Debatt

Kirken – mer enn et forsamlings­lokale

Debatt. Kirkebyggenes plass i norske steder og landskap er ikke så selvsagt lenger.
Publisert i går, kl. 9.27

Bruk pengene på bedre peda­gogisk praksis!

Debatt. Den nye lærernormen betyr flere lærere på skoler med gode resultater – og i skoler som ligger i sentrale strøk.
13.12 2017 12:39

Digitalisering = stat + kommune

Debatt. Det er utvilsomt mye å hente på å øke digitaliseringen – men det forutsetter at staten og kommuner ikke kan kjøre separate løp. 
11.12 2017 08:27

Godt sam­arbeid gir verdig­het for alle

Debatt. Arbeidet med å gjøre våre lokalsamfunn universelt utformete er krevende, men vi ser at arbeid i nettverk fungerer.
11.12 2017 08:27

Nytt folke­register gir nye mulig­heter

Debatt. Det nye folkeregisteret gir kommunene spennende muligheter til å bygge automatiserte tjenester.
8.12 2017 08:33

Et Troms og Finn­mark for fram­tiden

Debatt. Det handler ikke om enten Vadsø eller Tromsø. Det handler om å samhandle med alle kompetansemiljøene og næringslivet for å kunne utvikle hele regionen sammen.
6.12 2017 13:05

Derfor brøt vi for­handlingene

Debatt. Et bredt sammensatt forhandlingsutvalg fra Finnmark har hatt tre forhandlingsmøter med våre kolleger i Troms om sammenslåing. Det endte med brudd.
5.12 2017 15:39

Lærertetthet har betydning

Debatt. Det er rett og slett feil at det ikke er noen sammenheng mellom lærertetthet i skolen og hva elevene lærer.
5.12 2017 09:27

Reform skal gi et bedre barne­vern

Debatt. Det finnes utfordringer og risiko ved bruk av private barnevernsaktører som både staten og kommunen må være oppmerksomme på.
29.11 2017 09:19

Kommunene har an­svaret for flom- og skred­sikkerhet

Debatt. Ole Petter Pedersen skriver i Kommunal Rapport at kommunene bør få flomansvaret. Det har de allerede.
27.11 2017 08:25