Debatt

Hva med kommende genera­sjoner?

Debatt. Har kommunene den oversikten som skal til for å ivareta det langsiktige perspektivet på økonomien, og de verktøyene som er nødvendige for få den?
17.4 2019 08:14

Tillitsvalgte må med

Debatt. En så fundamental og omfattende omstilling som kommunesammenslåing, krever mobilisering av ansatte og deres fagforeninger.
16.4 2019 08:40

Får vi kommuner uten kultur?

Debatt. Hvordan blir det lokale kulturlivet etter kommunesammenslåinger styrt av stram økonomi og prioritering av det lovpålagte først? Norsk kulturforum frykter at det blir svekket.
15.4 2019 08:50

Ny arkivlov må til­passes EUs person­vern­forordning

Debatt. Selvsagt skal vi ta vare på historien. Uten den blir vi et kunnskapsløst samfunn. Men på veien dit må vi ikke gå vill og ofre et godt personvern.
12.4 2019 09:58

Nå er det lektorens tur!

Debatt. Skolen må være konkurransedyktig på lønn om den skal beholde og rekruttere de beste underviserne.
9.4 2019 08:08

Der ingen skulle tru … finner du kreative næringer!

Debatt. 40 prosent av verdiskapingen i de kulturelle og kreative næringene foregikk i 2016 utenfor Oslo. Utsynet fra hovedstaden gir ikke alltid et vidstrakt blikk over resten av landet.
8.4 2019 08:17

Datatilsynet truer vår koll­ektive hukommelse

Debatt. «Om hundrede år er allting glemt». Tanken gjorde Knut Hamsun «forstemt». For Datatilsynet synes glemsel fornemt. Det bør bekymre oss alle.
5.4 2019 07:58

Anbudsplikt på pensjon er hensikts­messig

Debatt. Et anbud er et anbud, og tjenester bør normalt konkurranseutsettes. Å skylde på kompleksiteten blir for lettvint.
3.4 2019 08:24

Demokrati fordrer åpen­het og til­gjenge­lighet

Debatt. Jeg vil oppfordre alle kontrollutvalg til å ta en gjennomgang av hvordan de presenteres utad. Er det mangel på informasjon, ta det opp med kommunen!
2.4 2019 11:15

Ledelse i offentlig sektor – er det noe spesielt?

Debatt. De viktigste forskjellene på å være leder i offentlig og privat sektor, er at organisasjonene er større, medarbeiderne har høyere utdanning og det er flere kvinner i det offentlige. Også verdisynet er ulikt.
1.4 2019 08:45