utskrivningsklare pasienter

5.000 kroner døgnet for rus- og psykiatripasienter

Statsbudsjett. Regjeringen trosser advarsler fra KS og ber kommunene betale 4.885 kroner døgnet for utskrivningsklare rus- og psykiatripasienter på sykehus.  
8.10 2018 16:33

Utvider betalings­plikt til rus og psykiatri

Helse. Fra nyttår må kommunene betale for utskrivningsklare rus- og psykiatripasienter på sykehus. - Forsvarlig og nødvendig, mener helseministeren. - Unødvendig og med uforutsigbar effekt, mener KS.        
16.5 2018 09:49

6 millioner i pasientbøter

Pleie og omsorg. Ålesund må betale nesten seks millioner kroner i «bøter» for utskrivningsklare pasienter. Flere sykehuskommuner har samme problem.
20.11 2013 09:16

Tømmes for utskrivningsklare

Helse. Sykehusene tømmes stadig raskere for utskrivningsklare pasienter. Antall unødvendige liggedøgn kan bli mer enn halvert i år.
23.11 2012 08:14

Taper penger på flinke kommuner

Helse. Sykehuset Østfold opplever inntektssvikt i år, fordi kommunene er så raske til å hente hjem sine pasienter.
15.11 2012 11:38

Henter pasienter dobbelt så fort

Helse. Antall liggedøgn med utskrivningsklare pasienter på sykehus er halvert. – Ordningen med kommunal betalingsplikt virker, fastslår direktør Gudrun H. Grindaker i KS.
26.6 2012 15:55

Endelig enige om utskrivning

Helse. Tre måneder på overtid ble Helse Stavanger og 18 kommuner i Rogaland tirsdag enige om en samhandlingsavtale.
18.4 2012 14:26

Vil leie hotellrom til syke

Helse. Sandnes mangler sykehjemsplasser og ber om anbud på hotellrom til utskrivningsklare pasienter.
16.4 2012 08:23

Mener pasienter skrives ut for raskt

Helse. Sykehjemsleger i Bergen mener samhandlingsreformen har ført til at pasienter skrives ut for raskt fra sykehus.
7.3 2012 08:57

Krever at avtaler endres

Helse. Kommuner og sykehus som har avtalt at varsel om utskrivningsklare pasienter skal gis på dagtid, må skrive om avtalene.
5.1 2012 15:03

Sider