Kronikk

Nye tider for makt­personer

Kronikk. #Metoo dreier seg om mer enn sex. I arbeidslivet og politikken blir grensene for uakseptabel maktbruk flyttet og kravene til anstendighet skjerpet.
Publisert i dag, kl. 8.58

Permanent uferdige regioner

Kronikk. Viken-regionen kan bli oppløst, men ellers er det lite som tyder på at Stortinget vil bevege regionreformen i noen som helst retning.
21.12 2017 13:29

Trygg bolig – lengst mulig

Kronikk. De fleste eldre har ressurser til å tilpasse seg en egnet boligsituasjon. Men noen har behov for motivasjon og råd for å komme i gang. Her må kommunene på banen.
21.12 2017 13:15

KS kan gjøre en forskjell

Kronikk. KS er aktøren som skal koordinere felles digitaliseringsprosjekter for kommunesektoren og for samhandling med staten. I 2018 må vi alle levere.
15.12 2017 09:27

Den kommunale x-faktoren

Kronikk. Tårene triller på Leka og i Bindal, men denne gongen er det gledestårer. Kommunane er sikra vidare eksistens, kvar for seg. Men har kjenslene noko i kommunereforma å gjere?
8.12 2017 08:32

Kor blei det av den sosiale omsorga?

Kronikk. Eldreomsorga er organisert med fokus på helsefaglege og praktiske oppgåver. Sosial omsorg kan seiast å vera ein blind flekk.
4.12 2017 09:01

Keiserens nye klær og politikeres nye boliger

Kronikk. Kan man kalle en leilighet for heldøgns omsorgsplass når den ikke er bemannet?
1.12 2017 09:06

Normtyranniet

Kronikk. Normer for antall lærere i skolen eller ansatte i barnehagen har liten betydning for hva barn lærer. I Kristiansand vil vi bruke pengene på bedre pedagogisk praksis. Det vet vi virker.
1.12 2017 09:03

Privatbilen skal ut

Kronikk. I norske storbyområder er målet for lengst fastsatt: Privatbilismen skal ned, mens det attraktive by- og folkelivet skal opp. Men klarer vi å gi slipp på bilen? 
29.11 2017 09:18

Vi må ta kampen mot ukultur

Kronikk. Alle har rett til et fritt liv, og alle må spille på lag hvis vi skal bli kvitt sosial kontroll og undertrykkelse.
24.11 2017 09:46