Debatt

Trenger vi en bære­krafts­god­kjenning av kommunene?

Debatt. Hadde det vært en idé om vi i kommunene hadde en godkjenningsordning à la svanemerket?
12.11 2019 15:38

Regjeringen må sette fart mot lav­utslipps­samfunnet

Debatt. Vi oppfordrer derfor regjeringen til å gå fra ord til handling og vedta et omsetningskrav for biogass snarest mulig.
12.11 2019 08:31

Permisjons­rettane for tillits­valde må styrkast!

Debatt. Alle tillitsvalde treng god og brei opplæring. Dette må sikrast i avtaleverket, og det er naturleg at kommunal sektor går i front.
11.11 2019 08:44

Å bygge omsorgs­boliger krever god plan­legging

Debatt. Tverrfaglighet i planlegging av omsorgsboliger sikrer gode løsninger for dem som skal bo og jobbe der.
8.11 2019 08:58
Debatt. Tilsvar til artikkel "Professor mener KS-advokatenes råd til kommunen er basert på gal juss" i Kommunal Rapport 4.11.
6.11 2019 14:16
Debatt. Nav-skandalen reiser mange spørsmål. Det mest maktpåliggende er hvordan det kunne gå så lang tid før den rettsstridige forvaltningspraksisen til Nav ble oppdaget. Er det riktig at dette er et komplisert regelverk, og at feilen kun er skjedd etter 2012?
5.11 2019 11:10

Finansiering av bære­krafts­satsingen mangler

Debatt. Statsbudsjettet ligner «business as usual». Det blir for passivt, og vil ikke bidra til å nå målene FN, EU, Stortinget og regjeringen har satt for en samfunnsutvikling som tar både økonomien og miljøet på alvor.
5.11 2019 09:00

Smarte byer: Først hvor­for, så hvordan

Debatt. Første spørsmål for en kommune med smartby-ambisjoner må være «hvorfor». Bidrar løsningen til å oppnå ett eller flere av kommunens mål, uten å gå på bekostning av andre mål og oppgaver?
4.11 2019 09:00

Kommune­direktøren får tydeligere rolle

Debatt. Den nye kommuneloven legger grunnlaget for å styrke kommunedirektørens faglige rolle, noe som også vil styrke den folkevalgte ledelsen i kommunene.
1.11 2019 08:07

Mye teknologi­optimisme om fram­tidig trans­port

Debatt. Ekspertutvalg har lagt fram en innstilling som både faglig og politisk er en «bombe», og bør leses av alle som er interessert i transport og samfunnsplanlegging.
30.10 2019 08:02