Gjensidige anker flomskadedom

Økonomi. Gjensidige tapte en flomskadesak etter å ha stevnet Nord-Fron kommune i Nord-Gudbrandsdal tingrett. Nå anker forsikringsselskapet dommen.
Slik så jernbanelinjen i Kvam sentrum i Gudbrandsdalen ut under flommen i 2013. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Forsikringsselskapet ville at kommunen skulle betale for skadene på et bolighus i Kvam som ble totalskadd i flom i 2011. Huseieren fikk tillatelse til å bygge opp et nytt hus på samme tomt. Det nye huset ble totalskadd i en ny flom i 2013.

15. november ble det klart at Gjensidige tapte flomskadesaken mot kommunen. Forsikringsselskapet uttrykte da skuffelse over dommen.

– Skulle denne dommen bli stående, frykter vi at det kan bidra til mindre oppmerksomhet om skadeforebygging i kommunene, sa advokat Merete Anita Utgård i Gjensidige.

Nå opplyser forsikringsselskapet at de anker dommen fordi de mener at kommunene må ta ansvaret når de tillater bygging i flomutsatte områder.

– Vi kan ikke la dommen bli stående uimotsagt, fordi det vil bety at kommunene bare skyver problemene foran seg og over på den enkelte huseier, sier Utgård i en pressemelding.

Ifølge Gjensidige er det betenkelig at det stilles så lave krav til en kommune når det gjelder saksbehandling som har stor betydning for liv, helse og store økonomiske verdier.

Når saken blir rettskraftig, kan den bli prinsipiell. Kommune-Norge og forsikringsbransjen har derfor fulgt saken med stor interesse.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.