Rådmann

Midtre Gauldal kommune
Søknadsfrist
28. mars 2019

Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune er en kommune i Trondheimsregionen med 6250 innbyggere. Kommunesenteret Støren ligger 50 km sør for Trondheim langs E6, og er knutepunkt for både E6/Rørosveien og Dovrebanen/ Rørosbanen. Støren er et regionalt handelssenter mellom Trondheim, Oppdal og Røros og har stor næringsaktivitet.

Kommunen har et rikt nærings- og organisasjonsliv, og det er store muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av verdens beste lakseelver og en etablert, internasjonal merkevare.

Forollhogna nasjonalpark har store åpne områder i høyfjellet for variert friluftsliv med jakt og fiske. Det er også vel 2300 hytter og fritidsboliger spredt omkring i hele kommunen. Gauldal skole- og kultursenter er et kraftsenter for undervisning og kulturformidling i hele regionen.

Innen utgangen av 2027 ferdigstilles ny 4 felts E6 mellom Ulsberg og Trondheim. Det knytter kommunen enda tettere til Trondheimsregionen. Kommunen har parallelt med dette startet med bygging av infrastruktur til nytt næringsområde i Støren Sør. Målet er å trekke ny næring til Trondheimsregionen. Det er spesielt viktig å styrke næringsliv og sysselsettingen innad i kommunen for å opprettholde bosetting ute i bygdene. Det arbeides også med å etablere nye boligområder for å øke utvalget av tomter. Alt dette betyr at kommunen vil vokse.

 

Midtre Gauldal kommune er i forandring med et spennende utfordringsbilde og mange store interessante utviklingsprosesser. Vi skal fortsette å levere gode tjenester for våre innbyggere samtidig som vi vil vokse. Kommunens rolle som samfunnsutvikler og tilrettelegger for areal- og næringsutvikling blir viktig fremover når vi skal møte morgendagens forventinger. Vi må fremstå som tydelig og attraktive for nye innbyggere, nytt næringsliv og besøkende. 

Vi er inne i en periode med stram økonomistyring og har lagt et solid grunnlag i vårt strategiarbeid, både politisk og administrativt. Vår nye rådmann blir sentral i å følge opp dette arbeidet og videre bidra til å forme og iverksette våre utviklingsstrategier samt til å lede oss inn i fremtiden!  

Til å lede og videreutvikle vår organisasjon og våre tjenestetilbud søker vi nå etter en samfunnsengasjert og utviklingsorientert toppleder. Du evner å samle organisasjonen om felles mål og utfordringer, er strategisk orientert og fremstår med inkluderende lederstil. Gjennom god kommunikasjon og dialog med folkevalgte, ansatte, tillitsvalgte og lokalsamfunnet, legger du til rette for å følge opp politiske vedtak i tråd med kommunens strategiske mål og fokusområder. Du viser god rolleforståelse, og er en kulturbygger som skaper stolthet, motivasjon og stabilitet i organisasjonen.  

Søkere må ha relevant høyere utdanning, samt betydelig lederfaring og erfaring med økonomistyring. Videre vil vi legge vekt på at du er utviklingsorientert og har erfaring fra endringsprosesser. Du har god prosesskompetanse og er kjent for å være en lyttende lagspiller. Du trives i en kompleks organisasjon, er nytenkende og trigges av samfunnsoppdraget. Representasjon og eksponering i media har du erfaring med å håndtere. Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.  

Sentrale ansvars- og arbeidsområder for rådmann vil være;  

  • Være opptatt av kommunen sin rolle som samfunnsutvikler både lokalt og regionalt  
  • Tilrettelegge for god og effektiv tjenesteproduksjon innenfor kommunens økonomiske rammer og i nært samarbeid med politisk ledelse  
  • Økonomisk styring og effektiv drift som sikrer driftsbalanse og et økonomisk handlingsrom  
  • Etablere gode relasjoner med administrasjon, politikere, tillitsvalgte, innbyggere samt organisasjons- og næringsliv i kommunen og regionen  
  • Være bindeleddet mellom det politiske og administrative system og en god støttespiller som har mot til å delegere og gi medarbeiderne rom til å handle  
  • Ha fokus på innovasjon og nytenkning  
  • Videreutvikle kommunens lederteam i å drive helthetlig strategisk styring  
  • Sørge for at kommunen til enhver tid har en organisering og faglig kompetanse som er tilpasset arbeidsoppgavene  
  • Bidra til videreutvikling av kommunen som en attraktiv kommune med godt omdømme  
  • Være en god representant for kommunen i mange ulike samarbeidsarenaer  

Vi tilbyr:  

Vi kan tilby en sentral topplederstilling med stor påvirkningskraft på viktige samfunnsområder i nært samspill med politisk nivå og dyktige medarbeidere.  

