Leder

La folke­valgte få syke­lønn som andre

Leder. Om du er politisk eller administrativ kommunetopp, bør retten til sykepenger og permisjonsordninger være den samme.
19.4 2018 08:31

Legg til rette for velinformerte valg!

Leder. Hvordan de folkevalgte argumenterer og stemmer er viktig å vite for å kunne ta et velbegrunnet valg når valgdagen kommer.
12.4 2018 10:02

For vag informasjons­plikt

Leder. Gjennom regjeringens forslag til ny kommunelov, kan vi øyne styrking av det kommunale selvstyret. Men vi savner tydelige krav til informasjon og innsyn.
22.3 2018 08:58

Godt arkiv – et politisk ansvar

Leder. Omstridte innkjøpssaker der vesentlige dokumenter er forsvunnet, er bare ett eksempel på hvilke problemer mangelfull arkivering kan skape for kommunen.
15.3 2018 08:08

En forbedret pensjons­løsning

Leder. Det er gledelig at partene er blitt enige om å fornye pensjonsordningen for ansatte i offentlig sektor. Lørdag presenterte staten, KS og arbeidstakerne løsningen etter intense sluttforhandlinger.
8.3 2018 08:27

Et vellykket register

Leder. Det er svært gledelig at Kommunaldepartementets svarteliste nærmest blir tømt de neste månedene, slik Kommunal Rapports gjennomgang av ureviderte regnskaper fra kommunene i Robek indikerer.
1.3 2018 08:44

Et viktig skritt mot reform

Leder. Ved hjelp av mekler Knut Storberget fikk Finnmark og Troms fylkeskommuner sist uke endelig løst opp i de mange knutene som har lammet oppstarten av arbeidet med Troms og Finnmark fylke.
22.2 2018 09:02

En beklagelig utsettelse

Leder. Stikk i strid med et samstemt råd fra fylkesordførerne og KS, forlenget regjeringen sist uke høringsfristen om nye oppgaver til fylkene.
15.2 2018 08:58

Like alvorlig å snoke uansett arbeids­giver

Leder. Når en leder snoker i personopplysningene til ansatte eller brukere, er det selvsagt alvorlig, og bør behandles deretter.
8.2 2018 08:39

På høy tid med selv­kritikk og ny praksis

Leder. Hun kunne ikke annet enn å beklage for kontrollutvalget at møter ikke har vært kunngjort, Skien-ordfører Hedda Foss Five (Ap). Denne saken er en viktig påminnelse når ny kommunelov nå er til behandling i Kommunaldepartementet.
1.2 2018 08:15