmann i Måsøy.
Ny stilling
Rådmann i Nesna
Begynte i stillingen
Torsdag, 3 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra stillingen som assisterende rådmann
Ny stilling
Rådmann i Værøy
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Assisterende rådmann i Vardø siden 2010
Ny stilling
Rådmann i Vardø
Begynte i stillingen
Torsdag, 6 desember, 2018
Tidligere jobberfaring
Kommunalsjef
Ny stilling
Rådmann i Smøla
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Assisterende rådmann i Averøy
Ny stilling
Rådmann i Averøy
Begynte i stillingen
Mandag, 5 november, 2018
Tidligere jobberfaring
Avdelingsdirektør i Husbanken
Ny stilling
Rådmann i Meløy
Begynte i stillingen
Torsdag, 1 november, 2018
Tidligere jobberfaring
Kommunalsjef for oppvekst og velferd/konstituert rådmann i Balsfjord
Ny stilling
Rådmann i Balsfjord
Begynte i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Lund
Ny stilling
Rådmann i Farsund
Begynte i stillingen
Lørdag, 1 september, 2018
Tidligere jobberfaring
Eget konsulentselskap
Ny stilling
Rådmann i Evenes
Begynte i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Tidligere jobberfaring
Assisterende rådmann i Kristiansund
Ny stilling
Rådmann i Hustadvika
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Odda
Ny stilling
Prosjektleiar/rådmann i Ullensvang
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Tidligere jobberfaring
Daglig leder av Narvikgården AS
Ny stilling
Rådmann i Narvik
Begynte i stillingen
Tirsdag, 5 juni, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Selje
Ny stilling
Plan- og utviklingssjef i Eid og prosjektkoordinator for kommunesamanslåinga mellom Eid og Selje
Begynte i stillingen
Mandag, 12 februar, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Finnøy
Ny stilling
Utviklingssjef i Gjesdal
Begynte i stillingen
Tirsdag, 2 januar, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Kvinesdal
Ny stilling
Rådmann i Evje og Hornnes
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Lesja
Ny stilling
Utbyggingssjef i Rauma kommune
Begynte i stillingen
Mandag, 13 august, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Svelvik
Ny stilling
Assisterende fylkesmann i Buskerud
Begynte i stillingen
Mandag, 20 august, 2018