Debatt

Vi respekterer lokal­demokratiet

Debatt. Forsvarsbygg verdsetter og respekterer lokaldemokratiet. Vi er opptatt av god dialog med involverte parter og å finne optimale løsninger i Ørland kommune.
Publisert i dag, kl. 9.07

Digitale sinker skaper kon­flikter de kunne unn­gått

Debatt. Vi trenger kommuner som satser på ny teknologi for å legge til rette for god medvirkning i plansaker.
Publisert i går, kl. 8.45

Varslings­reglane fungerer ikkje godt

Debatt. Varslingsreglane fungerer ikkje godt i dag, slik KS hevdar. Det viser dei mange varslingssakene som pregar mediebildet, og dei mange personane som ikkje tør å varsle i fare for gjengjelding.
15.10 2018 08:32

Når staten blir elefanten i rommet

Debatt. Når statens representanter neglisjerer lokaldemokratiets myndighet og kompetanse, oppstår faren for ubotelig skade.
10.10 2018 08:31

Økonomisk plan­legging bør for­enkles

Debatt. Våre folkevalgte blir overlastet med informasjon. Vi kan ikke forvente at de skal sette seg inn i alle analyser og rapporter, økonomiske forhold og begreper. Vi må forenkle.
9.10 2018 10:18

Norske kommuner må ta cyber­ansvar

Debatt. Et cyberangrep kan sette hele kommuner og kommunale etater helt ut av spill. Dette bør få norske kommuneledere til å sette cybersikkerhet høyt på agendaen.
8.10 2018 08:37

Misvisende om tolke­tjenester

Debatt. Vi er kritiske til at IMDi betegner tolker som ikke er oppført i Nasjonalt tolkeregister, som ukvalifiserte.
8.10 2018 08:37

Gir blaffen i menneske­rettigheter

Debatt. Stadig flere kommuner klager over at funksjonshemmede med assistansebehov sprenger kommunebudsjettene ved å bruke borgerstyrt personlig assistanse (BPA).
3.10 2018 09:19

Tenker du på plan- og bygnings­loven før du legger deg?

Debatt. Loven berører deg og meg og vårt liv mer enn vi ofte tror, og våre lokalpolitikere gjør hver dag i vårt vidstrakte land viktige vedtak om plan og bygg, for folk og fe.
2.10 2018 08:40

Praktiseringen av varslings­reglene er ut­fordringen

Debatt. KS mener innholdet i varslingsreglene fungerer godt. Det er praktiseringen av dem som er utfordrende.
1.10 2018 08:28