Opprop ber Stortinget ta krafttak mot flom og skred

Energi og miljø. KS går sammen med flere andre organisasjoner om et opprop hvor de ber Stortinget øke støtten til tiltak mot flom og skred.
Odda er blitt sikret etter gjentatte ødeleggende flommer. Bildet er fra flommen i 2014. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

– Lokalsamfunn og næringsliv kan ikke ta hele belastningen ved flom og skred. Vi går derfor sammen og ber Stortinget sørge for at det bevilges tilstrekkelig med midler til forebygging og sikring, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

I et felles brev oppfordrer KS, Finans Norge, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Naturviterne, Norges Bondelag, Norsk Vann, Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) stortingspolitikerne til å satse langt sterkere på lønnsomme, forebyggende tiltak.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.