Mæland stopper byggingen av Frøya vindkraftverk

Energi og miljø. Kommunalministeren går imot vedtaket fra Fylkesmannen, og stopper midlertidig arbeidet med å bygge vindkraftverket på Frøya.
Byggingen av Frøya vindpark har skapt intense demonstrasjoner. Foto: Lise Jørgensen, froya.no.

Departementet tar ikke stilling til om det skal være vindkraftverk eller ikke på Frøya, men skal foreta en grundig gjennomgang av Fylkesmannens behandling av saken. Det skriver departementet i en pressemelding. 

15. april 2019 påla Frøya kommune Trønderenergi Vind AS stans i arbeidet med vindkraftverket. Fylkesmannen i Trøndelag opphevet stansingspålegget etter klage fra Trønderenergi.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.