Norsk Friluftsliv mener vannskuterimportørene feilinformerer

Energi og miljø. Organisasjonen Norsk Friluftsliv går ut mot flere medieoppslag der vannskuterimportørene mener at kommuner ikke kan vedta forbud mot vannskutere. 
Illustrasjonsfoto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– I flere medier hevder representanter fra vannskuterimportørene at kommunene ikke kan forby vannskuter i sine områder. Det er ikke riktig, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, i en pressemelding.

Hun understreker at både Kystverket, Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet på sine nettsider er tydelige på at kommuner som har gode grunner til å forby vannskuterkjøring, har full anledning til å gjøre dette for ivareta hensyn til trygg ferdsel samt av hensyn til miljø eller friluftsliv.

Regelverket gir kommunene muligheten til å forby vannskuterkjøring i eget sjøområde, med unntak av farleder. De kan også forby bruk av vannskutere i vann og vassdrag. Dette er i tråd med regjeringens ønske om kommunalt selvstyre.

Norsk Friluftsliv, som er en paraplyorganisasjon for 16 norske friluftslivsorganisasjoner, mener at vannskuterimportørene, med advokat Arve Lønnum i ryggen, har kommet med informasjon som skaper usikkerhet i kommunene om hva de kan og ikke kan regulere.

– Denne feilinformeringen er svært uheldig, sier Siri Meland.

Norsk Friluftsliv har tidligere påpekt at frislippet utgjør en stor trussel for blant annet badende, padlere og for rødlistede fuglearter.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.