Debatt

Ledelsen skaper kulturen

Debatt. Kulturen i en ny kommune skapes fra første dag gjennom lederens og dernest ledelsens egne ord og handlinger. Dette kan brukes som en motor i et nytt kommunalt fellesskap.
Publisert i dag, kl. 8.35

Underlig om Oslo kommunes eien­doms­skatt

Debatt. Eiendomsskattedommen mot Oslo kommune har konsekvenser lagt utover Oslos grenser. Det er mildt sagt pussig at Kommunal Rapport velger å ta side med saksøkerne i en prinsipiell sak som vil bety mye for Kommune-Norge.
Publisert i dag, kl. 8.35

Trange bud­sjetter stopper smarte løsn­inger

Debatt. Ny teknologi gir oss fantastiske muligheter til å bygge smarte byer og tettsteder over hele landet, men blir ikke tatt i bruk i stor nok grad.
Publisert i går, kl. 11.00

Får vi Norsk Industri med på laget?

Debatt. Porsgrunn kommune har lenge vært en sterk pådriver for å løse problemene med deponering av farlig avfall ved roten ­­– ikke ved å fortsette gårsdagens praksis, slik Norsk Industri ønsker.
17.12 2018 09:43

Ikke gode nok på tidlig innsats

Debatt. Kommunenes tjenestetilbud er ikke tilstrekkelig innrettet for å unngå at eldre innbyggere med hjelpebehov, må flytte inn på institusjon.
14.12 2018 09:16

Med Gud på laget må politikken få ny kurs

Debatt. Vi har tre gode forslag til hvordan KrF bør fremme bærekraftige lokalsamfunn.
11.12 2018 09:20

Kan kommunene bli en spyd­spiss mot terrorisme?

Debatt. Dessverre handler den pågående offentlige debatten om sikkerhet i Norge overveldende om objektsikring.
11.12 2018 09:19

Distrikts­kommuner bør plan­legge for folketalls­nedgang

Debatt. Vi kan fortsette å ha en plan A om ny folketallsvekst. Men det er både politisk og faglig dumt ikke å ha en ærlig plan B der fortsatt folketallsnedgang legges til grunn.
10.12 2018 08:27

Et varslings­ombud er ikke løsningen

Debatt. Et varslingsombud vil verken styrke varslervernet eller bidra til bedre oppfølging av det kritikkverdige forholdet det er varslet om.
7.12 2018 08:50

Private barne­hager er mang­foldet

Debatt. Når SV-leder Audun Lysbakken hevder at mangfoldet trues av private barnehager, så er han nok en gang mer opptatt av eierskap enn tilbudet til barna.
5.12 2018 10:17