Sektorleder for Oppvekst

Måsøy kommune
Søknadsfrist
18. mai 2018

BLI EN AV OSS!

Måsøy kommune har ca 1250 innbyggere og ligger ytterst i havgapet i Vest Finnmark. Hovednerven vår er fiskeri, og vi jobber aktivt med å legge til rette for andre næringer. Havøysund er kommunesenteret og et av de fineste fiskeværene på Finnmarkskysten. Vi kan tilby barnehage, skole, kulturskole og en rekke aktiviteter i regi av lag og foreninger. Vi ønsker oss kollegaer og medarbeidere som tåler et sjøslag! Blir du med på laget?

Sektorleder for Oppvekst

Som sektorleder for oppvekst vil du ha ansvar for skole, barnehage, enhet for barn og unge (PPD, helsesøstertjeneste, barnevern, miljøterapeut, jordmortjeneste og ungdomsleder) og bibliotek. Vi ønsker en person med ledererfaring og pedagogisk utdanning, minimum høgskolenivå. Du har en positiv holdning til samarbeid/fleksibilitet. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Måsøy kommune har gode resultater på nasjonale prøver og god kvalitet og kompetanse i oppvekstsektoren.

Sektorleder for oppvekst vil være en del av nettverket til RSK Vest-Finnmark. RSK Vest-Finnmark er et samarbeidsorgan for skole- og barnehagesektoren i 7 kommuner i Finnmark. Kommunene er Hasvik, Loppa, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp.

RSK Vest-Finnmark ivaretar og koordinerer utviklingen av barnehagene og skolene i de 7 kommunene i Vest-Finnmark, ved at oppvekstlederne, de skole- og barnehagefaglig ansvarlige jobber som et nettverk på tvers av kommunegrensene, og bidrar med hverandres kompetanse. Det fører blant annet til at kompetansehevingen i stor grad kan gjøres som et felles løft. Slik kan ressursene benyttes på en effektiv måte.

Arbeidsoppgaver

 • Fag-, økonomi-, personal- og resultatansvar og inngår i rådmannens ledergruppe
 • Ansvar for utvikling og gjennomføring av faglig kvalitet Lederoppfølging av rektorkollegiet samt resultatområdts stab
 • oppfølging av kvalitet i de enkelte virksomhetsområder

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyskole-/universitetsutdanning med pedagogikk og ledelse
 • Erfaring fra offentlig virksomhet, fortrinnsvis fra kommunal sektor
 • Erfaring fra tverrfaglig arbeid
 • IT- og tallforståelse
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med politiske prosesser

Ønskelig med ledererfaring, fortrinnsvis fra utdanningssektoren og god kunnskap om skole og barnehage. Ledererfaring vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Har en lederfilosofi basert på åpenhet, tillit, ærlighet, lojalitet, integritet og stolthet
 • Evne til å lytte, motivere og inspirere
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne samt gode analytiske ferdigheter
 • Løsningsorientert, målbevisst, utviklingsorientert og beslutningsdyktig
 • Resultatorientert og har gode økonomiforståelse

Vi tilbyr

 • En utfordrende jobb i et aktivt og spennende miljø
 • Gode pensjonsordninger
 • Mulighet for kurs og videreutdanning
 • Dekning av flytteutgifter etter kommunale vedtekter
 • Lønn etter avtale

Måsøy kommune er behjelpelig med å skaffe bolig. Arbeidsforholdet reguleres av gjeldende lov og avtaleverk, herunder pliktig medlemskap i kommunal pensjonsordning, KLP. De som bor og arbeider i Finnmark får ettergitt studiegjeld etter gjeldende regler fra Lånekassen.

Opplysninger om søkeren kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Dette vil i de tilfeller varsles. Offentlighetsloven § 25.

Den som tilsettes må kunne legge frem gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder

Kontaktpersoner

Lill Torbjørg Leirbakken, Rådmann. Tlf.: 784 24 000 / 482 41 623 eller e-post: lill.torbjorg@masoy.kommune.no

Søknad sendes

Elektronisk søknad med CV og attester sendes via www.jobbnorge.no

 

 

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Time
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst i Time kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 1 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Målselv
Stilling i dag
Rektor ved Elverum videregående skole
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kristiansand
Stilling i dag
Rådmann i Kvinesdal
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017