Kronikk

KS kan gjøre en forskjell

Kronikk. KS er aktøren som skal koordinere felles digitaliseringsprosjekter for kommunesektoren og for samhandling med staten. I 2018 må vi alle levere.
Publisert i går, kl. 9.27

Den kommunale x-faktoren

Kronikk. Tårene triller på Leka og i Bindal, men denne gongen er det gledestårer. Kommunane er sikra vidare eksistens, kvar for seg. Men har kjenslene noko i kommunereforma å gjere?
8.12 2017 08:32

Kor blei det av den sosiale omsorga?

Kronikk. Eldreomsorga er organisert med fokus på helsefaglege og praktiske oppgåver. Sosial omsorg kan seiast å vera ein blind flekk.
4.12 2017 09:01

Keiserens nye klær og politikeres nye boliger

Kronikk. Kan man kalle en leilighet for heldøgns omsorgsplass når den ikke er bemannet?
1.12 2017 09:06

Normtyranniet

Kronikk. Normer for antall lærere i skolen eller ansatte i barnehagen har liten betydning for hva barn lærer. I Kristiansand vil vi bruke pengene på bedre pedagogisk praksis. Det vet vi virker.
1.12 2017 09:03

Privatbilen skal ut

Kronikk. I norske storbyområder er målet for lengst fastsatt: Privatbilismen skal ned, mens det attraktive by- og folkelivet skal opp. Men klarer vi å gi slipp på bilen? 
29.11 2017 09:18

Vi må ta kampen mot ukultur

Kronikk. Alle har rett til et fritt liv, og alle må spille på lag hvis vi skal bli kvitt sosial kontroll og undertrykkelse.
24.11 2017 09:46

Et barnevern på private hender?

Kronikk. Hvor lenge skal pressete barnevernstjenester være nødt til å velge dyre og juridisk betenkelige løsninger?
17.11 2017 14:25

Hvem skal fortelle din historie?

Kronikk. Det er forskjell på å skape varemerker i sentrum – og å skape sentrum som merkevare. Få klarer å gjøre som Kvikk Lunsj: Selge opplevelser og følelser! 
10.11 2017 08:19

Energiråd­givning gir gode resultater

Kronikk. Erfaringer fra Asker viser at gratis energirådgivning fra kommunen virker positivt, men at det er viktig å komme inn før boligeierne setter i gang store oppgraderinger.
10.11 2017 08:18