Vil stille språkkrav for å gi Nav-støtte

Politikk. Siv Jensen vil nekte flyktninger Nav-støtte dersom de ikke har lært norsk innen fem år. Men å reversere regjeringens kutt i norskopplæringen er ikke på planen.
Partileder Siv Jensen i Frp krever norskkunnskaper mot Nav-støtte. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Forslaget ble også fremmet av Frp-representanter på Stortinget i 2015. Dersom Frp får fortsette i regjering etter valget, ønsker altså partiet å få det gjennomført.

Forslaget var ett av flere som ble lagt fram under Jensens partilederforedrag på Litteraturhuset i Oslo torsdag kveld. Hun viser til at norskkunnskaper er viktig for å komme i jobb, og at det er avgjørende ikke bare for den enkelte, men for velferdsstatens framtid.

– Jeg tror det er misforstått snillisme ikke å stille krav. Stiller vi krav, med veldig klare forventninger, så går dette mye enklere, sier Frp-lederen til NTB.

Hun mener tydelige krav ofte blir møtt med «god respons og leveranser».

– Det er så mange mennesker med minoritetsbakgrunn som har bodd her lenge, som verken kan språket eller som er i arbeidslivet. Sånn kan det ikke fortsette, sier hun.

Kuttet norsktimene

Høsten 2015 kuttet regjeringen antall timer norskundervisning asylsøkere kan få på mottak fra 250 til 175, en del av omdisponeringen som ble gjort for å håndtere det store antallet asylsøkere som kom til landet. Senere ville regjeringen kutte enda mer for å gi plass til samfunnsfag, men Stortinget bestemte at de 50 samfunnsfagtimene skulle komme i tillegg.

Jensen unngår å svare direkte ja eller nei på spørsmålet om det er aktuelt å øke antall timer igjen, nå som antall asylsøkere er rekordlavt.

– En ting er hvilket ansvar myndighetene har for å legge til rette, en annen ting er den enkeltes ansvar. Det er et spleiselag. Velger man å bosette seg i et annet land, er språkferdigheter helt avgjørende for å kunne fungere, sier hun til NTB.

Hun hevder samtidig at regjeringen har styrket norskopplæringen og viser til ordningen med «supermottak», der spesielt motiverte flyktninger får ekstra tilbud om språkkurs og arbeidstrening. Tilbudet gjelder om lag 500 asylsøkere.

Jensen går ikke med på at det å nekte Nav-støtte kan bidra til fattigdom og utenforskap, og at dette kan motarbeide målet integrering og bidra til radikalisering.

– Nei, snarere tvert imot mener jeg det vil styrke muligheten for en raskere integrering, sier hun.

Vanskeligere å flytte

I foredraget ga Jensen også støtte til et forslag fra Oslo Frp som vil gjøre det vanskeligere for flyktninger å flytte fra kommunen de er bosatt i, med mindre de er i stand til å forsørge seg selv. Flyktninger som ikke har jobb, kan bli nektet Nav-støtte til livsopphold dersom de flytter til for eksempel Oslo.

Jensen viste for øvrig til at regjeringen går inn for å øke kravet til botid fra sju til ti år for å få norsk statsborgerskap. Forslaget ble sendt på høring i midten av juli.

Frp-lederen og finansministeren kom dessuten inn på verdidebatten som politikere fra en rekke partier har tatt del i i sommer. Hun viser til regjeringens forslag om å forby ansiktsdekkende plagg i skolen, og mener forbudet bør utvides til det offentlige rom generelt.

Frp-lederen viste til sin egen oldemor, kvinnesaksaktivisten Betzy Kjelsberg, som på slutten av 1800-tallet skapte oppstandelse fordi hun syklet med bukseskjørt.

– Hvis hun hadde visst at Norge over hundre år etterpå skulle akseptere at kvinner gikk i burka og små jentebarn skulle gå med hijab, er jeg ikke sikker på at hun syns det er veldig stas, sier hun.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.