En av ti kvinnelige lokalpolitikere som svarer har blitt seksuelt trakassert

Politikk. En av ti kvinnelige kommunestyrerepresentanter som har svart på en undersøkelse sier at de har opplevd seksuell trakassering de siste tre årene.
– Dette er helt uakseptabelt. Vi kan ikke ha det slik, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen om at hver tiende kvinnelige lokalpolitiker som har svart, oppgir at de har blitt seksuelt trakassert de siste tre årene. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

NorgesBarometeret har spurt 1.339 lokalpolitikere fra 335 kommuner, skriver Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Det er ikke oppgitt hvor mange som faktisk har besvart undersøkelsen.

– Dette er helt uakseptabelt. Vi kan ikke ha det slik. Ledelsen i de politiske partiene må gripe fatt i dette og ta hendelsene og varslingene på alvor, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Da Kommunal Rapport spurte om lag 10.000 lokalpolitikere i vinter om blant annet seksuell trakassering, var det om lag 2 prosent av kvinnene som oppga at de hadde blitt seksuelt trakassert. Spørsmålet var knyttet til lokalpolitikernes utøvelse av sin politiske oppgave.

Helgesen får følge av stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen (H), som har bakgrunn fra lokalpolitikken og har jobbet for at flere kvinner skal ta politiske verv.

– At én av ti kvinner oppgir å ha vært utsatt for seksuell trakassering, sammen med vissheten om at kvinnelige politikere opplever annen trakassering og hatytringer, gjør meg bekymret, sier hun. Trøen håper den økte oppmerksomheten om problemet virker avskrekkende på dem som trakasserer.

– Et trygt og godt arbeidsmiljø er noe alle kommunestyrer må ha på agendaen. Vi har ingen kvinner å miste.

68 prosent av dem som har opplevd seksuell trakassering, sier det kom fra personer i andre partier. 32 prosent hadde opplevd trakassering fra partifeller, mens 10 prosent sier de har blitt trakassert av ansatte i administrasjonen. 34 prosent oppgir at de har opplevd dette fra andre.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.