Debatt

Har kommunen glemt sitt eget tydelige ansvar?

Debatt. Markedsgrunnlaget for bilvask ødelegges av useriøse aktører som neglisjerer viktige lov- og forskriftskrav. Kommunene må sikre at utslippskravene for slike virksomheter innfris.
3.6 2019 08:13

Skal digitaliser­ingen lykkes, må politikerne med

Debatt. Overraskende mange politikere sier at de ikke deltar i de praktiske diskusjonene om digitalisering – dette behandler administrativ ledelse. Men for å lykkes, må også politikerne treffe gode politiske beslutninger.
29.5 2019 08:36

Sirkulær økonomi er sunn fornuft

Debatt. Vi skal tenke sirkulær økonomi på en langt bredere måte enn vi gjør i dag, og kommuner og næringsliv må samarbeide.
28.5 2019 08:25

Smarte inn­kjøp ut­vikler lokal­samfunnet

Debatt. Hva er et smart innkjøp for en kommune? Er det et innkjøp som er med på å utvikle næringsliv og lokalsamfunn – eller er det et innkjøp som bare vektlegger pris og favoriserer store leverandører?
27.5 2019 08:04

Hvordan an­sette i kommunal sektor?

Debatt. Forsvarlig saksbehandling ved ansettelser er viktig både for kommunen og den som blir ansatt, men også for de søkerne som ikke når opp.
24.5 2019 08:14

Hjelpemidler skjev­fordeles i kommunene

Debatt. Til tross for at vi har et nasjonalt hjelpemiddelsystem, tildeles hjelpemidler ulikt ut fra både kjønn og bostedskommune.
21.5 2019 08:11

Cruise­urismen må bli bere­kraftig

Debatt. Utsleppa må ned og den landbaserte verdiskapinga opp for at cruiseturismen skal bli berekraftig.
20.5 2019 08:04

Skulen må ta meir ansvar for russe­tida

Debatt. For mange er russetida ei fantastisk feiring av 13 års skulegang saman med vener. Men for stadig fleire handlar denne tida om utanforskap.
15.5 2019 15:57

Hva med regional vind­kraft­planlegging?

Debatt. Det er viktig å avklare fylkeskommunenes rolle i planlegging av vindkraft etter at NVEs nasjonale ramme er lagt fram.
15.5 2019 08:21

Kommune­sektoren og europeisk sam­arbeid

Debatt. Regjeringen bør i sin beslutning om deltakelse i EU-programmer ta hensyn til programmenes direkte relevans for fylkeskommuner og kommuner.
14.5 2019 08:51