Rådmann

Jevnaker kommune

Til å lede våre 570 dyktige ansatte søker vi en inkluderende og tydelig leder med evne og vilje til tillitsbasert ledelse av en utviklingsorientert organisasjon med god tjenesteyting. Du må ha god rolleforståelse og evne til å videreutvikle en dyktig organisasjon til beste for innbyggerne i Jevnaker. Som rådmann jobber du langsiktig og helhetlig men må også ha fokus på god drift. En viktig del av dette blir å videreføre den vedtatte satsingen på digitalisering og innovasjon samt å sikre god økonomisk kontroll. Sammen med politisk ledelse skal rådmannen også  jobbe aktivt med eksterne samarbeidspartnere og være en pådriver i arbeidet med næringsutvikling.

Søknadsfrist
18. august 2019
 
 
Arbeidsoppgaver

Som rådmann vil du ha som hovedfokus å videreutvikle Jevnaker som et attraktivt sted å bo og å drive virksomhet. For å lykkes med dette har vi høy fokus på å utvikle effektive tjenester gjennom å tenke innovativt og å ta i bruk moderne verktøy og å utvikle en effektiv  og kompetent organisasjon. Du vil jobbe nært med politisk ledelse, dyktige ansatte og deres organisasjoner som med stort engasjement ønsker å nå målene for kommunen og utnytte de fantastiske mulighetene som ligger her.

I tillegg til høyt fokus på utviklingsarbeidet, er det også viktig å ha fokus på effektiv drift og økonomisk kontroll. Her er det lagt et godt fundament og kommunen har god kontroll på virksomheten. 

Jevnaker vil fra 01.01.2020 inngå i Viken fylkeskommune og det skjer ellers mye spennende regionen som gir gode muligheter fremover. Rådmannen forventes å ta en tydelig pådriverrolle i dette arbeidet og sørge for at kommunen deltar i relevante fora og etablerer samspill og samarbeid med relevante samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

Vi søker en synlig, trygg og erfaren leder til denne viktige stillingen. Du bør ha evnen til å tenke strategisk og utviklingsorientert, men samtidig ha fokus på operativ drift. Du må også ha god økonomiforståelse samt høyere relevant utdannelse.

Gode kandidater har erfaring fra offentlig sektor og da helst fra kommunal virksomhet samt god kjennskap til lov- og avtaleverk og arbeidslivets spilleregler. Du bør også ha god forståelse for politiske prosesser, god rolleforståelse og evne til samhandling med politisk ledelse.

Personlige egenskaper

Som type er du offensivt anlagt og kjennetegnes av pågangsmot og et sterkt ønske om å skape gode resultater. Du bør være omgjengelig og uformell og oppleves som lyttende og tillitvekkende. Du er bevisst at gode relasjons- og samarbeidsegenskaper er avgjørende for å lykkes som leder og har du i tillegg godt humør blir det satt stor pris på i organisasjonen.

Vi tilbyr

Dette er en spennende topplederstilling i en utviklingsorientert kommune som liker å tenke nytt og har vist at de evner å jobbe innovativt og nytenkende. Vi har et godt arbeidsmiljø med dyktige ansatte og tillitsvalgte som brenner for at Jevnaker skal være et godt sted å bo og drive virksomhet. Som rådmann har du en viktig og krevende stilling og vil derfor få konkurransedyktige betingelser.

Merk: Frem til søknadsfristen går ut vil alle henvendelser bli behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Deretter vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om, og begrunne, dette i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om unntak fra offentliggjøring ikke blir tatt til følge.

Les mer eller søk på stillingen her.

