Vannskuterregler uten fartsbestemmelser

Energi og miljø. Fredrikstad og Hvaler har vedtatt en ordensforskrift for vannskuter som de mener holder juridisk vann. 
Fredrikstad og Hvaler har vedtatt en forskrift for vannskuter. Her er kartet som viser de røde forbudssonene i nasjonalparken, og den gule 200-metersonen rundt land. Illustrasjon: Fredrikstad kommune

De to Østfoldkommunene har delegert til Borg Havn å vedta ordensforskrifter med hjemmel i havne- og farvannsloven. Forskriften har vært på høring, og etter innspill fra vannskutermiljøet, enkeltpersoner, Fylkesmannen og Kystverket, har en forskrift blitt vedtatt.

Miljø-og landbrukssjef i Fredrikstad kommune, Hanna Tangvald, har ledet arbeidet og hun er glad for at en forskrift er på plass før sommerferien. I vannskuterbestemmelsen av den nye forskriften skilles det mellom transport- og nyttekjøring og sport- og lekkjøring. 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.