Rådmann

Åseral kommune
Søknadsfrist
24. april 2019

Åseral er ein innlandskommune i Vest-Agder fylke. Kommunen er ein kraft-, turist- og jordbrukskommune. Kommunen har  gode teneste- og fritidstilbod for sine 943 innbyggjarar. Kommunen er administrativt organisert med stabsfunksjonar, to kommunalsjefområde, einingsleiarar og 160 medarbeidarar. Adminstrasjonssenter er Kyrkjebygd.

 

Vi ynskjer ein sterk, synleg, motiverande og samlande lagleiar som er utviklingsorientert, strategisk og resultatorientert. Saman med kommunen sine folkevalde og dyktige medarbeidarar skal vår nye rådmann bidra til å vidareutvikle Åseral som god bustadkommune, besøkskommune og næringsvenleg kommune.

Du er tydeleg og handlekraftig, men samstundes samlande for å nå felles mål gjennom gode prosessar. 

Som rådmann har du klår rolleforståing og bidrar til god samhandling med politisk nivå, syter for god sakshandsaming og følgjer opp politiske vedtak.  

Arbeidsoppgåver 

 • Leiing av organisasjonen med vekt på godt samarbeid, strategi, heilskap, endringsleiing og god personalleiing 
 • Effektiv drift og vidareutvikling med fokus på kvalitet og effektivitet innan gitte økonomiske rammer
 • God økonomistyring og rapportering
 • God sakshandsaming og effektiv oppfølging av politiske vedtak
 • Som rådmann er du pådrivar og tilretteleggjar for samfunns- og næringsutvikling.

Kvalifikasjonar

 • God kjennskap til kommunal verksemd
 • Grunnleggjande økonomikompetanse/-forståing
 • Kompetanse innan personal- og organisasjonsleiing/organisasjonsbygging/endringsleiing
 • Leiarerfaring frå offentleg og/eller privat verksemd med gode resultat
 • Datakunnskap

Personlege eigenskapar

 • Strategisk dyktig med evne til å tenke nytt og langsiktig
 • Tydeleg og handlekraftig med evne til gjennomføring
 • Gode relasjons- og kommunikasjonseigenskapar med god forståing for partssamarbeidet i norsk arbeidsliv

Utdanning 

 • Høgskule/universitet

Vi tilbyr

 • Ei sentral toppleiarstilling med stor påverknad på viktige samfunnsområde i nært samspel med politisk nivå
 • Spanande og utfordrande arbeidsoppgåver i ein organisasjon i utvikling
 • Eit godt arbeidsmiljø med dyktige og motiverte medarbeidarar
 • Konkurransedyktig løn og god pensjonsordning i KLP    

Søkjarar som ynskjer unnatak for offentleggjering av søknad etter søknadsfristen, må grunngje dette i søknaden. Kommunen vurderer dette i hht. lov om offentlegheit.
 
Kontaktinformasjon
Oddmund Ljosland, Ordførar, 474 69 292
Jan Sebjørnsen Storstein, Seniorrådgiver, 950 09 444
Arnfinn Dahl seniorrådgiver, 902 08 694, ad@skc.no

Søk her
 

Jobbytter i kommunene

Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobbene som kommunalsjef og næringssjef i Leirfjord kommune
Ny stilling
Rådmann i Grane
Begynte i stillingen
Mandag, 1 april, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobben som rådmann i Roan
Ny stilling
Rådmann i Snåsa
Begynte i stillingen
Fredag, 1 mars, 2019
Tidligere jobberfaring
Har vært assisterende rådmann og kommunalsjef i Røros
Ny stilling
Rådmann i Røros
Begynte i stillingen
Torsdag, 21 mars, 2019
Tidligere jobberfaring
Er tidligere lærer og rektor, kommer fra jobben som rådmann i Gaular
Ny stilling
Rådmann i Vaksdal
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 mai, 2019
Tidligere jobberfaring
Dagleg leiar i Aski AS
Ny stilling
Kommunedirektør i Kvinnherad
Begynte i stillingen
Fredag, 1 mars, 2019
Tidligere jobberfaring
Partner og konsulent i Agenda Kaupang
Ny stilling
Rådmann i Aurskog-Høland
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Konstituert rådmann i Lærdal
Ny stilling
Rådmann i Lærdal
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobben som rådmann i Måsøy.
Ny stilling
Rådmann i Nesna
Begynte i stillingen
Torsdag, 3 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra stillingen som assisterende rådmann
Ny stilling
Rådmann i Værøy
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Assisterende rådmann i Vardø siden 2010
Ny stilling
Rådmann i Vardø
Begynte i stillingen
Torsdag, 6 desember, 2018
Tidligere jobberfaring
Kommunalsjef
Ny stilling
Rådmann i Smøla
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Assisterende rådmann i Averøy
Ny stilling
Rådmann i Averøy
Begynte i stillingen
Mandag, 5 november, 2018
Tidligere jobberfaring
Avdelingsdirektør i Husbanken
Ny stilling
Rådmann i Meløy
Begynte i stillingen
Torsdag, 1 november, 2018
Tidligere jobberfaring
Kommunalsjef for oppvekst og velferd/konstituert rådmann i Balsfjord
Ny stilling
Rådmann i Balsfjord
Begynte i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Lund
Ny stilling
Rådmann i Farsund
Begynte i stillingen
Lørdag, 1 september, 2018
Tidligere jobberfaring
Eget konsulentselskap
Ny stilling
Rådmann i Evenes
Begynte i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Tidligere jobberfaring
Assisterende rådmann i Kristiansund
Ny stilling
Rådmann i Hustadvika
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Odda
Ny stilling
Prosjektleiar/rådmann i Ullensvang
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Tidligere jobberfaring
Daglig leder av Narvikgården AS
Ny stilling
Rådmann i Narvik
Begynte i stillingen
Tirsdag, 5 juni, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Selje
Ny stilling
Plan- og utviklingssjef i Eid og prosjektkoordinator for kommunesamanslåinga mellom Eid og Selje
Begynte i stillingen
Mandag, 12 februar, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Finnøy
Ny stilling
Utviklingssjef i Gjesdal
Begynte i stillingen
Tirsdag, 2 januar, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Kvinesdal
Ny stilling
Rådmann i Evje og Hornnes
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Lesja
Ny stilling
Utbyggingssjef i Rauma kommune
Begynte i stillingen
Mandag, 13 august, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Svelvik
Ny stilling
Assisterende fylkesmann i Buskerud
Begynte i stillingen
Mandag, 20 august, 2018