Kommentar

Årets fest kan bli etter­fulgt av et uår

Kommentar. Neste år kan vi få et av de skarpeste skiftene i kommuneøkonomien noensinne, om vi skal tro på tallene og signalene som kommer fra landets rådmenn.
13.12 2018 08:29

Flytt grensen for selv­styret

Kommentar. Rikspolitikerne har både styrket og svekket det lokale selvstyret de siste årene. Fram mot valget neste år bør lokalpolitikerne utfordre dem.
6.12 2018 08:32

Dårlig forberedt på eldrebølgen

Kommentar. For mange kommuner mangler planer for eldreomsorgen, og for få politikere og ledere interesserer seg for kvaliteten på tjenestene.
29.11 2018 07:34
Kommentar. Etikkutvalget i KS kan trenge et skarpere mandat, om det skal fungere som en vaktbikkje som kan heve standarden for kommunenes etiske oppførsel.
28.11 2018 08:18

Trange rammer for KrF-politikk

Kommentar. KrF var offensive og krevde mer til kommunene i budsjettforhandlingene på Stortinget, men rammene er trange i Solberg-regjeringen.
22.11 2018 08:51

Kvalifisering tar tid

Kommentar. De fleste flyktninger trenger mer enn to år i introduksjonsprogrammet for å bli kvalifisert for norsk arbeidsliv. Det er en erkjennelse vi må ta inn over oss.
15.11 2018 08:11

Lav kunn­skap kan koste dyrt

Kommentar. Hva klimaendringene koster Kommune-Norge er helt avgjørende kunnskap for å drive best mulig klimatilpasning.
8.11 2018 08:26

Åpenhet om inntekt og skatt en viktig del av demokratiet

Kommentar. Å leve i et demokrati er ikke alltid behagelig. At andre får kjennskap til din netto inntekt er en liten pris å betale for godene.
7.11 2018 14:35

Region­reformen blir stående

Kommentar. Hvis Kristelig Folkeparti går inn i Solberg-regjeringen, blir regionreformen stående og presset for flere oppgaver blir sterkere.
5.11 2018 13:55

Vaksine, ja – men ikke med tvang

Kommentar. Altfor få helsearbeidere tar influensavaksinen. Andelen må opp, men tvang er ikke veien å gå. Derimot må lederne informere og organisere et tilbud slik at vaksinen er lett å ta.
1.11 2018 08:33