Kommentar

Kommune­politikk i et broket land­skap

Kommentar. Med tilbakegang for de store partiene og framgang for de små og til dels nye, blir forhandlingene om hvem som skal styre de neste fire årene, ekstra krevende.
10.9 2019 11:46

Politikerbesøk bør oppmuntres

Kommentar. Det er prisverdig at politikere vil besøke kommunale arbeidsplasser og snakke med dem som er tettest på tjenestene – også når det er valgkamp. Det skal ikke rådmannen hindre.
5.9 2019 09:00

Valget 2019: Grønt, rødt og uover­siktlig

Kommentar. Valget vil gi et mer fragmentert og tilspisset politisk landskap også lokalt. Tonen mellom nasjonal og lokal politikk blir skjerpet. Lokaldemokratiet vil utfordre den nasjonale politikken på viktige områder.
3.9 2019 08:27

Mer heltid tvingende nødvendig

Kommentar. Det finnes knapt en politiker som i valgkampen ikke lover bedre eldreomsorg, men hvordan? Å få flere til å jobbe heltid er ett av flere nødvendige tiltak.
29.8 2019 08:22

Levende lokal­demokrati – en floskel?

Kommentar. Lokalpolitikere klager gjerne på at staten styrer stramt og ikke stoler på den kommunale klokskapen. Denne valgkampen er ikke noe unntak. Men selv kan lokalpolitikerne gjøre langt mer for å involvere egne velgere og innbyggere.
27.8 2019 08:51

Vindkraft­mot­standen løyer ikke

Kommentar. Det blåser fortsatt frisk bris i vindkraftdebatten, med storm i kastene, når Erna Solberg åpner for skrote den nasjonale rammeplanen. Å forkaste planen er ingen god idé og vil neppe dempe konfliktene.
22.8 2019 08:16

Folkets tjener og folkets leder

Kommentar. Enkeltsaker engasjerer og fører mennesker inn lokalpolitikken. Men når velgerne har sagt sitt og den engasjerte borger er blitt politiker, skal det plutselig styres, ledes og utvikles.
20.8 2019 08:27

Årets valg bør bli et miljø­valg

Kommentar. Mye tyder på at miljøspørsmål kan bli viktigere enn noen gang i årets kommunevalg. Det er en god nyhet.
15.8 2019 09:25

Lokalvalg med nasjonale virkninger

Kommentar. Rikspolitikken slår alltid inn i lokalvalget. Men opptakten til årets valgkamp viser at påvirkningen går begge veier. Lokal strid og protest som unndrar seg partipolitikkens logikk, påvirker nasjonal politikk.
13.8 2019 10:03

Oppløftende forbedringer og skyer i horisonten

Kommentar. Årets Kommunebarometer viser betydelige forbedringer i viktige sektorer. Men, noen sentrale tall demper euforien.
2.7 2019 09:00