Kronikk

«Forskning viser» – eller gjør den det?

Kronikk. Argumenter blir sterkere når de er støttet av vitenskapen. Vi virker smartere når vi i diskusjoner henviser til ny forskning. Et vedtak virker mer gjennomtenkt når det er støttet av forskningsresultater.
Publisert i dag, kl. 8.29

Varsling setter sjelden lederen sjakk matt

Kronikk. Mange oppfatter varsling under oppfølging av en personalsak som misbruk av varslingsinstituttet, og hevder lederen blir satt sjakk matt. Men er dette riktig?
15.2 2019 08:52

Demokrati i det (store) blå?

Kronikk. Røkke og Aker må gjerne komme med storslåtte forslag, men de må følge spillereglene som gjelder i Norge i dag, om de liker det aldri så dårlig. Da er det viktig med en tydelig kommune.
8.2 2019 08:54

Folkeopprørene – hva fører de til?

Kronikk. Etablerte strukturer, politiske partier og politiske ledere blir utfordret av opprørere i flere vestlige land. Men hva handler det om, og hvor fører opprørene hen?
1.2 2019 09:00

Kommunene trenger nye klima­muskler

Kronikk. Skal vi i kommunene komme i havn med våre klimamål, trenger vi flere virkemidler for utslippskutt.
25.1 2019 09:56

Hva nå, lille land?

Kronikk. I et land så lite at det bor flere mennesker i hver av Europas største byer, kan det skapes likeverd ved å søke faglighet der den er å finne og ved å tegne nye kart, tilpasset dagens virkelighet.
18.1 2019 09:00

Uklart språk truer lokal­demokratiet

Kronikk. Kommunale sakspapirer danner grunnlag for viktige politiske beslutninger, men preges ofte av konsulentsjargong og abstrakt språk. Hva gjør det med lokaldemokratiet vårt?
21.12 2018 13:01

Blått, raudt eller grønt?

Kronikk. Ei fylkessamanslåing og ei fylkessamanslåing kan vere to heilt ulike ting. Nokre fylke kan forvente små endringar i den politiske fargesamansetnaden frå hausten, andre må bu seg på ein heilt ny politisk kvardag.
14.12 2018 09:12

Vi må auke tempoet i om­stillinga

Kronikk. Kommunane må omstille seg raskare enn vi «digitaliserer» og tenke på kommunal tenesteproduksjon på ein annan måte, dersom vi skal ha nok ressursar til å møte eldrebølgja.
7.12 2018 08:50

De spør og de spør

Kronikk. Kommunene er blitt som bedriftene – spør og spør om våre kundeopplevelser. Greit nok, om de bare hadde brukt svarene med fornuft.
30.11 2018 10:01