Kronikk

Blått, raudt eller grønt?

Kronikk. Ei fylkessamanslåing og ei fylkessamanslåing kan vere to heilt ulike ting. Nokre fylke kan forvente små endringar i den politiske fargesamansetnaden frå hausten, andre må bu seg på ein heilt ny politisk kvardag.
14.12 2018 09:12

Vi må auke tempoet i om­stillinga

Kronikk. Kommunane må omstille seg raskare enn vi «digitaliserer» og tenke på kommunal tenesteproduksjon på ein annan måte, dersom vi skal ha nok ressursar til å møte eldrebølgja.
7.12 2018 08:50

De spør og de spør

Kronikk. Kommunene er blitt som bedriftene – spør og spør om våre kundeopplevelser. Greit nok, om de bare hadde brukt svarene med fornuft.
30.11 2018 10:01

Det byrdefulle yrket

Kronikk. Den gammelmodige betegnelsen «byrdefullt» har hengt ved læreryrket siden 1950-tallet. Men er det slik at kjernen i læreryrket, nemlig undervisning, er byrdefullt?
23.11 2018 08:51

Ikkje lett for Kriste­lig Folke­parti

Kronikk. Å gå i regjering med Frp utgjer ein betydeleg risiko for KrF, fordi 77 prosent av veljarane deira mislikar partiet.
16.11 2018 08:51

Ikke alle har lik til­gang til psykisk helse­hjelp

Kronikk. Mennesker med lettere psykisk helse- eller rusutfordringer bør kunne få rask og god hjelp i sin hjemkommune. I dag er det for stor variasjon i hva de ulike kommunene tilbyr.
13.11 2018 10:24

Så frisk at jeg kan dø av det!

Kronikk. Jeg fyller 50, føler meg frisk og er i full jobb. Min første innkalling til mammografiscreening fikk meg til å sette meg ned for å reflektere.
9.11 2018 10:52

Pasientene trenger team­arbeid

Kronikk. Teamarbeid kan ha stor betydning for pasienter med komplekse tilstander, men fungerer ikke uten et klart mål, kompetanse og respekt og tillit i teamet.
2.11 2018 08:40

Mindaugas og Maja må også få lære norsk

Kronikk. En arbeidsinnvandrer fra Litauen kan ikke alene bære ansvaret for å lære seg godt norsk. Skal vi stille krav til språkkunnskap, må vi også tilby språkopplæring.
26.10 2018 09:02

Bli god på klima­tilpasning gjennom nett­verk

Kronikk. Samarbeid i nettverk bringer sammen aktører som hver for seg ville ha håndtert klimatilpasningsarbeidet på en dårligere måte alene.
23.10 2018 08:33