Leder

Håp for nye byks med digitalisering

Leder. Hele 62 prosent av kommunene tilbyr nå digitale tjenester tilpasset den enkelte bruker, viser den årlige rapporten IT i praksis. Den digitale statusen bør raskt bli enda bedre.
14.6 2018 14:28

Trenger tillit, ikke lovfesting

Leder. Når stortingsflertallet pålegger alle kommuner å ha ungdomsråd, kan vi velge å være prinsipiell og negativ til nasjonale pålegg. Alternativt kan vi fokusere på ungdomsråd som interessant medvirkning fra innbyggerne – som kommunene stort sett har sørget for allerede.
7.6 2018 10:57

Kultur for ytrings­frihet må dyrkes

Leder. Takk for den viktige debatten om kultur for å ytre seg i Oslo-skolen. Den er verdt å lytte til for alle kommuner.
31.5 2018 08:55

Av og til er ut­settelse et gode

Leder. Konsekvensene av ny distriktsindeks bør utredes nærmere.
24.5 2018 08:45

Lokaldemo­kratiet settes i fare

Leder. Når kontrollutvalget ikke får svar på spørsmålene de stiller, er det alvorlig for lokaldemokratiet.
11.5 2018 08:50

Revisjon på ville veier

Leder. Hvordan kan revisjonen være uavhengig hvis den fortløpende skal sjekke administrasjonens saksframlegg for politikerne – og gi råd, for siden å revidere vedtakene?
3.5 2018 08:25

Graden av åpen­het trenger søke­lys

Leder. Er det kunnskapsnivået eller viljen det skorter på når kommuner nekter innsyn i rådmannens arbeidsavtale?
26.4 2018 12:12

La folke­valgte få syke­lønn som andre

Leder. Om du er politisk eller administrativ kommunetopp, bør retten til sykepenger og permisjonsordninger være den samme.
19.4 2018 08:31

Legg til rette for velinformerte valg!

Leder. Hvordan de folkevalgte argumenterer og stemmer er viktig å vite for å kunne ta et velbegrunnet valg når valgdagen kommer.
12.4 2018 10:02

For vag informasjons­plikt

Leder. Gjennom regjeringens forslag til ny kommunelov, kan vi øyne styrking av det kommunale selvstyret. Men vi savner tydelige krav til informasjon og innsyn.
22.3 2018 08:58