Leder

Gi politikerne mer tid til bud­sjettet!

Leder. Rådmenn over hele landet har lagt fram sine forslag til budsjetter og økonomiplaner, godt hjulpet av sine økonomisjefer. Forslagene behandles i kommunestyrene i desember.
5.12 2019 08:02

Gode navn til Årets kommune­profil

Leder. Én gang i året ser Kommunal Rapport grunn til å kåre Årets kommuneprofil blant dyktige lokalpolitikere og administrative toppledere i Kommune-Norge – til inspirasjon og nytte. I år er i alt åtte kandidater nominert.
28.11 2019 08:20

Lytt til ungdoms­rådene

Leder. Når ungdom er underrepresentert i kommunestyrene, blir det enda viktigere at kommunene bruker ordningen med ungdomsråd best mulig.
21.11 2019 08:07

Folkevalgte må gi inn­byggerne innsyn

Leder. Det er grunnleggende for vårt demokrati at innbyggerne er sikret innsyn i politiske beslutningsprosesser. Hvorfor skjer ikke det overalt?
14.11 2019 08:25

Likestillingen lokalt går for tregt

Leder. Det er grunn til å glede seg over rekordstor andel kvinner blant ordførerne, når alle kommunestyrene nå har konstituert seg. Samtidig er det ikke bra at kvinneandelen blant ordførerne bare er oppunder 35 prosent, slik data Kommunal Rapport har samlet viser.
7.11 2019 08:53

Når selvmords­tanker har offentlig interesse

Leder. Denne uka skriver Kommunal Rapport om en avgått rådmanns selvmordstanker, for å belyse hva en arbeidskonflikt kan gjøre med psykisk helse.
31.10 2019 09:47

Kommunal Rapport får fast kommentator

Leder. Hvem har vel ikke kjent på behovet for økt forståelse når saker blir kompliserte og utviklingen skyter fart?  
24.10 2019 10:44

Nye oppgaver må full­finansieres

Leder. Regjeringen foreslår nullvekst for fylkene i sitt forslag til statsbudsjett. Samtidig avklarer de ikke finansieringen av den største nye oppgaven i regionreformen – fylkenes overtakelse av fylkesveiadministrasjonen fra Statens vegvesen.
17.10 2019 08:47

Skred- og flom­sikring må prioriteres

Leder. Heller ikke i neste års statsbudsjett får sikringstiltak mot flom og skred den prioritering klimaalvoret tilsier.
10.10 2019 08:39

Hvor mye drikke­vann skal vi sløse bort?

Leder. Når hver tredje liter vann fra norske vannverk aldri når fram til forbrukerne, er lekkasjene rett og slett for store.
3.10 2019 08:10