Kommentar

Smør reformene mer!

Kommentar. Regjeringen ta hele regningen for å overføre nye oppgaver til kommuner og fylker, og bør ta mer av overgangskostnadene for sammenslåingene.
14.11 2019 08:25

Nav-skandalen angår kommunene

Kommentar. Nav-skandalen er en systemkollaps mellom statsmaktene, men svekket rettssikkerhet og tillit til det offentlige rammer kommunene indirekte.
7.11 2019 08:55

Åpne skatte­lister bygger tillit  

Kommentar. Åpenhet om skatt, inntekt og formue er ikke snoking, det er en viktig del av demokratiet.
5.11 2019 14:07

Sp-valget på to minutter

Kommentar. Senterpartiets nyvalgte ordførere er samlet i Asker torsdag og fredag. Se video med analyse av Sp-valget på to minutter.
31.10 2019 16:09

Først storbyene, så Norge?

Kommentar. Rødgrønne samarbeid i de store byene kan bli modell for ny regjering i 2021, både for politikk og nye partnere.
31.10 2019 09:47

Den blå distrikts­politikken

Kommentar. For Senterpartiet er bøndene viktigst, for Høyre bedriftene. Men de er enige om målet, at det skal bo folk over hele landet.
24.10 2019 10:44

Regionreform i krise

Kommentar. Stortinget fikk tirsdag høre fra fylkene og KS om en regionreform i krise. Selv om ett av de største problemet ser ut til å bli delvis løst.
23.10 2019 10:29

Statens fag­miljøer vant

Kommentar. På sjette forsøk lykkes staten med å overta skatteoppkrevingen fra kommunene, stikk i strid med nærhetsprinsippet som har gitt stor suksess.
17.10 2019 08:48

By mot land i klima­politikken?

Kommentar. Byene går foran med klimatiltak, og det er bra, fordi det er her utslippskuttene monner mest. Men distriktskommunene må med. Et stort ansvar ligger på dem som skal styre de neste fire årene.
10.10 2019 08:39

Hestehandel på tilliten løs

Kommentar. Det skjer etter hvert lokalvalg; politiske hestehandler som knapt tåler dagens lys og svekker tilliten til lokaldemokratiet.
3.10 2019 08:10