Stillingsannonser papir og nett

Kommunal Rapport leses i hver eneste kommuneadministrasjon landet over, og er det klart beste organet for å annonsere viktige jobber i kommunerelatert sektor. Du når høyt kvalifisert personell gjennom våre spalter. 

Hver uke har papiravisa 71.000 lesere (TNS KANTAR - 2017). Disse befinner seg i et marked med en total verdi på mer enn 100 milliarder kroner. Nettavisa har i snitt 80.000 sidevisninger pr uke. Stillingsannonser får alle sidevisninger.

Store deler av lesermassen er beslutningstagere - 34.000 definerer seg som ledere (Ipsos MMI 2016). Vi leses av rådmenn, økonomisjefer, tekniske ledere, øvrige kommunale ledere og mellomledere, samt ledere i privat sektor med kommuner som sitt marked. Vi har betydelig lavere annonsepriser enn de store landsdekkende avisene.
 

Priser 2018:

 

Papir og nett:
Annonsepris pr. mm.: kr 40,00 (eks. mva.).

Minstemodul: 2 sp x 100 mm. Det er ikke fargetillegg på stilling ledig-annonser.

For et tillegg på 4.000,- (obligatorisk) blir annonsene lagt ut på nettavisa og det daglige nyhetsbrevet fram til søknadsfrist.

Vi gir også alle stillingsutlysninger spredning på Facebook og LinkedIn.

 

Kun nett:

Kun annonsering på nettavis og nyhetsbrev koster kr 14.000,-. Annonsen ligger ute til søknadsfrist.

Hver dag vil ukens stillinger bli  profilert på egen annonseplass på forsiden av nettavisen, på stillingskarusell og på landingssiden for stillingsannonser.

Vi gir også alle stillingsutlysninger spredning på Facebook og LinkedIn.

Antall unike brukere per uke på nettsidene: 15- 20.000.

Antall abonnenter på daglig nyhetsbrev: ca. 9.000

 

Sosiale medier : Det er mulig å kjøpe ytterligere spredning på sosiale medier. Ta kontakt for priser

 

 

Kontakt:

For å annonsere hos oss, kontakt Wencke Røisewencke@kommunal-rapport.no for mer informasjon, tlf. 24 13 64 50/ 93 00 19 59.

 

Bestilling og materiellfrist:

fredag før klokken 14.30.

 

Levering av materiell: 

Annonsen sendes til wencke@kommunal-rapport.no eller desken@kommunal-rapport.no 

 

Spaltemål

 
2 spalter    80 mm bred
3 spalter  122 mm bred
4 spalter 164 mm bred
5 spalter 206 mm bred
6 spalter 246 mm bred