Jobbytter i kommunene

Tidligere jobberfaring
Prosjektleder Bussveien (Rogaland fylkeskommune/Statens vegvesen) og kommunalsjef i Finnøy kommune
Ny stilling
Rådmann i Kvitsøy
Begynte i stillingen
Mandag, 12 august, 2019
Tidligere jobberfaring
Avdelingsdirektør, leiar i Vest politidistrikt, administrasjonssjef i Hordaland politidistrikt, administrasjonssjef i Sogn og Fj. politidistrikt, lensmann i Sogn
Ny stilling
Rådmann i Sande i Møre og Romsdal
Begynte i stillingen
Mandag, 18 mars, 2019
Tidligere jobberfaring
Direktør for Museum Vest, avdelingsdirektør i Husbanken, rådmann i Eidfjord, daglig leder i Norges Røde Kors Hordaland, kultursjef i Vågan
Ny stilling
Rådmann i Årdal
Begynte i stillingen
Søndag, 1 september, 2019
Tidligere jobberfaring
Næringssjef i Hammerfest
Ny stilling
Rådmann i Måsøy
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 mai, 2019
Tidligere jobberfaring
Leder for helsetjenesten i Bykle og Valle, leder regnskapskontor, økonomisk rådgiver
Ny stilling
Rådmann i Bykle
Begynte i stillingen
Lørdag, 1 juni, 2019
Tidligere jobberfaring
har hatt ulike fag- og lederstillinger i departement og på kommunalsiden hos Fylkesmannen
Ny stilling
Rådmann i Midtre Gauldal
Begynte i stillingen
Søndag, 1 september, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommunalsjef og næringssjef i Leirfjord
Ny stilling
Rådmann i Grane
Begynte i stillingen
Mandag, 1 april, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobben som næringssjef i Hammerfest
Ny stilling
Rådmann i Måsøy
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 mai, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobben som leder i statlig helseforetak
Ny stilling
Rådmann i Karlsøy
Begynte i stillingen
Mandag, 1 april, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobben som leder for helsetjenesten i Bykle og Valle,
Ny stilling
Rådmann i Bykle
Begynte i stillingen
Lørdag, 1 juni, 2019
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Sogndal
Ny stilling
Rådmann i Øystre Slidre
Begynte i stillingen
Mandag, 29 april, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobbene som kommunalsjef og næringssjef i Leirfjord kommune
Ny stilling
Rådmann i Grane
Begynte i stillingen
Mandag, 1 april, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobben som rådmann i Roan
Ny stilling
Rådmann i Snåsa
Begynte i stillingen
Fredag, 1 mars, 2019
Tidligere jobberfaring
Har vært assisterende rådmann og kommunalsjef i Røros
Ny stilling
Rådmann i Røros
Begynte i stillingen
Torsdag, 21 mars, 2019
Tidligere jobberfaring
Er tidligere lærer og rektor, kommer fra jobben som rådmann i Gaular
Ny stilling
Rådmann i Vaksdal
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 mai, 2019
Tidligere jobberfaring
Dagleg leiar i Aski AS
Ny stilling
Kommunedirektør i Kvinnherad
Begynte i stillingen
Fredag, 1 mars, 2019
Tidligere jobberfaring
Partner og konsulent i Agenda Kaupang
Ny stilling
Rådmann i Aurskog-Høland
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Konstituert rådmann i Lærdal
Ny stilling
Rådmann i Lærdal
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobben som rådmann i Måsøy.
Ny stilling
Rådmann i Nesna
Begynte i stillingen
Torsdag, 3 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra stillingen som assisterende rådmann
Ny stilling
Rådmann i Værøy
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Assisterende rådmann i Vardø siden 2010
Ny stilling
Rådmann i Vardø
Begynte i stillingen
Torsdag, 6 desember, 2018
Tidligere jobberfaring
Kommunalsjef
Ny stilling
Rådmann i Smøla
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Assisterende rådmann i Averøy
Ny stilling
Rådmann i Averøy
Begynte i stillingen
Mandag, 5 november, 2018
Tidligere jobberfaring
Avdelingsdirektør i Husbanken
Ny stilling
Rådmann i Meløy
Begynte i stillingen
Torsdag, 1 november, 2018