Debatt

Saklige ytringer mot en varsler er ikke gjen­gjeldelse

Debatt. En varsler skal ikke bli utsatt for gjengjeldelse. Det fratar imidlertid ikke en arbeidsgiver retten til å ytre seg mot eller distansere seg fra påstander fra en varsler.
Publisert i dag, kl. 8.57

Ny «mobbelov» må endre hand­linger og hold­ninger

Debatt. Tiden er inne for å slutte å godta skolenes ansvarsfraskrivelse og dårlige holdninger til mobbing.
15.1 2018 13:33

IA-avtalen er en blind­vei

Debatt. IA-avtalen har ikke virket etter sin hensikt, og det er ikke så rart. Den har i for stor grad bidratt til feil fokus og har dels motvirket sitt formål.
15.1 2018 13:05

Makt, tillit og ansvar

Debatt. Det står respekt av dem som frasier seg sine posisjoner når de har forårsaket tillitssvikt, og forstår at tillit må bygges opp fra bunnen av.
5.1 2018 08:59

Slik har vi rettet opp Halden

Debatt. Hva kan Halden dele med Olympiatoppens prestasjonsklynge? Jo, vi har begge snudd elendige resultater til meget gode, hovedsakelig ved å dyrke god rolleforståelse.
22.12 2017 09:41

Drosje­markedet må reguleres bedre

Debatt. ESA krever at regjeringen hindrer fylkeskommunene i å regulere sine lokale drosjemarkeder i strid med EØS-avtalen.Byråkratene har kapret regien og redusert politikerne til statister i drosjereguleringen.
22.12 2017 09:36

Grønn snar­vei mellom stat og kommune

Debatt. Mange av de viktigste beslutningene på miljøområdet tas i kommunene. Derfor trengs det en snarvei mellom dem og miljøetatene.
22.12 2017 09:25

Holvik har ikke fått ivaretatt sitt rettsvern

Debatt. Avstanden mellom folks rettsfølelse og den virkelighet kommunen klamrer seg fast i, bør være til ettertanke.
21.12 2017 10:07

Uten olje­penger – slunkne kommune­budsjetter

Debatt. Store endringer i oljepengebruken vil slå ut i kommunesektorens inntekter. Tiltak som demper uønskete svingninger i den, vil derfor være i kommunenes interesse.
20.12 2017 08:51

Ikke tilstrekkelige bevis for gjen­gjeldelse mot Holvik

Debatt. Ragnar Holviks erstatningssak mot Grimstad kommune har fått en forsvarlig behandling. Hensynet til kontradiksjon er ivaretatt.
19.12 2017 13:50