UDI legger ned seks nye asylmottak

Flyktninger og integrering. Utlendingsdirektoratet (UDI) varsler at de legger ned ytterligere seks asylmottak med til sammen 640 mottaksplasser over hele landet. 
Det kommer færre asylsøkere til Norge, og behovet for asylmottak er ikke så stort som før. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

De ordinære asylmottakene som legges ned i denne runden er Sunndal mottak, Husebyparken mottak i Farsund og Førde mottak. I tillegg legges det ned tre mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Det gjelder Svolvær mottak i Vågan, Meråker mottak og mottaket i Porsgrunn.

– Det er krevende å legge ned veldrevne og gode asylmottak, men behovet for mottaksplasser er stadig synkende, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI.

Mottakene legges ned ved årsskiftet.

Ved utgangen av august bodde det vel 7.500 personer på norske asylmottak. Det er om lag 6.000 færre enn ved årsskiftet. Vel 1.600 av disse har fått endelig avslag på søknaden, og utreiseplikt. Færre enn 2.000 venter på at søknaden skal behandles.

Når denne runden med nedleggelser er gjennomført, har UDI cirka 6.600 sengeplasser igjen på asylmottakene. I tillegg kommer ankomstsenteret i Østfold.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.