Rådmann

Nes kommune
Søknadsfrist
29. april 2018

Nes kommune i Akershus har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement. Kommunen har i underkant av 22.000 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud. I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma - elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes. Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen.

 

Vi søker etter en utviklingsorientert rådmann til å lede våre dyktige medarbeidere, som sammen med politikerne skal videreutvikle kommunen til å levere gode tjenester til innbyggerne og næringslivet. Optimal ressursutnyttelse vil være en hovedutfordring i årene fremover, der nytenkning og fokus på utviklingsmuligheter står sentralt i arbeidet.  

 

Som øverste administrative leder er du mestringsorientert, synlig, tydelig, mål- og resultatorientert. Vi legger stor vekt på dine kommunikasjonsevner og at du fanger opp signaler, både fra politikere, ansatte og innbyggere. Du er strategisk og handlekraftig, og samtidig motiverende og samlende slik at målene i budsjett og handlingsprogram nås. Med erfaring fra endringsprosesser i offentlig eller privat virksomhet, er du en god endringsleder og organisasjonsbygger. Nes kommune har 3 lokalaviser. Du bør derfor også evne å skape en god og konstruktiv dialog med mediene.  

Vi ser etter en rådmann som kan videreutvikle samarbeidet mellom administrasjon og politikere. Et konstruktivt samarbeid med politikere og ansatte blir fundamentet for en framtidsrettet organisasjon. Ambisjonene om å gjøre kommunen til en attraktiv bo- og næringskommune er høye. Dette betyr at rådmannen sammen med sine nærmeste ledere må kunne etablere produktive relasjoner til alle samarbeidspartnere, næringslivet, organisasjoner, andre kommuner og relevante statlige myndigheter.  

Ut fra rådhuset på Årnes ligger det mange muligheter for å utfolde handlekraft, både strategisk og operativt i rollen som rådmann.  

Kvalifikasjoner  

  • Solid erfaring fra ledelse av komplekse organisasjoner, i privat eller offentlig sektor, der god økonomistyring står sentralt.  
  • Gode lederegenskaper med gode resultater fra offentlig eller privat virksomhet  
  • Strateg med et bredt samfunnsperspektiv og et sterkt personlig engasjement.  
  • God rolleforståelse og kjennskap til politiske prosesser og forholdet mellom politikk og administrasjon  
  • Positive erfaringer fra omstillingsarbeid og endringsledelse  
  • God økonomiforståelse - gjerne erfaring fra budsjett og resultatansvar  
  • Evne til å samarbeide godt med tillitsvalgte, ansatte og politikere  
  • Gode kommunikasjonsevner/formidlingsevner  
  • Relevant utdanning fra høgskolen eller universitet  
  • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt  

Ansettelse skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 mnd prøvetid. Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25.  

Nærmere opplysninger rettes til ordfører Grete Sjøli, tlf 909 56 793 eller våre rådgivere i Headvisor, Per Inge Hjertaker, tlf 917 29 682 eller Jan Tveit, tlf 97 53 99 90. Kortfattet elektronisk søknad med CV sendes snarest og senest 29. april.

Søk her

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Time
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst i Time kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 1 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Målselv
Stilling i dag
Rektor ved Elverum videregående skole
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kristiansand
Stilling i dag
Rådmann i Kvinesdal
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017