vindkraft

Sandnes krever at vind­kraft­konsesjon trekkes

Energi og miljø. NVE har begått så mange lovbrudd i behandlingen av Vardafjellet vindkraftverk at konsesjonen må trekkes og anleggsarbeidene stanses, mener formannskapet i Sandnes.
14.10 2019 13:29

Holder folkeav­stemning om vind­kraft

Energi og miljø. Etter innbyggerinitiativ har kommunestyret i Aure sagt ja til å arrangere folkeavstemning om vindkraft samtidig med valget.
27.8 2019 07:37

Frøya synes pengekravet er overraskende og høyt

Energi og miljø. Trønderenergi krever refusjon av advokatutgifter på nesten 700.000 kroner etter Frøya kommunes stoppvedtak i vindkraftutbyggingen. Kravet kommer overraskende på ordføreren.
26.7 2019 10:39

Vindkraft-arbeidet på Frøya kan fortsette

Energi og miljø. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ikke funnet grunn til å omgjøre vedtaket om å la Trønderenergi fortsette arbeidet med vindkraftanlegget på Frøya.
6.6 2019 15:12

Lokalt veto mot vindkraft tas opp i Stortinget

Energi og miljø. Norske kommuner bør få vetorett ved utbygging av vindkraft, mener Senterpartiets Sandra Borch.
3.6 2019 08:58

Store urørte natur­områder trues av vind­kraft­utbygging

Energi og miljø. Vindkraft i Norge vil legge beslag på 630 kvadratkilometer urørt natur i Norge, ifølge Miljødirektoratet. Det tilsvarer rundt halvannen gang arealet til Oslo.
27.5 2019 09:19

Fylkesmannen opphever Frøyas bygge­stopp

Energi og miljø. Fylkesmannen opphever Frøya kommunes byggestopp i vindkraftsaken. Trønderenergi får også støtte fra alle de andre eierkommunene.     
10.5 2019 13:07

Frp-statsråd over­kjørte kom­munen i to vindkraft­saker

Energi og miljø. Kommunene skal ha siste ordet om vindkraft på land, vedtok Frp-landsmøtet. Men Terje Søviknes (Frp) overkjørte kommunene to ganger da han var statsråd, og Kjell-Børge Freiberg (Frp) vurderer å gjøre det i Frøya-saken.
10.5 2019 10:57

Ber statsråden holde fingrene av fatet i vindkraftsaken

Energi og miljø. Mot to stemmer vedtok kommunestyret i Frøya å advare energiminister Kjell-Børre Freiberg (Frp) mot å gripe inn med statlig plan for å få realisert Frøya vindpark.   
3.5 2019 10:53

Håper på rask av­klaring av vindkraft-stopp

Energi og miljø. Trønderenergis mulige erstatningskrav mot Frøya kommune vokser med en halv million kroner hver dag. Både ordføreren og energiselskapet håper på en rask avklaring av kommunens rett til å stoppe vindkraftutbyggingen.  
29.4 2019 11:52

Sider