Samarbeider om klimatilpasning

Energi og miljø. 13 flomberørte kommuner går sammen om å utrede et felles vannkompetansesenter.
Flomberørte kommuner på seminar om vannkompetansesenter. Fra venstre: Yvona Holbein fra Lørenskog, Ivar G. Pettersen fra Svelvik, Marit Hage fra Nedre Eiker, Trygve Rhoden fra Kongsberg og Berit Bakkane fra Nedre Eiker. Foto: Nedre Eiker kommune

På et møte i Drammen mandag ble 13 kommuner enige om en samarbeidsavtale for å utrede et kompetansesenter for flom og overvann. Representanter for Kommunaldepartementet, Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB), Finans Norge og KS deltok også.

Det var Nedre Eiker som før sommeren inviterte aktuelle kommuner til mandagens møte og seminar. Kommunen har vært rammet av ekstremnedbør og vassdragsflom flere ganger, og har i sitt arbeid støtt på utfordringer som de mener flere kommuner sammen bør gå sammen om å møte.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.