Færre bygger i strandsonen

Politikk. Færre søker om å bygge langs kysten. Likevel minsker den tilgjengelige strandsonen.
Færre søker om å bygge langs kysten, men likevel gjøres stadig mer av strandsonen utilgjengelig for allmennheten. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

I 2015 mottok kommunene 900 søknader om dispensasjon for å bygge i strandsonen, viser ferske tall fra  Statistisk sentralbyrå. Dette er en nedgang på 33 prosent fra 2014. Årsaken til nedgangen er færre nye garasjer og uthus.

Likevel gjøres stadig mer av strandsonen utilgjengelig for allmennheten, men denne økningen har gått langsommere de senere årene. Rundt 30 prosent av arealet i 100-metersbeltet i langs kysten var bebygd i 2016. Det er først og fremst snakk om boliger, industribygg og hoteller, men også dyrket mark, vei og jernbane.

Fylkene langs Oslofjorden (Oslo, Akershus, Buskerud) er minst tilgjengelig for allmennheten. 60 prosent av strandsonearealet i disse fylkene er nå bebygget.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.