Leder

Betimelig å kart­legge moms­praksis

Leder. Når kommuner tvinges til å redusere åpningstiden for vanlig publikumsbading, er det på tide å spørre om fortolkningen av regelene for momskompensasjon er fornuftig.
13.6 2019 08:29

Naturlig at staten betaler mer

Leder. Statens støtte til kommune- og fylkessammenslåingene må være så stor at den i all hovedsak dekker de nødvendige kostnadene.
6.6 2019 08:21

Bør innovasjon gi unn­tak fra loven?

Leder. Når en ny kommune er i ferd med å bygge ut demokratiet, er det verdt å stille med åpent sinn og vilje til å teste.
31.5 2019 08:14

Mediestøtten av­gjørende for demo­kratiet

Leder. I et nytt medielandskap er bidrag til et mangfold av redaktørstyrte medier svært viktig – lokalt som nasjonalt og tematisk.
23.5 2019 08:07

Offentlig ansatte må tåle åpenhet

Leder. Hvordan toppledere i Kommune-Norge utfører jobben sin, kan ikke ses som et personlig forhold.
16.5 2019 08:57

Makten viktigere enn godt­gjørelsen

Leder. Kan vi forvente at noen gidder å stille som kommunestyrepolitiker for knapper og glansbilder?
9.5 2019 08:06

Ekstrakostnader må kompenseres

Leder. Når ansvar overføres fra stat til kommune, er det rimelig at finansiering følger med.
2.5 2019 08:48

Også IKS-er bør følge arkiv­loven

Leder. Det er lett å si seg enig med arkivlovutvalget i at alle selvstendige offentlige virksomheter bør omfattes av arkivloven – også interkommunale selskaper (IKS-er).
11.4 2019 07:58

Ny vår med Kommune­baro­meteret

Leder. Interessen for å sammenligne seg med andre kommuner tegner godt.
4.4 2019 08:13

Fjellstyrene bør åpnes mer

Leder. Det er ikke hver dag at presseorganisasjonene og KS står side om side for offentlighet, men det er virkelig på sin plass når det gjelder fjellstyrene og ny fjellov.
28.3 2019 08:41