Leder

Skred- og flom­sikring må prioriteres

Leder. Heller ikke i neste års statsbudsjett får sikringstiltak mot flom og skred den prioritering klimaalvoret tilsier.
10.10 2019 08:39

Hvor mye drikke­vann skal vi sløse bort?

Leder. Når hver tredje liter vann fra norske vannverk aldri når fram til forbrukerne, er lekkasjene rett og slett for store.
3.10 2019 08:10

Streng dom til inspirasjon for flere

Leder. Flere kommuner bør anmelde manglende respekt for hundremetersbeltet, slik Grimstad kommune forrige uke vant fram med i en ny rettsinstans.
26.9 2019 09:00

Vi forventer måte­hold av folke­valgte

Leder. Naturligvis reagerte folk sterkt da det forrige uke ble kjent at Sp-politiker Jenny Følling i Sunnfjord får 100 prosent stilling som varaordfører, og høy godtgjørelse.
19.9 2019 08:22

Har dere kontroll med leverandørene?

Leder. Lokalpolitikerne må stå til rette for hvilke leverandører deres kommune velger. Velgerne er selvsagt opptatt av hvem som leverer og til hvilken pris – og Kommunal Rapport vil følge med på vegne av innbyggerne.
12.9 2019 08:12

Ta ansvaret for å sikre nok stemmer

Leder. Partivalg og personvalg er selvsagt viktig å kjempe for i innspurten til kommune- og fylkestingsvalget. Samtidig er det tid for lokalpolitikerne til å inspirere flest mulig innbyggere til å delta – før valglokalene stenger mandag.
5.9 2019 09:00

Behold det lokale handlings­rommet

Leder. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) har sendt på høring to forslag som begge pålegger alle fylker å innføre fritt skolevalg. Hvorfor innskrenke det lokale selvstyret slik?
29.8 2019 08:52

Å snu kultur krever tydelig ledelse

Leder. Rådmannen i Drangedal har store utfordringer, sammen med øvrig administrasjon, politikerne og alle innbyggerne.
22.8 2019 08:16

Lokale saker må på topp i valg­kampen

Leder. Rikspolitikernes må ikke få dominere valgkampen på en måte som tilslører at viktige spørsmål faktisk avgjøres lokalt.
15.8 2019 09:24

Alle kandidater må vises på søker­lista

Leder. Det framstår uheldig at en stor andel rådmenn ansatt det siste året var anonyme på søkerlista. Enkelte ble oppført langt inn i ansettelsesprosessen!
20.6 2019 08:16