Prosjektleder for bygg-teknisk avdeling

Ullensaker kommune

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er ca 38.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer. Les mer her

Ullensaker kommunen besitter i dag ca. 190.000 m2 med eiendom. Eiendomsmassen består av rådhus, skoler, barnehager, helsebygg og andre e formålsbygg. De fleste av våre bygg er tilknyttet sentraldriftskontroll, med topp moderne tekniske anlegg og løsninger. I tillegg forvalter kommunen ca. 500 kommunale boliger, samt store uteområder. Det pågår for tiden en spennende digitaliseringsprosess av alle våre bygg og anlegg. Denne medfører at Ullensaker kommune i løpet av kort tid vil være blant de mest fremtidsrettede kommuner innen FDVU av offentlige bygg og anlegg. 

Søknadsfrist
16. august 2019

Enheten Kommunale eiendommer har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygningsmasse, grøntområder, skiløyper og kommunale idrettsanlegg. Enhetens ansvarsområde omfatter alle aktiviteter knyttet til forvaltning og utvikling av kommunes bygninger og eiendommer gjennom hele livssyklusen. Kommunale eiendommer er i dag en organisasjon bestående av 130 dyktige medarbeidere. 

Prosjektleder for Bygg- teknisk avdeling og prosjekt ved enheten Kommunale eiendommer er en sentral stilling med gode utviklingsmuligheter. Stillingen inngår i Kommunale eiendommer og rapporterer til avdelingsleder Bygg teknisk i Ullensaker kommune. 

Stillingstype: Fast 
Arbeidstid: Dagtid 
Stillingsstørrelse: 1x100% 
Lønn: SKO 7530, årslønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner 
Tiltredelse: Etter avtale 
Arbeidssted: Kommunale eiendommer i avdeling Bygg- teknisk og prosjekt

Arbeidsoppgaver

- Prosjektledelse- planlegging og gjennomføring 
- Forberede og utarbeide beslutningsgrunnlag for prosjekter til porteføljestyret 
- Kartlegging, løpende oppdatering og rapportering av tilstand til kommunale bygg og anlegg inkl. håndtering av behov fra brukere. 
- Utarbeidelse av budsjetter for prosjektene, oppfølgning og rapportering på gjennomføring og økonomi. 
- Kontinuerlig utvikling av forbedring av prosjektprosessene 
- Andre arbeidsoppgaver som naturlig faller inn under stillingen.

Kvalifikasjoner

- 3- årig høyskole / Utdanning innen bygningstekniske fag og/eller drift og vedlikehold 
- Dokumentert relevant erfaring med vil kunne kompensere for manglende utdanning. 
- Solid datakompetanse innen MS Office-programmer, spesielt Word og Excel er et krav. 
- Meget god formuleringsevne både skriftlig og muntlig på norsk er et krav. 
- Erfaring fra bygg- entreprenør, drift og tilsyn av bygninger vil kunne vektlegges. 
- Erfaring fra offentligvirksomhet innen arbeidsoppgaver for denne stillingen er en fordel.

Utdanningsretning:  Håndverksfag/Ingeniør - Bygg og anlegg

Utdanningsnivå:  Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

- Sterke bygg tekniske egenskaper og forståelse 
- Sikre forsvarlig gjennomføring av prosjektene på tid, kostnad og kvalitet samt gjeldende lover og forskrifter. 
- Relasjonorientert, god på samhandling og kommunikasjon. 
- Initiativrik, kan motivere og skape utvikling. Forstår viktigheten av rett serviceinnstilling. 
- Løsningorientert, strukturert, målrettet og beslutningsdyktig. 
- Trives i en hektisk hverdag med mange varierende oppgaver

Språk: Norsk og engelsk

Vi tilbyr

Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht §10-9 i Opplæringsloven fremlegges. 

Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn eller personer med utviklingshemming, barne- og ungdomstjenesten, fosterhjem og andre personer som oppholder seg regelmessig i barnehagene som vaktmester og renholder vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder. 

Kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju. 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25.

