Leder

En forsmak på klima­kostnader

Leder. Vannmangelen og de kraftige brannene i Norge i sommer har gitt oss en forsmak på hva også Kommune-Norge må forvente mer av i årene framover: Økte kostnader og flere problemer som følge av mer ekstremt vær.
16.8 2018 08:56

Påfallende dårlig tilrettelagt for innsyn

Leder. Det er flere oppsiktsvekkende funn i en fersk undersøkelse Kommunal Rapport har gjort om innsyn i interkommunale selskaper (IKS).
25.6 2018 10:49

Håp for nye byks med digitalisering

Leder. Hele 62 prosent av kommunene tilbyr nå digitale tjenester tilpasset den enkelte bruker, viser den årlige rapporten IT i praksis. Den digitale statusen bør raskt bli enda bedre.
14.6 2018 14:28

Trenger tillit, ikke lovfesting

Leder. Når stortingsflertallet pålegger alle kommuner å ha ungdomsråd, kan vi velge å være prinsipiell og negativ til nasjonale pålegg. Alternativt kan vi fokusere på ungdomsråd som interessant medvirkning fra innbyggerne – som kommunene stort sett har sørget for allerede.
7.6 2018 10:57

Kultur for ytrings­frihet må dyrkes

Leder. Takk for den viktige debatten om kultur for å ytre seg i Oslo-skolen. Den er verdt å lytte til for alle kommuner.
31.5 2018 08:55

Av og til er ut­settelse et gode

Leder. Konsekvensene av ny distriktsindeks bør utredes nærmere.
24.5 2018 08:45

Lokaldemo­kratiet settes i fare

Leder. Når kontrollutvalget ikke får svar på spørsmålene de stiller, er det alvorlig for lokaldemokratiet.
11.5 2018 08:50

Revisjon på ville veier

Leder. Hvordan kan revisjonen være uavhengig hvis den fortløpende skal sjekke administrasjonens saksframlegg for politikerne – og gi råd, for siden å revidere vedtakene?
3.5 2018 08:25

Graden av åpen­het trenger søke­lys

Leder. Er det kunnskapsnivået eller viljen det skorter på når kommuner nekter innsyn i rådmannens arbeidsavtale?
26.4 2018 12:12

La folke­valgte få syke­lønn som andre

Leder. Om du er politisk eller administrativ kommunetopp, bør retten til sykepenger og permisjonsordninger være den samme.
19.4 2018 08:31