Mer informasjon om oss finner du på www.mgk.no  

Kontaktpersoner og søknadshåndtering 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.  

Våre rådgivere i Headvisor Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680 / Torstein Sneisen, tlf. 918 88 186, kan kontaktes for en uforpliktende og fortrolig samtale. For mer informasjon om kommunen kan også ordfører i Midtre Gauldal kommune, Sivert Moen, kontaktes på tlf. 979 82 660. Kortfattet søknad og cv sendes innen søknadsfristens utløp 28. mars 2019. 

Konsulent:

Kirsti Kalseth Sjøhaug,  kks@headvisor.no, 977 31 680

Torstein Sneisen,  torstein@headvisor.no, 918 88 186

 

 

Jobbytter i kommunene

Tidligere jobberfaring
Er tidligere lærer og rektor, kommer fra jobben som rådmann i Gaular
Ny stilling
Rådmann i Vaksdal
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 mai, 2019
Tidligere jobberfaring
Dagleg leiar i Aski AS
Ny stilling
Kommunedirektør i Kvinnherad
Begynte i stillingen
Fredag, 1 mars, 2019
Tidligere jobberfaring
Partner og konsulent i Agenda Kaupang
Ny stilling
Rådmann i Aurskog-Høland
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Konstituert rådmann i Lærdal
Ny stilling
Rådmann i Lærdal
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobben som rådmann i Måsøy.
Ny stilling
Rådmann i Nesna
Begynte i stillingen
Torsdag, 3 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra stillingen som assisterende rådmann
Ny stilling
Rådmann i Værøy
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Assisterende rådmann i Vardø siden 2010
Ny stilling
Rådmann i Vardø
Begynte i stillingen
Torsdag, 6 desember, 2018
Tidligere jobberfaring
Kommunalsjef
Ny stilling
Rådmann i Smøla
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Assisterende rådmann i Averøy
Ny stilling
Rådmann i Averøy
Begynte i stillingen
Mandag, 5 november, 2018
Tidligere jobberfaring
Avdelingsdirektør i Husbanken
Ny stilling
Rådmann i Meløy
Begynte i stillingen
Torsdag, 1 november, 2018
Tidligere jobberfaring
Kommunalsjef for oppvekst og velferd/konstituert rådmann i Balsfjord
Ny stilling
Rådmann i Balsfjord
Begynte i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Lund
Ny stilling
Rådmann i Farsund
Begynte i stillingen
Lørdag, 1 september, 2018
Tidligere jobberfaring
Eget konsulentselskap
Ny stilling
Rådmann i Evenes
Begynte i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Tidligere jobberfaring
Assisterende rådmann i Kristiansund
Ny stilling
Rådmann i Hustadvika
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Odda
Ny stilling
Prosjektleiar/rådmann i Ullensvang
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Tidligere jobberfaring
Daglig leder av Narvikgården AS
Ny stilling
Rådmann i Narvik
Begynte i stillingen
Tirsdag, 5 juni, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Selje
Ny stilling
Plan- og utviklingssjef i Eid og prosjektkoordinator for kommunesamanslåinga mellom Eid og Selje
Begynte i stillingen
Mandag, 12 februar, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Finnøy
Ny stilling
Utviklingssjef i Gjesdal
Begynte i stillingen
Tirsdag, 2 januar, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Kvinesdal
Ny stilling
Rådmann i Evje og Hornnes
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Lesja
Ny stilling
Utbyggingssjef i Rauma kommune
Begynte i stillingen
Mandag, 13 august, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Svelvik
Ny stilling
Assisterende fylkesmann i Buskerud
Begynte i stillingen
Mandag, 20 august, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Indre Østfold
Ny stilling
Fylkesrådmann i Buskerud
Begynte i stillingen
Torsdag, 24 mai, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Nittedal
Ny stilling
Generalsekretær for norsk rådmannsforum
Begynte i stillingen
Fredag, 1 juni, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Austevoll
Ny stilling
Advokat i Advokatpartner ANS
Begynte i stillingen
Søndag, 1 april, 2018