Strategi- og omdømmesjef

Kongsberg kommune
Søknadsfrist
27. mai 2018

Kongsberg kommune er en by- og landkommune med 27.500 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg er en kommune i vekst med en offensiv holdning til videre utvikling i hele kommune. Kommunen har et godt tjenestetilbud, og utmerker seg med god kvalitet på tjenestene.

I Kongsberg kommune er vi ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sa mmen for å leveregode  tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapendeorganisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

 

Kongsberg kommune har ledig fast 100% stilling som Strategi- og omdømmesjef.

Vi tilbyr

En ansvarsfull stilling med store utviklingsmuligheter.
Godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.
Stor grad av selvstendighet og påvirkningsmulighet.
Konkurransedyktig lønn etter avtale.
Fleksibel arbeidstidsordning basert på gjensidig tillit.
God pensjonsordning og gruppelivsforsikring.

Innhold i stillingen

Omdømme- og strategisjef er en nyopprettet stillingen med et innhold som blir til mens du går. Du får en unik sjanse til å påvirke stillingens innhold og utvikling. Stillingen har et strategisk perspektiv med ansvar for helhetlig utvikling og økt attraktivitet av Kongsbergsamfunnet. Stillingen krever utadvendt og oppsøkende virksomhet mot interne og eksterne samarbeidspartnere. Du skal samarbeide tett med administrativ og politisk ledelse. I tillegg vil samarbeid med næringslivet i Kongsberg stå sentralt.

Viktige arbeidsområder vil kunne være:

- Påvirkning mot sentrale myndigheter
- Posisjonering av Kongsberg
- Jobbe for flere statlige arbeidsplasser og bedre infrastruktur
- Utvikle Kongsberg som turist og reiselivsdestinasjon
- Samarbeid med næringslivet i Kongsberg
- Utvikle Kongsberg som et attraktivt sted å bo

Stillingen rapporterer til rådmannen

Krav og ønsker til deg

Du må kunne vise til resultater fra tidligere arbeid innen ledelse og/eller administrasjon.
Vi ser etter en tydelig og engasjert sjef som evner å jobbe selvstendig og utradisjonelt.
Omdømme- og strategisjefen skal lede og gjennomføre utviklings- og endringsprosesser, i tett samarbeid med ledere og medarbeidere. Du må være beslutningsdyktig, risikovillig og god på relasjons- og alliansebygging. Du må like å være synlig og kunne selge budskapet ditt.
Det kan komme godt med dersom du har erfaring fra arbeid i en politisk styrt organisasjon, men annen relevant erfaring vil også bli tillagt stor vekt.
Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, arbeidsspråk er norsk.
Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.
Gode IT-kunnskaper er en forutsetning.

Formelle kvalifikasjonskrav

Det er ønskelig med utdanning fra høgskole eller universitet, men relevant erfaring og oppnådde resultater kan kompensere for utdanningskravet.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune.
Stillingen har i henhold til tariffavtale 6 måneders prøvetid.
Lønn etter avtale

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søk


Kontakt:

 

Wenche Nedberg Grinderud, rådmann. wenche.nedberg.grinderud@kongsberg.kommune.no, 99511550

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Time
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst i Time kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 1 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Målselv
Stilling i dag
Rektor ved Elverum videregående skole
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kristiansand
Stilling i dag
Rådmann i Kvinesdal
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017