Elsyklister bruker mindre bil og kollektivtransport

Energi og miljø. Elsykkel erstatter både fossilbil og kollektivtransport for syklistene, viser en ny undersøkelse.
Elsyklister kjører både mindre bil og kollektivt etter at de fikk seg elsykler, viser en ny undersøkelse. Her viser Hulda Tronstad, informasjonssjef i Syklistenes Landsforening, fram sin elsykkel. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

85 prosent av elsyklistene oppgir at de sykler mer enn før de kjøpte elsykkel. Over åtti prosent er enig i at elsykkelen kan erstatte bil, viser den første norske undersøkelsen blant elsyklister.

Undersøkelse er gjennomført av Norsk elbilforening. Elsyklistene er funnet via sosiale medier og totalt 758 har svart på undersøkelsen.

– Kjøp av elsykkel betyr endring av vaner. Vi ser at svært mange setter fra seg fossilbilen og sykler på elsykkel. Men vi ser også at elsyklistene oppgir at de bruker både kollektivtransport og elbil mindre, samt at de går mindre, sier Christina Bu i Elbilforeningen.

Halvparten av alle elsyklister opplyser at de tidligere kjørte bil til jobb. Etter å ha kjøpt elsykkel er bilandelen nede på 25 prosent. Tilsvarende tall for kollektiv er 34 prosent før, og 17 prosent etter elsykkelkjøp.

Tre av fire elsyklister bruker elsykkelen til jobben, og nesten halvparten bruker også elsykkelen til nyttesykling på fritiden (innkjøp, ærender og besøk). I tillegg bruker fire av ti elsykkelen på turer.

Undersøkelsen viser at hovedandelen av elsyklistene befinner seg i og rundt de store byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.