Kronikk

Vi treng robotar og kunstig intelligens

Kronikk. Robotar og kunstig intelligens må inn i drifta, slik at kommunane kan frigjere ressursar for å få fleire tilsette i pleie- og omsorgssektoren.
12.10 2018 08:45

Men stats­kassen var ikke tom

Kronikk. Stortinget vil gi kommunene mange milliarder kroner ekstra i høst. Ap tenker annerledes enn Høyre om økonomisk ansvarlighet.
5.10 2018 08:09

Kommunene kan villedes

Kronikk. Stortingsmeldingen «Leve hele livet» kan gjøre ting verre for hjelpetrengende eldre og deres pårørende.
28.9 2018 10:15

Mobbing er et skole­fenomen

Kronikk. Det er mye mer mobbing på enkelte skoler enn andre. Det kan ha sammenheng med organisasjonskulturen der. Kan skolenes aktivitetsplikt for å sikre et godt skolemiljø, gjøre noe med den?
28.9 2018 10:15

Politikk i kjølvannet av flyktningkrisen

Kronikk. Flyktningkrisen oppildnet og brakte sammen innvandringsmotstandere i land etter land i Europa. Det svenske valgresultatet er det ferskeste eksempelet på dette.
21.9 2018 08:49

Sykehjem, døden og de på­rørende

Kronikk. På sykehjemmet må vi planlegge for døden i åpen dialog med de pårørende, slik at de kan leve videre med en visshet om at pasienten fikk den beste omsorgen.
14.9 2018 09:49

Kombilegen – en truet art

Kronikk. Kombilegen kan bli borte. Det er ikke nødvendigvis noe å sørge over, men de samfunnsmedisinske oppgavene er viktige og må ivaretas.
7.9 2018 08:30

Vi demokrati­serer forskings­prosessen

Kronikk. Kommunene bør i større grad komme til orde om hva det skal forskes på. Nå tar Distriktssenteret imot innspill om kunnskapsbehov i kommunenes arbeid med lokalsamfunnsutvikling.
4.9 2018 09:51

Språkleg krasj i skulen

Kronikk. Mange norske elevar manglar undervisningsmateriell på sitt eige språk. Det må kommunane gjera sitt for å retta på.
31.8 2018 07:39

Finjustering med spreng­kraft

Kronikk. Samanslåing av kommunar kan i nokre tilfelle skje overraskande smertefritt. Men oppsplitting av kommunar er nesten garantert å skape trøbbel.
24.8 2018 09:32