Kronikk

Oslo tester frem­tidens transport­løsninger

Kronikk. Oslo er ikke bare verdens elbilhovedstad, men er også et testlaboratorium for klimateknologi i hele transportsektoren. Slik kan vi bidra til å endre verden.
27.9 2019 09:00

Når tanken ikke teller

Kronikk. Særlig når det haster, bør man ta seg tid.
20.9 2019 09:12

Metoo-klagere får lavterskel­tilbud

Kronikk. Etter nyttår skal Likestillingsnemnda behandle klager om seksuell trakassering. Det bør arbeidsgiverne være forberedt på.
13.9 2019 08:06

Vi må spise opp maten og redde kloden

Kronikk. Vi er på vei inn i nye tider med gjenbruk og måtehold. Og vi kan starte med å spise opp maten.
6.9 2019 09:00

Hvordan forholder lokale partier seg til lav kvinne­representasjon?

Kronikk. Det er tydelige forskjeller mellom partienes lokallag når det gjelder syn på kjønn og likestilling i lokalpolitikken. SV og Frp utgjør ytterpunktene.
2.9 2019 08:09

Om å bekjempe ekstremisme

Kronikk. Den høyreekstreme fortellingen er enkel og banal, men likevel ikke ufarlig eller lett å bekjempe.
30.8 2019 08:12

Gode intensjoner er ikke nok

Kronikk. Vi trenger bedre tverrfaglig samarbeid mellom tjenester til barn og unge – både i stat og kommune. Gode intensjoner er ikke nok når barn og familier trenger hjelp. Barnas behov må settes i sentrum.
23.8 2019 08:07

Systemsvikt rammer inn­byggernes felles­interesser

Kronikk. Skal man komme uvesenet med triksing og fiksing i forvaltningen til livs, nytter det ikke bare å reagere i enkeltsaker, og å gi noen avskjed eller streng korreks.
16.8 2019 08:15

Lavere syke­fravær i Utøya-berørte kommuner

Kronikk. I tiden etter 22. juli 2011 falt sykefraværet i forhold til resten av landet i kommunene som ble hardest rammet av angrepene. Spesielt sterkt var fallet hos «generasjon Utøya».
7.8 2019 14:48

OK at plan og bygg er upopulær tjeneste

Kronikk. Om plan og bygg gjorde det like bra som skole og helse i en innbyggerundersøkelse i min kommune, ville jeg blitt bekymret.
27.6 2019 20:40