Debatt

Ny runde sammenslåing?

Debatt. Dersom kommunen ikke klarer å ivareta borgernes tarv, er sammenslåing med en kompetent nabo en god løsning.
Publisert i går, kl. 9.42

Vern om fast­lege­ordningen!

Debatt. Når jeg vet hva fastlegeordningen betyr for meg, som er frisk, tør jeg knapt tenke på hva den betyr for kronisk syke og alvorlig syke pasienter. Nå er jeg bekymret.
Publisert i går, kl. 9.42

Energioppgaver styrker regionalt demokrati

Debatt. Flere oppgaver til fylkeskommunene innen energi og miljø vil bety mye for deres rolle som samfunnsutviklere.
18.6 2018 13:44

Nyutdannete syke­pleiere vil ikke jobbe i komm­unene

Debatt. Den dagen sykepleierne skal velge sin første jobb, er det for sent å rette opp et dårlig inntrykk fra praksisstudiene i kommunehelsetjenesten.
18.6 2018 08:53

Produsentene må bidra

Debatt. Når strandryddere ikke får levert avfall gratis, er det noe feil i systemet. Løsningen må baseres på norsk miljøpolitikks grunnprinsipp: Forurenser skal betale.
14.6 2018 10:54

Ramme­styring på vikende front?

Debatt. Statens nye styringsverktøy peker ikke mot mer rammestyring, men mot mer detaljstyring.
13.6 2018 08:16

Har kostnader be­tydning for av­kastningen?

Debatt. Pensjonskassene har tatt høyere risiko enn KLP, og fikk betalt for det i fjor. Men over tid har de ikke fått så god avkastning på denne risikoen.
12.6 2018 09:45

«Leve hele livet» i boligen?

Debatt. Hver enkelt selv må ta ansvar for å møte alderdommen i egnet bolig, men det er behov for tiltak for å få dette til.
11.6 2018 07:57

Medvirkning gir resultater

Debatt. Med aktive brukerrepresentanter, interesserte politikere og gode arbeidsvilkår kan råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne få til forbedringer, slik vi har klart i Nøtterøy.
8.6 2018 11:20

For mye og for lite vann

Debatt. Både for mye og for lite vann er problemer vi må løse bedre som samfunn i årene som kommer.
6.6 2018 08:40