Andre opplysninger

Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

Du kan søke stillingen her

Full utlysning på webcruiter her

Kontaktinfo: Avdelingsleder Bygg teknisk og prosjekt, Johnny Sterud   T: 924 52 180

Jobbytter i kommunene

Tidligere jobberfaring
Prosjektleder Bussveien (Rogaland fylkeskommune/Statens vegvesen) og kommunalsjef i Finnøy kommune
Ny stilling
Rådmann i Kvitsøy
Begynte i stillingen
Mandag, 12 august, 2019
Tidligere jobberfaring
Avdelingsdirektør, leiar i Vest politidistrikt, administrasjonssjef i Hordaland politidistrikt, administrasjonssjef i Sogn og Fj. politidistrikt, lensmann i Sogn
Ny stilling
Rådmann i Sande i Møre og Romsdal
Begynte i stillingen
Mandag, 18 mars, 2019
Tidligere jobberfaring
Direktør for Museum Vest, avdelingsdirektør i Husbanken, rådmann i Eidfjord, daglig leder i Norges Røde Kors Hordaland, kultursjef i Vågan
Ny stilling
Rådmann i Årdal
Begynte i stillingen
Søndag, 1 september, 2019
Tidligere jobberfaring
Næringssjef i Hammerfest
Ny stilling
Rådmann i Måsøy
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 mai, 2019
Tidligere jobberfaring
Leder for helsetjenesten i Bykle og Valle, leder regnskapskontor, økonomisk rådgiver
Ny stilling
Rådmann i Bykle
Begynte i stillingen
Lørdag, 1 juni, 2019
Tidligere jobberfaring
har hatt ulike fag- og lederstillinger i departement og på kommunalsiden hos Fylkesmannen
Ny stilling
Rådmann i Midtre Gauldal
Begynte i stillingen
Søndag, 1 september, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommunalsjef og næringssjef i Leirfjord
Ny stilling
Rådmann i Grane
Begynte i stillingen
Mandag, 1 april, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobben som næringssjef i Hammerfest
Ny stilling
Rådmann i Måsøy
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 mai, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobben som leder i statlig helseforetak
Ny stilling
Rådmann i Karlsøy
Begynte i stillingen
Mandag, 1 april, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobben som leder for helsetjenesten i Bykle og Valle,
Ny stilling
Rådmann i Bykle
Begynte i stillingen
Lørdag, 1 juni, 2019
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Sogndal
Ny stilling
Rådmann i Øystre Slidre
Begynte i stillingen
Mandag, 29 april, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobbene som kommunalsjef og næringssjef i Leirfjord kommune
Ny stilling
Rådmann i Grane
Begynte i stillingen
Mandag, 1 april, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobben som rådmann i Roan
Ny stilling
Rådmann i Snåsa
Begynte i stillingen
Fredag, 1 mars, 2019
Tidligere jobberfaring
Har vært assisterende rådmann og kommunalsjef i Røros
Ny stilling
Rådmann i Røros
Begynte i stillingen
Torsdag, 21 mars, 2019
Tidligere jobberfaring
Er tidligere lærer og rektor, kommer fra jobben som rådmann i Gaular
Ny stilling
Rådmann i Vaksdal
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 mai, 2019
Tidligere jobberfaring
Dagleg leiar i Aski AS
Ny stilling
Kommunedirektør i Kvinnherad
Begynte i stillingen
Fredag, 1 mars, 2019
Tidligere jobberfaring
Partner og konsulent i Agenda Kaupang
Ny stilling
Rådmann i Aurskog-Høland
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Konstituert rådmann i Lærdal
Ny stilling
Rådmann i Lærdal
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobben som rådmann i Måsøy.
Ny stilling
Rådmann i Nesna
Begynte i stillingen
Torsdag, 3 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra stillingen som assisterende rådmann
Ny stilling
Rådmann i Værøy
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Assisterende rådmann i Vardø siden 2010
Ny stilling
Rådmann i Vardø
Begynte i stillingen
Torsdag, 6 desember, 2018
Tidligere jobberfaring
Kommunalsjef
Ny stilling
Rådmann i Smøla
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Assisterende rådmann i Averøy
Ny stilling
Rådmann i Averøy
Begynte i stillingen
Mandag, 5 november, 2018
Tidligere jobberfaring
Avdelingsdirektør i Husbanken
Ny stilling
Rådmann i Meløy
Begynte i stillingen
Torsdag, 1 november, 2018