Leder

Enkle løysingar på alvorlege problem

Leder. Tre av fire kommunar som har svart på spørsmål frå Kommunal Rapport, seier no at dei gamle på sjukeheim får ete middag etter klokka 14. For berre to år sidan var det under halvparten som svarte det same.
21.2 2019 08:13

Avviks­rapportering må følges opp

Leder. Når ansatte i ulike kommuner melder avvik i svært varierende grad, er det grunn til å spørre om hver organisasjon lærer av feil som skjer.
7.2 2019 08:43

Tenk hvis kontroll­utvalget blir første­valget

Leder. Kontrollutvalget burde hatt status i tråd med den viktige funksjonen utvalget har i lokaldemokratiet.
31.1 2019 09:00

Nødvendig aksjon mot hemme­lige budsjett­møter

Leder. Det er godt at kommunalministeren lover opplæring i møteoffentlighet for alle kommuner og fylkeskommuner denne våren.
24.1 2019 09:45

For mange enga­sjerte lokal­politikere gir seg

Leder. Om lag hver tredje lokalpolitiker som har svart på Kommunal Rapports undersøkelse, vil ikke stille til gjenvalg til høsten.
17.1 2019 09:00

Alvorlig hemmelig­hold rundt bud­sjettene

Leder. Det er nedslående at politikere i mange kommuner har valgt å unndra viktige deler av budsjettbehandlingen fra offentlighet.
20.12 2018 10:40

Lan Marie Nguyen Berg en god kommune­profil

Leder. Byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) får fortjent anerkjennelse hos Kommunal Rapports lesere.
13.12 2018 08:29

Bør rydde opp i skatterot

Leder. Når en kommune skriver ut eiendomsskatt for sent, er det bare én god løsning på problemet: Å betale den tilbake til alle innbyggere. For Oslo er det økonomisk også helt uproblematisk.
6.12 2018 08:31

God uttalelse om åpen­het for velgerne

Leder. Når kommunen ikke sørger for at arbeidet opp mot økonomiplanen er åpent for allmennheten, har de et problem. Takket være at lokalavisa klaget, har de ansvarlige fått ei lekse av Sivilombudsmannen. Her er det viktig lærdom å hente for flere.
29.11 2018 07:33

Vis tillit til det lokale selv­styret

Leder. Når et samlet storting har vedtatt at den nye kommuneloven skal «fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret», må rikspolitikerne følge opp med tillit til lokalpolitikerne.
22.11 2018 08:50