Leder

Fjellstyrene bør åpnes mer

Leder. Det er ikke hver dag at presseorganisasjonene og KS står side om side for offentlighet, men det er virkelig på sin plass når det gjelder fjellstyrene og ny fjellov.
28.3 2019 08:41

Bedre tjenester med auto­matisering

Leder. Takket være automatisering, har Kommunal Rapport vært i stand til å bringe nyheter om regnskapene fra nær 70 kommuner og fylkeskommuner den siste drøye måneden.
21.3 2019 08:59

Synlige kontroll­utvalg kan oppnå mer

Leder. Det er avgjørende å hindre feil og få avslørt eventuelt misbruk i kommunene.
14.3 2019 08:38

Må sikre for­svarlig omsorgs­tilbud

Leder. Alle kommuner må sikre alle innbyggerne sine et tjenestetilbud i tråd med lover og regler.
7.3 2019 08:27

Pålagt verge­mål må være et unntak

Leder. I hvor stor grad kan det offentlige pålegge et menneske å ha en verge?
28.2 2019 10:14

Enkle løysingar på alvorlege problem

Leder. Tre av fire kommunar som har svart på spørsmål frå Kommunal Rapport, seier no at dei gamle på sjukeheim får ete middag etter klokka 14. For berre to år sidan var det under halvparten som svarte det same.
21.2 2019 08:13

Avviks­rapportering må følges opp

Leder. Når ansatte i ulike kommuner melder avvik i svært varierende grad, er det grunn til å spørre om hver organisasjon lærer av feil som skjer.
7.2 2019 08:43

Tenk hvis kontroll­utvalget blir første­valget

Leder. Kontrollutvalget burde hatt status i tråd med den viktige funksjonen utvalget har i lokaldemokratiet.
31.1 2019 09:00

Nødvendig aksjon mot hemme­lige budsjett­møter

Leder. Det er godt at kommunalministeren lover opplæring i møteoffentlighet for alle kommuner og fylkeskommuner denne våren.
24.1 2019 09:45

For mange enga­sjerte lokal­politikere gir seg

Leder. Om lag hver tredje lokalpolitiker som har svart på Kommunal Rapports undersøkelse, vil ikke stille til gjenvalg til høsten.
17.1 2019 09:00