Debatt

Tillit og kontroll – to sider av samme sak?

Debatt. Innbyggerne skal kunne stole på at fellesskapets midler brukes slik fellesskapet har bestemt. Kontrollutvalgenes rolle er derfor mye viktigere enn den oppmerksomheten de får i mediene og blant innbyggerne.
15.8 2018 08:39

Plag­somme vars­lere og ledelsens ansvar

Debatt. Dyktig ledelse handler om å håndtere vanskelige situasjoner og utfordrende medarbeidere, ikke unngå dem.
9.8 2018 08:22

Forsvinninger kan forhindres

Debatt. Det er på tide at det blir vanlig at personer med demens, som har behov for å være aktive og som har problemer med å finne veien, kan få en GPS og hjelp til å ta den i bruk.
8.8 2018 08:30

Vi trenger en hel­hetlig digitali­serings­plan

Debatt. Offentlig sektor bør ligge i front i utviklingen av digitale tjenester.
6.8 2018 08:47

Er sykepleier­mangelen i kommunene reell?

Debatt. En mer bærekraftig ansettelsespolitikk kan eliminere begrepet sykepleiermangel i kommunene.
2.8 2018 10:11

Prioriter det viktige vannet!

Debatt. Veien er blitt kort fra tørke og vannmangel til ekstremregn og vannskader. Utfordringene angår oss alle. Det er på høy tid å prioritere det viktige vannet.
24.7 2018 14:24

Hvis barne­vernet ikke skal hjelpe – hvem skal?

Debatt. Bare ved mistanke om alvorlig omsorgssvikt skal det sendes melding til barnevernet. Andre hjelpetrengende skal ivaretas av helse- og omsorgstjenesten og sosialtjenesten i Nav.
23.7 2018 13:20

Ytringsfrihet – ikke munnkurv

Debatt. Kan arbeidsgiver hindre deg i å offentlig uttale deg om forhold innenfor det fagfeltet du jobber med, eller sanksjonere deg for ditt samfunnsengasjement?
4.7 2018 10:27
Debatt. Etter KrFs mening burde regjeringa kommet med en plan for oppgaveoverføring tidlig i prosessen. Det skjedde ikke, og er en av årsakene til at prosessen i Finnmark har sporet av
28.6 2018 15:14

Ta ansvar for barne­vernet!

Debatt. Vi i FO er bekymret over at politikere og ledere flytter ansvaret for den kritiske situasjonen i barnevernet nedover til den enkelt ansatte, i stedet for å ta ansvar selv.
22.6 2018 09:40