vindkraft

Håper på rask av­klaring av vindkraft-stopp

Energi og miljø. Trønderenergis mulige erstatningskrav mot Frøya kommune vokser med en halv million kroner hver dag. Både ordføreren og energiselskapet håper på en rask avklaring av kommunens rett til å stoppe vindkraftutbyggingen.  
29.4 2019 11:52

Peker ut 13 om­råder egnet for vind­kraft

Energi og miljø. NVE har vurdert 43 områder med tanke på vindkraftutbygging og valgt ut de 13 mest egnede. Ingen områder i Troms, Oppland eller Akershus er blant disse.
1.4 2019 13:09

Vindmølle­tur skaper storm i Marker

Energi og miljø. Hvorfor dro Marker formannskap på tur til vindkraftselskapet BKW i Sveits i all stillhet, og hva gjorde de på turen? Ordføreren orienterer kommunestyret i dag. 
12.6 2018 13:02

Kommunalt selskap tapte nesten en kvart milliard på vindkraft

Energi og miljø. Midtfjellet Vindpark AS hadde et underskudd på 240 millioner kroner før skatt i fjor. Billig strøm gjør at vindmøller ikke er lønnsomt, sier analytiker.
2.8 2016 08:28

Investerer 11 milliarder i vindkraftprosjekt i Midt-Norge

Energi og miljø. Statkraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power DA går sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge.
23.2 2016 08:35

Fremmer nytt krav om skatt på vindkraft

Økonomi. Vindkraftkommunene gir ikke opp den årelange kampen for å få naturressursskatt fra vindkraftanlegg.
7.5 2014 14:59

Miljødirektoratet skeptisk til vindkraftverk

Energi og miljø. Miljødirektoratet frarår at det foreløpig blir gitt konsesjon for tre nye og omstridte vindkraftverk i nordre del av Rogaland fylke.
22.11 2013 08:36

Vindkraftverk kan true svaner og traner

Energi og miljø. Svaner og traner på trekk kan bli truet av et planlagt vindkraftverk på Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal kommune i Hedmark, advarer Norsk ornitologisk forening (NOF).
21.5 2013 08:42

Bellona vil luke ut dårlige vindkraftprosjekter

Energi og miljø. Bellona vil at NVE skal luke ut dårlige vindkraftprosjekter på et tidlig stadium, for å øke oppslutningen om vindkraft.
16.5 2013 08:46

Folket tatt med på råd åtte ganger

Politikk. De fleste folkeavstemningene kommunene gjennomførte i fjor, gjaldt vindparker.
21.3 2013 14:05

Sider