Rådmann

Giske kommune
Søknadsfrist
30. september 2018

Giske kommune er med sine om lag 8300 innbyggjarar ei kommune i sterk vekst og med ung befolkning. Giske består av øyane Vigra, Valderøya, Giske og Godøya. Ålesund Lufthavn Vigra ligg i kommunen. Øyane er knytt saman med bruer og tunnelar, og det er fastlandsamband til Ålesund 13 km unna. Kommunen byr på særprega kystmiljø, med marin næring og ei av landets største fiskeriklynger. Storslått natur, dugnadsånd, festivalar, variert kulturtilbod og gode høve til friluftsliv er noko av kvalitetane til Giske. www.giske.kommune.no

 

Vil du vere med og utvikle ei historisk og framtidsretta kommune?

Giske kommune vil vere ei føregangskommune og er godt i gang med eit stort omstillingsprogram med fokus på digitalisering, fornying og effektiv tenesteproduksjon. Vi søkjer etter ein innovativ, handlekraftig og samlande toppleiar med god erfaring frå omstillings- og utviklingsarbeid, samt innsikt i kommunal forvaltning og økonomi. Du evner å byggja tillit, viser god rolleforståing og skaper gode relasjonar og samhandlar godt.

Sentrale oppgåver

 • Leiing og samordning av heile den administrative verksemda i kommunen
 • Vere bindeledd mellom folkevalde organ og administrasjonen. Ansvar for å gjennomføre og iverksette politiske vedtak
 • Etablere gode relasjonar mot næringslivet i kommunen og ulike eksterne samarbeidspartar
 • Er oppteken av kostnadseffektiv drift, leiar gjennom tydelege mål, oppfølging, tilbakemelding og  styring
 • Har eit sterkt fokus på innovasjon og nytenking
 • Bidra til vidareutvikling av kommunen som ein attraktiv kommune med godt omdøme
 • Vere ein god representant for kommunen på ulike samarbeidsarenaer

Bakgrunn/erfaring  

 • Høgare utdanning, fortrinnsvis på masternivå    
 • Leiarerfaring frå større kompleks organisasjon med dokumenterte gode resultat     
 • Har vore leiar av omstillingsprosessar, og har erfaring med strategiske utviklingsprosessar     
 • Grundig innsikt og erfaring med økonomi- og verksemdstyring     
 • Kunnskap om, og kjennskap til offentleg sektor     
 • Gjerne også arbeidserfaring frå offentleg sektor     
 • Forståing for samfunns- og næringsutvikling, 3 parts samarbeid og grensesnittet politikk og administrasjon     
 • Forståing for digitalisering som fagområde     
 • Innsikt i det å bli eksponert i «det offentlege rom», samt det å handtere media     

Vidare ynskjer vi at vår nye rådmann:

Evner å byggja tillit, viser god rolleforståing og skaper gode relasjonar og samhandlar godt med politisk leiing, tilsette, tillitsvalde i kommunen, samt med næringsliv og andre eksterne aktørar. Du identifisera deg med våre verdiar: Respekt, Løysningsvilje, Engasjement og Kvalitet.  Med eit stort samfunnsengasjement, er du moglegheitsorientert og har eit sterkt ynske om å bidra til å vidareutvikle gode tenestetilbod til kommunens innbyggjarar.  Du har eit tydeleg leiarskap og er god til å byggje lagånd.

Vi kan tilby løn etter avtale og ei utfordrande leiarstilling i ein kommune med visjonar for framtida. Det blir lagt stor vekt på personlege eigenskapar ved tilsetting.

Opplysingar om søkjarar kan bli unnateke offentlegheit dersom søkjaren sjølv bed om det jf. offentleglova § 25.  Du må grunngje i søknaden om du ønskjer å reservere deg mot oppføring på offentleg søkjarliste jf. offentleglova § 25.

Vi kan tilby ei utfordrande og spanande stilling i ei utviklingsorientert kommune.

For nærare informasjon om stillinga kontakt sjølvaste ordføraren i Giske kommune, Harry Valderhaug, tlf. 913 85 761, eller vår rådgjevar i Headvisor, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680. Kortfatta søknad med CV sendast snarast og seinast innan 30. september 2018.

Søk her

 

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Balsfjord
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst og velferd/konstituert rådmann i Balsfjord
Begynner i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Ny stilling
Rådmann i Farsund
Stilling i dag
Rådmann i Lund
Begynner i stillingen
Lørdag, 1 september, 2018
Ny stilling
Rådmann i Evenes
Stilling i dag
Driver eget konsulentselskap samt innehar verv som styreleder i Vesterålen Næringslivssamarbeid og jobber med eiendomsutvikling
Begynner i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Ny stilling
Rådmann i Hustadvika
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Kristiansund
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Ny stilling
Prosjektleiar/rådmann i Ullensvang
Stilling i dag
Rådmann i Odda
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Narvik
Stilling i dag
Daglig leder av Narvikgården AS
Begynner i stillingen
Tirsdag, 5 juni, 2018
Ny stilling
Rådmann i Selje
Stilling i dag
Plan- og utviklingssjef i Eid og prosjektkoordinator for kommunesamanslåinga mellom Eid og Selje
Begynner i stillingen
Mandag, 12 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Finnøy
Stilling i dag
Utviklingssjef i Gjesdal
Begynner i stillingen
Tirsdag, 2 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kvinesdal
Stilling i dag
Rådmann i Evje og Hornnes
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Lesja
Stilling i dag
Utbyggingssjef i Rauma kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 13 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Svelvik
Stilling i dag
Assisterende fylkesmann i Buskerud
Begynner i stillingen
Mandag, 20 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Indre Østfold
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Buskerud
Begynner i stillingen
Torsdag, 24 mai, 2018
Ny stilling
Rådmann i Nittedal
Stilling i dag
Generalsekretær for norsk rådmannsforum
Begynner i stillingen
Fredag, 1 juni, 2018
Ny stilling
Rådmann i Austevoll
Stilling i dag
Advokat i Advokatpartner ANS
Begynner i stillingen
Søndag, 1 april, 2018
Ny stilling
Rådmann i Time
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst i Time kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 1 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Målselv
Stilling i dag
Rektor ved Elverum videregående skole
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kristiansand
Stilling i dag
Rådmann i Kvinesdal
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017