Rådmann

Evenes kommune
Søknadsfrist
25. januar 2018

Evenes kommune ligger midt i Nord-Norge, med både Harstad og Narvik en liten time unna. Her bor vi landlig – Midt i Opplevelsen – med lett tilgang til byenes tilbud. Vi er en kommune med et stort potensiale for vekst de neste årene. Vi har et allsidig næringsliv, lav arbeidslediget, samtidig som vi leverer gode tjenester til våre ca 1.400 innbyggere. Kommunen er i en vekstfase og blir vertskap for Forsvarets etablering av ca. 600 nye arbeidsplasser ved Evenes flyplass. Les mer på www.evenes.kommune.no


Vi søker en samlende, tydelig og folkelig toppleder med evne til å tenke helhetlig og strategisk.

Som rådmann får du en av de viktigste rollene i Evenes og må motiveres av samfunnsoppdraget. Du må klare å bygge tillit og etablere god samhandling både mot politisk ledelse og øvrig ledelse, overfor de ansatte og deres organisasjoner, og i forhold til eksterne aktører og regionale samarbeidspartnere.  

Vi forventer at vår rådmann er kreativ, løsningsorientert og har fokus på smarte, effektive og digitale løsninger. For å lykkes i stillingen vil gode faglige vurderinger, solid og faktabasert saksbehandling, god økonomistyring, erfaring fra utviklingsarbeid og breddeinnsikt i kommunal forvaltning være viktig.  

Sentrale oppgaver for ny rådmann vil være:  

 • Være opptatt av kommunen sin rolle som samfunnsutvikler og tilrettelegger for god og effektiv tjenesteproduksjon i nært samarbeid med politisk ledelse  
 • Arbeide aktivt for å tilrettelegge for stedsutvikling, bolyst og at Evenes skal være en næringsvennlig kommune  
 • Etablere gode relasjoner med administrasjon, politikere, innbyggere samt organisasjons- og næringsliv i kommunen og regionen  
 • Være operativ i utførelsen av at saker til politisk behandling blir godt utredet, belyst og konsekvensutredet og at politiske vedtak blir gjennomført  
 • Sikre at Evenes kommune til enhver tid har en organisering og faglig kompetanse som er tilpasset arbeidsoppgavene  
 • Sikre god målstyring, resultatoppfølging og gjennomføring av gode planprosesser  
 • Være en god støttespiller som har mot til å delegere og evne til å gi medarbeiderne rom for å handle  
 • Fokus på omdømmebygging og gode relasjoner overfor omgivelsene, herunder godt og nært samarbeid med nabokommunene  

Ønskede kvalifikasjoner  

 • Høyere relevant utdannelse og dokumenterbare resultater fra lederstillinger  
 • Har kunnskap om næringsutvikling, innovasjonsprosesser og samfunnsutvikling  
 • Erfaring med strategisk ledelse og økonomistyring  
 • God forståelse for rolledeling mellom administrativ ledelse og politisk styring, og breddekunnskap i offentlig tjenesteproduksjon  
 • Har en god gjennomføringsevne, er tydelig og ryddig  
 • Har en utviklingsorientert lederadferd og god organisasjonsforståelse  
 • Forståelse for å anvende teknologi som redskap for å øke kvalitet på tjenester og service  
 • Fremstår som konsekvent, forutsigbar og en lagspiller som utøver lederrollen på en tillitsskapende måte, både internt og eksternt  

Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.  

Vi tilbyr  

Vi kan tilby en utfordrende og spennende lederstilling, der du sammen med dyktige medarbeidere vil få en sentral rolle i kommunen sin videreutvikling og vekst. Lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Kontaktpersoner og søknadshåndtering 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.  

Våre rådgivere i Headvisor, Torstein Sneisen, tlf. 918 88 186, Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045 kan kontaktes for en uforpliktende og fortrolig samtale. For mer informasjon om kommunen kan også ordfører i Evenes kommune kontaktes, Svein Erik Kristiansen, tlf. 900 44 385. Kortfattet søknad og cv sendes innen søknadsfristens utløp 25. januar 2018.

Søk på stillingen

 

 

 

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Time
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst i Time kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 1 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Målselv
Stilling i dag
Rektor ved Elverum videregående skole
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kristiansand
Stilling i dag
Rådmann i Kvinesdal
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017