Høyre: Nå er vannskuterreglene historie

Politikk. Svein Harberg (H) fra Aust-Agder bekrefter at vannskuterforskriften oppheves med umiddelbar virkning. Fra nå av er vannskuter likestilt med småbåt.
Fra nå av er vannskuteren å regne som småbåt i regelverket. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Stortingsrepresentant Harberg sier til  Fædrelandsvennen onsdag kveld at høringsrunden om frislipp av vannskutere resulterte i 17 innspill fra Sørlandet: Seks for og elleve mot. Like fullt har forslaget gått gjennom, så vannskutere fra nå av likestilles med småbåter i nasjonalt regelverk.

– Det har vært hevdet at dette betyr et fullt frislipp for fart og villmannskjøring, men det gjør det ikke. Vi har bare sørget for at vannskutere må følge de samme reglene som andre båter, sier Harberg.

Lokale regler

Småbåtførere må blant annet følge femknopsgrensen 50 meter fra steder hvor det foregår bading. Kommunene har dessuten mulighet til å tilpasse eget regelverk.

– Jeg håper at kommunene nå tar en gjennomgang av hvilke regler som skal gjelde i den lokale skjærgården, sier Harberg.

Kysten kritisk

Det var klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) som før jul sendte på høring et forslag om å likestille vannskutere med andre fartøy og fjerne dagens regelverk.

Konkret foreslås det å oppheve vannskuterforskriften og i stedet gi kommunene ansvaret for å regulere bruken. Da høringsfristen utløp i mars var det kommet mange uttalelser, der blant andre Utmarkskommunenes forening applauderte, mens mange kystkommuner var kritiske til de nye reglene regjeringen ville innføre.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.