Ny statlig etat for atomavfall plasseres i Halden

Energi og miljø. Den nye statlige etaten som skal ha ansvar for opprydning av atomavfall vil bli lagt til Halden i Østfold. Halden har en av landets to atomreaktorer.
Illustrasjon: Colourbox

Det nye forvaltningsorganet skal hete «Norsk nukleær dekommisjonering (NND) – statlig etat for avvikling av nasjonale atomanlegg og håndtering av atomavfall».

– Jeg er glad for at vi nå har funnet vertskapskommunen hvor vi kan lokalisere etaten som skal ha ansvar for oppryddingen av den nukleære virksomheten i Norge. Dette betyr at flere statlige arbeidsplasser legges til Halden. De har allerede det største kompetansemiljøet i Norge og den største reaktoren og er derfor veldig godt egnet til å ta jobben, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen er avhengig av at opprettelsen av den nye etaten går gjennom i Stortinget.

Store utfordringer

Institutt for energiteknikk (IFE) eier og driver de to norske atomreaktorene i Halden og på Kjeller. Disse reaktorene er blant de eldste i verden, og totalt er det lagret 17 tonn brukt atombrensel i disse anleggene. 12 tonn er såkalt ikke-lagringsbestandig brukt brensel som trenger behandling/omdanning før det kan lagres.

Den største utfordringen i oppryddingsarbeidet til den nye etaten blir derfor å finne ut hvordan dette avfallet skal behandles. Etaten vil også få som oppgave å planlegge og gjennomføre riving av atomreaktorene i Halden og på Kjeller når den tid kommer.

Etaten i Halden vil måtte bygges opp gradvis, og det er derfor for tidlig å antyde hvor mange arbeidsplasser etableringen vil kunne gi.

Bellona positive

Bellona har bedt om etablering av en slik etat siden 1999 og er svært fornøyd med at regjeringen nå vil etablere den.

– Etablering av et slikt senter er svært viktig å skape fortgang i prosessen med å sikre de dårlige lagrene vi har for brukt atombrensel i Norge. I tillegg er det avgjørende å få på plass en forsvarlig ordning for å demontere reaktorene i Halden og på Kjeller. Det er på høy tid at dette arbeidet starter, sier atomfysiker og daglig leder i Bellona, Nils Bøhmer, i en kommentar.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.