SV vil bruke Oslo som modell for utslippskutt

Energi og miljø. Hvis resten av Norges kommuner følger Oslos eksempel med et klimabudsjett, kan utslippene halveres inn 2030, mener SV.
Konkrete tiltak nedfelt i et klimabudsjett er veien å gå for å oppnå kutt u utslippene, mener SVs partisekretær. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Byrådet i hovedstaden innførte i år et klimabudsjett, som ikke bare sier hvor mye om skal kuttes, men også tallfester effekten og kostnaden ved de ulike tiltakene. I tillegg defineres det hvem som har ansvar for hva, skriver Dagsavisen. Mellom 2013 og 2015 ble klimautslippene i Oslo redusert med 15 prosent, og byrådet venter ytterligere reduksjon.

– Nå må vi sørge for å spre bruken av klimabudsjetter, i første omgang til andre byer, og så til alle landets kommuner. Vi må også lage et nasjonalt klimabudsjett etter modell fra Oslo, sier avtroppende partisekretær Kari Elisabeth Kaski i SV. Til helgen samles partiet til landsmøte.

Hun tror det er helt nødvendig å konkretisere effekten av klimakuttene og hvordan de skal skje, for å oppnå de høyst påkrevde reduksjonene i utslippene. Trondheim er allerede i ferd med å få på plass et klimabudsjett, og både Moss og Voss går med lignende planer.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.