Solberg: Lærere har taushetsplikt

Flyktninger og integrering. Statsminister Erna Solberg (H) sammenlikner reiser til hjemlandet for flyktninger med tyvfiske og svart arbeid, men påpeker at lærerne har taushetsplikt om det de får vite i klasserommet.
Statsminister Erna Solberg (H) er ikke enig med integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) om at lærere skal varsle myndighetene om flyktninger som kan være på reise i hjemlandet. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det har oppstått debatt etter at integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har oppfordret til at folk varsler myndighetene, hvis de kjenner til flyktninger som er på ferie i hjemlandet.

Solberg mener det undergraver asylinstituttet hvis du har fått innvilget beskyttelse i Norge, og likevel kan reise tilbake på ferie. Hun sammenligner Listhaugs oppfordring om å melde fra med å rapportere tyvfiske og svart arbeid til myndighetene.

– Så er det jo noe annet om lærere skal gjøre det, fordi de har taushetsplikt i klasserommet, sier Solberg til NTB.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sa fredag at det bare er når det foreligger mistanke om kriminelle handlinger som kan sette barn i fare, at han ønsker at lærere skal rapportere til myndighetene om det som blir sagt i klasserommet.

– I alle andre sammenhenger har lærere taushetsplikt. Alle barn skal kunne være trygge på at det de sier til læreren sin ikke blir sagt videre, sier han.

Det finnes unntak

– På prinsipielt grunnlag mener jeg at dersom man har konkrete opplysninger om at folk som har kommet til Norge som flyktning har reist til hjemlandet eller planlegger å reise hjem, bør myndighetene få opplysninger om det, sier Solberg og legger til:

– Men det finnes noen ekstremtilfeller, der man for eksempel kan reise hjem på grunn av dødsfall i familien og delta i en begravelse, men det forutsetter at du gir beskjed til myndighetene, sier hun.

UDI har for tiden 78 saker gående mot folk de mener har misbrukt asylinstituttet gjennom å hevde at de trenger beskyttelse i Norge, for så å dra på reise til hjemlandet etter å ha fått innvilget opphold, får NRK opplyst i Justisdepartementet. Totalt er det om lag 150.000 innbyggere i Norge med flyktningstatus, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. 

Ikke enig med Jensen

Frp-leder Siv Jensens forslag om å nekte flyktninger Nav-ytelser dersom de ikke har lært norsk innen fem år, får ikke den samme støtten fra statsministeren.

– Jeg er ikke enig i det. Velferdsytelser i Norge skal ikke være avhengige av hvor flink du er, disse er universelle, sier Solberg, og legger til:

– Skal vi gjøre endringer i velferdsordninger, må det i så fall være å ta bort ting som hindrer folk i å komme i arbeid.

Nyankomne får ikke lenger kontantstøtte

I juni debatterte Stortinget å endre særordninger for flyktninger i folketrygden. Bare forslaget om fem års botid før flyktninger kan få kontantstøtte fikk flertall, og Solberg mener det er en viktig endring.

– Hovedprioriteringen når du kommer til Norge skal være å delta i integreringstiltak og komme deg inn i det norske samfunnet, og da mener vi det er unaturlig at du kan få kontantstøtte på et så tidlig tidspunkt, sier statsministeren.

– Utover det mener ikke vi at de bør fratas noen velferdstjenester, på grunnlag av at de ikke snakker godt nok norsk, sier Solberg.

Delta i debatten

Kommentarfeltet er desverre stengt på denne saken.