Rektor - Thor Heyerdahl videregående skole

Vestfold fylkeskommune
Søknadsfrist
1. mars 2018

Vil du være med å utvikle Vestfold sammen med 2.200 dyktige og engasjerte kollegaer?

Vestfold fylkeskommune har ansvar for oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging.

 

Beskrivelse

Vil du være med på å utvikle en av landets største og mest moderne videregående skoler? Vi søker en utviklingsorientert, motiverende og tydelig rektor til en av de mest spennende og utfordrende lederjobbene utdannings-Norge har å by på!
Er du den engasjerende og samlende lederen vi ser etter?

Opplysninger om virksomheten

Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik har 1630 elever og 310 ansatte. Skolen sto ferdig i 2009 med rom og utstyr som legger til rette for tilpasset opplæring og høy grad av elevtrivsel. Skoleanlegget på 34.000 m2 har over 200 undervisningsrom, verkstedlokaler, produksjonskjøkken, auditorier, restaurant, kantine, treningssenter, multiarena og scene.
Skolen tilbyr 10 ulike utdanningsprogrammer: Bygg og anleggsteknikk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, service og samferdsel, teknikk og industriell produksjon, medier og kommunikasjon, idrettsfag, musikk/dans/drama og studiespesialisering.
Skolen tilbyr også hverdags- og arbeidslivstrening for elever med spesialundervisning og har kombinasjonsklasse for elever mellom 16 og 20 år med kort botid i Norge. Skolen følger opp de av skolens elever som fortsetter opplæringen som lærlinger eller lærekandidater.

Stillingsopplysninger

Rektor er skolens øverste pedagogiske og administrative leder og er ansvarlig for å følge opp nasjonale og fylkeskommunale planer, strategier og målsettinger. Rektor skal også bidra i utviklingen av hele utdanningssektoren og i fylkeskommunens regionale utviklingsarbeid.
Utdanningsdirektøren er rektors nærmeste overordnede, og rektor inngår i direktørens ledergruppe.

Kvalifikasjoner

- Relevant utdanning på høgskole og/ eller universitetsnivå
- Lederutdanning, gjerne formell
- Pedagogisk kompetanse
- Relevant ledererfaring
- Kan vise til gode resultater som leder

Egenskaper

- Engasjert i elevenes læring og læringsmiljø
- Pådriver for strategi - og utviklingsarbeid
- Leder av medarbeidernes læring og utvikling
- Beslutnings- og gjennomføringsevne
- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
- Målrettet og resultatorientert

Personlige egenskaper og egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Andre krav

Digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger og til å se muligheter ny teknologi gir for å gi bedre opplæring og effektiv drift

Lønnsvilkår

- Lønn etter avtale
- Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Annet

Tilsettingen i Vestfold fylkeskommune skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

Vestfold fylkeskommune er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke, uansett alder, kjønn, evt. funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vestfold fylkeskommune vektlegger å øke sysselsettingen av unge med nedsatt funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at ditt navn vil kunne bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jfr. offentleglova § 25, 5.punktum. Ønske om unntak må begrunnes i søknaden.

Kopi av vitnemål og attester leveres i forbindelse med evt. intervju.

Slik søker du

Klikk her på Søk. Vi anbefaler å benytte innlogging via ID-Porten. Har du søkt stilling elektronisk hos oss tidligere, ikke opprett ny brukerprofil. Ved første gangs pålogging fra ID-porten, kan ansatte, tidligere ansatte/søkere knytte allerede registrerte personalia og CV til sin ID-port. Dette gjøres ved å oppgi tidligere benyttet brukernavn og passord, ved behov benytt funksjonen “Glemt brukernavn/passord” (øverst til høyre på siden).
Har du endret e-postadresse siden sist, ta kontakt.

Alternativ pålogging for ansatte:
Er du logget på ansattnettet- kan du søke via “Min side” (lenke på Portalen) eller klikk på “Glemt brukernavn/ passord” (øverst til høyre på siden der du søker stillingen).
Opplysninger om dine “Personalia” og CV lagres i din brukerprofil under fanen “Meg selv”.
Vi anbefaler å skrive søknadsteksten i f.eks. Word (unngå strekpunkter osv) før du starter. Kopier deretter teksten inn i søknaden. Selve søknaden lagres ikke før du har avsluttet med “Send søknad”. Mellomlagring er dessverre ikke mulig.

Kontakter: Lisbeth Eek Svensson, e-post lisbeths@vfk.no, mobil 95949019, arbeid 95949019

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Time
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst i Time kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 1 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Målselv
Stilling i dag
Rektor ved Elverum videregående skole
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kristiansand
Stilling i dag
Rådmann i Kvinesdal
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017