Kronikk

Nyttig aktivitets­plikt for alle er en utfordring

Kronikk. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år bidrar til bedre oppfølging, men langt fra for alle, viser en ny rapport. Konstruktiv og tilpasset aktivitet er fortsatt en utfordring.
11.10 2019 08:19

Trygg over­vanns­håndtering – et kommunalt ansvar

Kronikk. «Flaumen går – og vatnet er det som rår!» Det er ikke akkurat slik det står i sangen, men flere og flere opplever det slik. Vannet skal til havet, men det behøver ikke å gå så fort og ødeleggende hvis vi er smarte.
4.10 2019 08:16

Oslo tester frem­tidens transport­løsninger

Kronikk. Oslo er ikke bare verdens elbilhovedstad, men er også et testlaboratorium for klimateknologi i hele transportsektoren. Slik kan vi bidra til å endre verden.
27.9 2019 09:00

Når tanken ikke teller

Kronikk. Særlig når det haster, bør man ta seg tid.
20.9 2019 09:12

Metoo-klagere får lavterskel­tilbud

Kronikk. Etter nyttår skal Likestillingsnemnda behandle klager om seksuell trakassering. Det bør arbeidsgiverne være forberedt på.
13.9 2019 08:06

Vi må spise opp maten og redde kloden

Kronikk. Vi er på vei inn i nye tider med gjenbruk og måtehold. Og vi kan starte med å spise opp maten.
6.9 2019 09:00

Hvordan forholder lokale partier seg til lav kvinne­representasjon?

Kronikk. Det er tydelige forskjeller mellom partienes lokallag når det gjelder syn på kjønn og likestilling i lokalpolitikken. SV og Frp utgjør ytterpunktene.
2.9 2019 08:09

Om å bekjempe ekstremisme

Kronikk. Den høyreekstreme fortellingen er enkel og banal, men likevel ikke ufarlig eller lett å bekjempe.
30.8 2019 08:12

Gode intensjoner er ikke nok

Kronikk. Vi trenger bedre tverrfaglig samarbeid mellom tjenester til barn og unge – både i stat og kommune. Gode intensjoner er ikke nok når barn og familier trenger hjelp. Barnas behov må settes i sentrum.
23.8 2019 08:07

Systemsvikt rammer inn­byggernes felles­interesser

Kronikk. Skal man komme uvesenet med triksing og fiksing i forvaltningen til livs, nytter det ikke bare å reagere i enkeltsaker, og å gi noen avskjed eller streng korreks.
16.8 2019 08:15