Tar initiativ til vannkompetansesenter

Energi og miljø. Nedre Eiker inviterer nå kommuner som er berørt av flom og overvann til å etablere et nasjonalt vannkompetansesenter.
Ekstremværet Frida gjorde store skader i Nedre Eiker i 2012. Her i Hatten barnehage. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Nedre Eiker har vært rammet av ekstremnedbør og vassdragsflom flere ganger. I 2012 slapp ekstremværet Frida 123 millimeter regn i løpet av to timer. Etterpå er det innmeldt 1.766 saker til Naturskadepoolen, til en verdi av 365 millioner kroner.

Nå lanserer Nedre Eiker en idé om et vannkompetansesenter. Formannskapet har gitt klarsignal til å gå videre med ideen, sammen med andre kommuner.

Kommunen har denne uka invitert 30 særlig berørte kommuner over hele landet til å bli med i en interessegruppe for flom- og overvannsproblematikk, og til en oppstartskonferanse i Drammen i september.  

«Med årets vårflom (…) ennå friskt i minne, vil vi tro at mange av landets kommuner opplever økt fortvilelse», innledes brevet som er signert av ordfører Bent Inge Bye (Ap) og rådmann Truls Hvitstein.

Konkretisere et senter

Det er senioringeniør Arne S. Sørland i rådmannens stab som har ledet arbeidet med å utvikle ideen.

– Hovedmålet med konferansen er å få en felles forståelse av problemstillingene og å etablere interessegruppen. Den skal gjennomføre en forstudie for å konkretisere hva vannkompetansesenteret skal være, sier Sørland, som selv går av med pensjon.

Han understreker at alle kommuner som er interessert i et slikt arbeid er velkommen til å delta.

Finansieringen av forstudien er tenkt som et spleiselag mellom kommunene som deltar, pluss FoU-midler fra fylkeskommuner og andre. 

I brevet peker ordfører og rådmann på at kommunene har et stort ansvar for både å forebygge og reparere skader etter ekstremværet som klimaendringene fører med seg, men at de savner en nasjonal strategi på området.

Samle og utvikle kunnskap

Nedre Eiker har jobbet med klimatilpasning i mange år. De har selv utviklet digitale verktøy som de aktivt deler med andre. I 2016 fikk geodataingeniør Rune Bratlie Fyrlyktprisen av Offentlig sektors dataforum, for å ha utviklet en modell som simulerer vannløpenes vei ved store nedbørmengder.

Men i arbeidet har Nedre Eiker opplevd en svært sektorisert stat og fragmentert kunnskap på området. En nasjonal overvannsmyndighet er ennå ikke på plass, men er et løfte også i denne regjeringens politiske plattform.

– Vi ønsker å etablere et kompetansemiljø som kan samle forsking og utredning og lokale erfaringer i kommunene. Samtidig skal det kunne sette i gang prosjekter som kan utvikle nye metoder og ny teknologi som kommunene kan bruke, sier Sørland.

Nedre Eiker har ikke utviklet ideen om senteret i detalj. Det er nettopp det de vil gjøre i samarbeid med andre berørte kommuner – og i dialog med KS, statlige myndigheter, forskingsmiljøer, forsikringsbransjen og andre aktører. Senteret skal ha kompetanse på flom og overvann i et beredskaps- og sikkerhetsperspektiv.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!