Vestfold får nye etikk-regler etter metoo-kampanjen

Etikk. Vestfold fylkeskommune jobber nå med å revidere sine etiske retningslinjer. Blant annet som en følge av metoo-kampanjen.
Politikere og ansatte i Vestfold fylkeskommune får hver sine etiske regelverk. De ansatte skal behandle sine retningslinjer i administrasjonsutvalget senere i denne måneden. Illustrasjon: Fra forslaget til reviderte retningslinjer.

I saksframlegget til administrasjonsutvalget heter det at retningslinjene er justert på bakgrunn av samfunnsutviklingen, #metoo-kampanjen og fylkeskommunens erfaringer. Forventningene til atferd er presisert og eksemplifisert i større grad enn det de har vært før.

Utvalget skal behandle nytt etikkreglement for de ansatte torsdag 20. september. Nytt av året er at politikere og ansatte får egne etiske regelverk å forholde seg til. Politikernes etikkreglement skal etter planen behandles i fylkestinget 1. november.

Måtehold

metoo-kampanjen har vist med all tydelighet at mange organisasjoner har nytte av å tenke gjennom egne etiske retningslinjer og organisasjonskulturen, heter det i saksframlegget og det pekes på at: «Kampanjen har gitt muligheter til å fokusere på temaer som tidligere har vært vanskelige å snakke om. De reviderte etiske retningslinjene forsterker fokuset på verdier, ansvar og atferd.»

Som et resultat av denne gjennomgangen reviderer fylkeskommunen noen av punktene i gjeldende etiske regelverk, blant annet utvides punktet om arbeidsmiljø.

«Det er også tydeliggjort den enkeltes ansvar for ikke å sette andre mennesker i vanskelige situasjoner. Videre at det er uakseptabelt å kjøpe seksuelle tjenester på oppdrag for fylkeskommunen, samt å utsette andre mennesker for seksuelle overgrep og trakassering. Det er videre oppfordret til forsiktig omgang med alkohol, da overdreven bruk kan føre til uønsket atferd og vanskelige situasjoner for en selv og for andre», heter det i saksframlegget. 

En annen endring er at man i de nye reglene ber ansatte som havner i tvil om hva man skal gjøre, drøfte saken men sjefen sin eller en kollega. Hensikten er å tydeliggjøre at god etisk praksis er noe som blir til i samarbeid med andre.

Kontinuerlig arbeid

Fylkesrådmann Øyvind Sørensen legger til at etikkarbeid er et kontinuerlig arbeid i Vestfold fylkeskommune. Etikk og varsling har tidligere vært tema på ledersamlinger og alle nyansatte skal få etikkreglene samtidig med arbeidsavtalen. Også i tida framover ønsker fylkesrådmannen at etiske retningslinjer skal være tema i ledergrunner og gjøres kjent for ansatte.

Vestfold fylke skal etter planen slå seg sammen med Telemark Derfor vil også etiske retningslinjer for de ansatte i den sammenslåtte fylkeskommunen bli lagt fram for behandling i fellesnemnda høsten 2019.

Saksutredning og forslag til nye etiske retningslinjer finner du her (ekstern lenke).

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!