vindkraft

Ap og Sp vet ikke om de ønsker mer vind­kraft enn i dag

Energi og miljø. Verken Sp eller Ap kan svare på om de mener det er behov for å bygge ut mer vindkraft enn det er gitt konsesjon til per i dag.
15.1 2020 08:24

Sandnes-ordføreren mener vind­møllene på Varda­fjell ikke kan stanses

Energi og miljø. Vindmøllene som skal bygges på Vardafjell i Sandnes, skal vurderes enda en gang av Olje- og energidepartementet (OED), men ordføreren tror ikke de kan stanses.
18.11 2019 08:27

Sandnes krever at vind­kraft­konsesjon trekkes

Energi og miljø. NVE har begått så mange lovbrudd i behandlingen av Vardafjellet vindkraftverk at konsesjonen må trekkes og anleggsarbeidene stanses, mener formannskapet i Sandnes.
14.10 2019 13:29

Holder folkeav­stemning om vind­kraft

Energi og miljø. Etter innbyggerinitiativ har kommunestyret i Aure sagt ja til å arrangere folkeavstemning om vindkraft samtidig med valget.
27.8 2019 07:37

Frøya synes pengekravet er overraskende og høyt

Energi og miljø. Trønderenergi krever refusjon av advokatutgifter på nesten 700.000 kroner etter Frøya kommunes stoppvedtak i vindkraftutbyggingen. Kravet kommer overraskende på ordføreren.
26.7 2019 10:39

Vindkraft-arbeidet på Frøya kan fortsette

Energi og miljø. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ikke funnet grunn til å omgjøre vedtaket om å la Trønderenergi fortsette arbeidet med vindkraftanlegget på Frøya.
6.6 2019 15:12

Lokalt veto mot vindkraft tas opp i Stortinget

Energi og miljø. Norske kommuner bør få vetorett ved utbygging av vindkraft, mener Senterpartiets Sandra Borch.
3.6 2019 08:58

Store urørte natur­områder trues av vind­kraft­utbygging

Energi og miljø. Vindkraft i Norge vil legge beslag på 630 kvadratkilometer urørt natur i Norge, ifølge Miljødirektoratet. Det tilsvarer rundt halvannen gang arealet til Oslo.
27.5 2019 09:19

Fylkesmannen opphever Frøyas bygge­stopp

Energi og miljø. Fylkesmannen opphever Frøya kommunes byggestopp i vindkraftsaken. Trønderenergi får også støtte fra alle de andre eierkommunene.     
10.5 2019 13:07

Frp-statsråd over­kjørte kom­munen i to vindkraft­saker

Energi og miljø. Kommunene skal ha siste ordet om vindkraft på land, vedtok Frp-landsmøtet. Men Terje Søviknes (Frp) overkjørte kommunene to ganger da han var statsråd, og Kjell-Børge Freiberg (Frp) vurderer å gjøre det i Frøya-saken.
10.5 2019 10:57

Sider