Debatt

Forventninger fra der kraften skapes

Debatt. Kommuner som har investert sin naturkapital, skal ha sin andel av de verdier som skapes.
24.9 2019 08:03

Eldrebølgen kommer nå – ikke om ti år

Debatt. Det er en misforståelse at eldrebølgen og utfordringene den skaper, kommer først om fem eller ti år. I mange kommuner, og ikke bare små utkantkommuner, skjer dette de neste fire årene.
23.9 2019 08:28

Skal vi subsidere boligen eller personen?

Debatt. Hvorfor dele opp økonomisk sosialhjelp i boligstøtte og støtte til livsopphold? Og: Hvorfor subsidiere boligen når det er personen som trenger økonomisk hjelp?
17.9 2019 08:18

Lett å gjøre en klima­forskjell!

Debatt. Her kommer en sjekkliste nye kommunestyrer kan ta i bruk når de skal ta fatt på klimaarbeidet.
16.9 2019 09:30

Kommuneplaner er ikke nok

Debatt. Statsminister Erna Solberg har bedt alle Høyre-styrte kommuner om å sette i gang med klimaplaner. Det er vel og bra, men planer alene er ikke nok. Det er på tide med handling.
13.9 2019 08:07

Vann og avløp – Stor­tinget og regjeringen må på banen

Debatt. Kommunene både kan og vil ha hovedansvaret for å levere gode vann- og avløpstjenester. Men storting og regjering kan ikke lenger unnlate å gjøre nødvendige grep som legger til rette for dette.
10.9 2019 08:34

Person­stemmene teller i kommune­styrene

Debatt. Én av fire kommunestyrerepresentanter er valgt inn på grunn av velgernes personstemmer. Stadig flere velgere stemmer på person og ikke bare parti ved lokalvalg.
9.9 2019 16:24

Beslutnings­takere og hjelpere må tenke uten­for boksen

Debatt. Det er et tankekors at vi har så mange metoder for å utrede og behandle psykiske lidelser hos barn og omsorgsevne hos foreldre, men ingen for å behandle «samarbeidsforstyrrelser» mellom hjelpere.
9.9 2019 09:00

Tid for valg!

Debatt. Vi utfordrer alle partier til å gi egenkontrollen den prioritet den fortjener!
6.9 2019 09:43

Gi politikerne våre gode vilkår!

Debatt. I et godt lokaldemokrati er det lokale folkevalgte som setter dagsordenen, styrer ressursbruken og står til ansvar overfor innbyggerne. Selv om det er lang tradisjon for lokalt forankrede beslutninger i Norge, legger statlig styring press på lokaldemokratiet.
5.9 2019 10:48