Rådgiver økonomi

Løten kommune
Søknadsfrist
27. mai 2018

Løten kommune har ca 7600 innbyggere. Løten er en landbrukskommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum, med knappe 18 km til hver by. Løten kommune har 450 årsverk, og er en effektiv kommuneorganisasjon med godt arbeidsmiljø.

Vil du jobbe hos oss?

Les mer om Løten kommune

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søker anmoder om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Løten kommune arbeider målbevisst for å utvikle en profesjonell organisasjon med vekt på lederutvikling, kvalitetsledelse og målstyring. Kommunen er veldrevet og vi er opptatt av resultater i samspill med utvikling og omstilling.

Rådgiverstillingen er plassert i stab hos stabssjef, og yter stabs- og støttetjenester til kommunens øvrige virksomhetsområder. Vi bruker Unit 4 Agresso økonomisystem.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiving i økonomispørsmål for rådmannen og virksomhetene ved månedsrapportering, tertialrapportering og årsmelding
 • Opplæring og veiledning
 • Budsjettarbeid og budsjettkontroll
 • Utrede økonomiske konsekvenser i administrative og politiske saker
 • Oppfølging av politiske vedtak på økonomiområdet
 • Budsjett- og regnskapsanalyser
 • KOSTRA-rapportering
 • Saksfremstilling og prosjektarbeid
 • Kvalitetssikring av prosesser og rutiner
 • Bistå økonomiseksjonen i regnskapsspørsmål

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen økonomi/regnskap/administrasjon på masternivå, siviløkonom eller tilsvarende.
 • Kunnskap om kommuneregnskap
 • Gode IKT-ferdigheter innen økonomi- og administrative systemer
 • Kjennskap til relevante fagsystemer, gjerne Unit 4 Agresso økonomisystem
 • Meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Utdanningsretning

 • Økonomi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Cand Mag / Siv***
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Kvalitetsbevisst, strukturert og løsningsorientert
 • Evne til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre
 • Høy servicegrad, stor arbeidskapasitet og godt humør
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Operativ og løsningsorientert
 • Ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, fleksitidsordning og lønn etter avtale.
 • Tilsetting skjer ellers på de vilkår som følger av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, med gunstige pensjons- og forsikringsordninger.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinfo: Tore EdvardsenStabssjef62564026 / 9077175

 
 

 

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Time
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst i Time kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 1 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Målselv
Stilling i dag
Rektor ved Elverum videregående skole
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kristiansand
Stilling i dag
Rådmann i Kvinesdal
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017