Kragerø vil bli nasjonalparkkommune

Energi og miljø. Kommunestyret i Kragerø har bestemt at kommunen skal søke om å få bli nasjonalparkkommune.
Landarealet i Jomfruland nasjonalpark på 2.600 mål utgjør bare ca. 2 prosent av nasjonalparken, men med stor variasjon i livsmiljøer, er områdene svært artsrike i norsk sammenheng. Foto: Øyvind Berg / Wikimedia

Det var i 2015 at regjeringen la fram en ny strategi for landets nasjonalparker. Målet er å synliggjøre nasjonalparkene som attraktive turmål og bidra til bedre samarbeid mellom ulike aktører. Samtidig som besøket skal økes og verdiskapingen bedre skal også vernet av nasjonalparken bli bedre. For å bli en del av dette samarbeidet må kommuner med nasjonalpark søke Miljødirektoratet om å bli «nasjonalparkkommune».

Jomfruland

Kargerø har en hel nasjonalpark innenfor sin kommunegrense, nemlig Jomfruland nasjonalpark (ekstern lenke). Det er en marin nasjonalpark. En stor del av arealet på 117.000 mål er sjø og sjøbunn. Nasjonalparken er 27 kilometer lang og ligger på den ytre delen av kysten i Kragerø.

Les også: Vil synliggjøre det ypperste vi har av natur

Får Kragerø tildelt status som nasjonalparkkommune, må den forankre denne statusen i kommuneplanen. Det betyr blant annet å vise hvordan det skal tas hensyn til verneområder og verneverdier i nasjonalparken. Samtidig må man innarbeide nasjonalparkens plass som attraksjon og satsingsområde.  Eksempler kan være etablering av informasjonspunkter, utkikksposter og tilrettelegging for personer med lite friluftserfaring. Dessuten skal kommunen stimulere og legge til rette for lokal verdiskaping og næringsutvikling. Deet betyr blant annet samarbeid med næringsliv, grunneiere og frivillige organisasjoner. 

Det er et ønske om å styre bruken av kommunale områder slik at opplevelsen for de besøkende og den lokale verdiskapingen blir best mulig samtidig som man ivaretar naturkvalitetene.

Merkevare- og kommunikasjonsstrategien for alle nasjonalparkene skal være felles. 

Les også: Inviterer 100 kommuner til å bli nasjonalpark-kommune (ekstern lenke)

Ni har søkt

Det har også tidligere vært en godkjenning av såkalte nasjonalparkkommuner. Denne godkjenningen faller bort i 2021, men de kommunene som da fikk slik status, kan søke på nytt etter de nye kriteriene.

Miljødirektoratet opplyser at det er totalt ni kommuner som til nå har søkt om status som nasjonalparkkommune. Det er følgende kommuner som har søkt: Engerdal, Lierne, Tinn, Lesja, Luster, Vinje, Dovre, Røyrvik og Færder.

Les også: Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører under merkevaren Norges nasjonalparker (ekstern lenke)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.