Leder

Streng dom til inspirasjon for flere

Leder. Flere kommuner bør anmelde manglende respekt for hundremetersbeltet, slik Grimstad kommune forrige uke vant fram med i en ny rettsinstans.
26.9 2019 09:00

Vi forventer måte­hold av folke­valgte

Leder. Naturligvis reagerte folk sterkt da det forrige uke ble kjent at Sp-politiker Jenny Følling i Sunnfjord får 100 prosent stilling som varaordfører, og høy godtgjørelse.
19.9 2019 08:22

Har dere kontroll med leverandørene?

Leder. Lokalpolitikerne må stå til rette for hvilke leverandører deres kommune velger. Velgerne er selvsagt opptatt av hvem som leverer og til hvilken pris – og Kommunal Rapport vil følge med på vegne av innbyggerne.
12.9 2019 08:12

Ta ansvaret for å sikre nok stemmer

Leder. Partivalg og personvalg er selvsagt viktig å kjempe for i innspurten til kommune- og fylkestingsvalget. Samtidig er det tid for lokalpolitikerne til å inspirere flest mulig innbyggere til å delta – før valglokalene stenger mandag.
5.9 2019 09:00

Behold det lokale handlings­rommet

Leder. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) har sendt på høring to forslag som begge pålegger alle fylker å innføre fritt skolevalg. Hvorfor innskrenke det lokale selvstyret slik?
29.8 2019 08:52

Å snu kultur krever tydelig ledelse

Leder. Rådmannen i Drangedal har store utfordringer, sammen med øvrig administrasjon, politikerne og alle innbyggerne.
22.8 2019 08:16

Lokale saker må på topp i valg­kampen

Leder. Rikspolitikernes må ikke få dominere valgkampen på en måte som tilslører at viktige spørsmål faktisk avgjøres lokalt.
15.8 2019 09:24

Alle kandidater må vises på søker­lista

Leder. Det framstår uheldig at en stor andel rådmenn ansatt det siste året var anonyme på søkerlista. Enkelte ble oppført langt inn i ansettelsesprosessen!
20.6 2019 08:16

Betimelig å kart­legge moms­praksis

Leder. Når kommuner tvinges til å redusere åpningstiden for vanlig publikumsbading, er det på tide å spørre om fortolkningen av regelene for momskompensasjon er fornuftig.
13.6 2019 08:29

Naturlig at staten betaler mer

Leder. Statens støtte til kommune- og fylkessammenslåingene må være så stor at den i all hovedsak dekker de nødvendige kostnadene.
6.6 2019 08:21