Kronikk

Det er typisk norsk å vere god, men …

Kronikk. Utanforskap for barn og unge under 30 år er ei stor utfordring for samfunnet vårt. Det kan skape ein «tapt generasjon» og store klasseskilje.
17.8 2018 08:19

Urovekkende investeringer

Kronikk. Kommuner svir av investeringsbudsjettene før sammenslåing. Det gir grunn til bekymring.
13.8 2018 15:17

Myten om enhets­skolen

Kronikk. Hvis lærerne virkelig skal settes fri, må de sette egne læringsmål, og vi andre må justere forestillingene om enhetsskolen.
3.8 2018 09:13

Ein song for Viken

Kronikk. Det nye Trøndelag er «sammensatt og sammenslått på samme drømmelag», lyder det frå høgtalarane. Kor tid vil vi synge det same om Viken?
6.7 2018 12:12

Fakta og demokrati

Kronikk. Å blande fakta og verdier er en menneskelig tilbøyelighet. Det er et fundamentalt problem for ideen om folkestyre.
22.6 2018 09:36

Døden skal ikke forebygges

Kronikk. Døden i sykehjem skal ikke forebygges – den skal aksepteres, inkluderes og tilrettelegges.
15.6 2018 14:54

Høyt syke­fravær er en system­svikt

Kronikk. Høyt sykefravær handler ikke om de enkeltansattes manglende arbeidsmoral, men må ses på som en systemsvikt.
8.6 2018 11:20

Snakk norsk til kjøle­skapet ditt!

Kronikk. Moderne språkteknologi krever språkressurser som er dyre å utvikle. Hvis norsk skal kunne brukes i alle digitale løsninger i framtida, trenger vi en digital dugnad.
1.6 2018 08:18

Mye snakk – men ellers alt som før?

Kronikk. Den nye, store satsinga på kompetanseutvikling i skolen står i fare for å bli nok et tiltak der man ikke ser spor av alle millionene som er brukt. Gode planer endrer ikke nødvendigvis praksis.
25.5 2018 09:29

Det enkle er ikkje alltid det beste

Kronikk. Brannsløkking og ad-hoc-løysingar kan ikkje erstatta gode planar. Det er når vi arbeider planmessig at vi lukkast – både med utvikling av lokaldemokratiet og med økonomi og tenestekvalitet.
18.5 2018 07:43